Kontakt

Her finner du informasjon om kontaktpunkter i Forsvaret.

KONTAKT FORSVARET PÅ E-POST


Forsvarets postmottak
postmottak@mil.no

Sesjon og førstegangstjeneste
For spørsmål, søknader, kopi av tjenestebevis etc.:

Logg inn

Utdanning, karriere, verneplikt eller Heimevernet
fpvs.kontakt@mil.no

Veteraner
veteraner@mil.no 

Ring Forsvaret

Ring oss på 915 03 003 for spørsmål om sesjon, førstegangs­tjeneste, utdanning eller Heimevernet. Venter du vil du bli satt over til sentralbordet.

Spør oss på Facebook

Vi kan også svare på generelle spørs​mål på Face​book.

Spørsmål om nettsiden

Er det noe informasjon du ikke finner, eller ønsker å gi oss tilbakemelding om vårt nettsted? Send oss gjerne en e-post til ​desk@fms.mil.no.

Publisert 9. januar 2015 16:40.. Sist oppdatert 25. juni 2020 09:01.