karriere_2239_vbu1karriere_2239_vbu1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17614/media/PubImages/lederutdanning_landingsside.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 1 i Hæren

Krav til søker
  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)

  • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring. Gjelder ikke OR6 konvertert fra OF1 eller høyere med GBU.

  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

+ Se flere krav

Om utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bekle stillinger på tropps- og kompaninivå. Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på åtte uker. Kurset har oppstart 5. august 2019. Klikk her for å laste ned kunngjøringen av utdanningen som PDF.

 

 

karriere_2239_vbu1Hvem passer kurset for?<p> Målgruppen for kurset er befal tilsatt i Hæren, som tjenestegjør i Hæren eller andre avdelinger i Forsvaret. Du må også som minimum ha graden OR5+. Befal som tjenestegjør som troppssersjant, eller personell som vil inneha en sli stilling i løpet av det neste året, vil bli særlig prioritert. </p> <p> Befal som har konvertert fra OF1 eller høyere med GBU/GOK/GOU er fritatt fra utdanningskravet, og skal ikke søke. </p> <br/> karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Hvor foregår utdanningen?<p> Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på åtte uker. Oppstart er 5. august 2019. <br/> <br/> karriere_2239_vbu1

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2239_vbu1Slik søker du<p> Kurset søkes av den enkelte på ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring, og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP. <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert. karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Rangering av søkere<br /> Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbydd plass etter følgende kriterier: <p> - Tjenesteresultater<br /> - Vurdering av potensial for videre tjeneste<br /> - Tjenesteerfaring og -ansiennitet<br /> - Hærens behov for kompetanse og vurdering av målgruppe for kurset<br /> </p> Kursplasser blir kvotesatt til den enkelte våpen- og troppeart. Søkerne vil bli rangert ut fra sin våpenartstilhørighet.karriere_2239_vbu1
karriere_2239_vbu1Opptaksdato<p> Opptak kunngjøres via intranett og personelloffiser i avdelingene. Resultatet vil kunngjøres ca. 4 uker etter søknadsfrist, og den enkelte vil få tilsendt tilbud på digipost eller via egen avdeling. <p />karriere_2239_vbu1

Spørsmål om denne linjen?

Opptak:
Oversersjant Kvål på telefon 2309 9309

Kursgjennomføring og innhold:
Kommandersersjant Totland på telefon 2309 9423

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 28. september 2018 10:20.. Sist oppdatert 14. august 2019 15:36.