tkfnanR6633

Tilbud og aktiviteter

Både Forsvaret, kommuner, veteranorganisasjoner og andre har arrangementer for veteraner og familier.

 1. Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner eller veteranaktiviteter? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner?

  Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg.

  Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner.

  Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å kontakte oss – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

  Telefon

  800 85 000 er betjent i tiden kl. 08.00 – 15.00 på hverdager. 

  E-post

  veteraner@mil.no
  Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Bruk post eller ring isteden. 

Forsvarets veteransenter

Et aktivitets- og rekreasjonssenter – ekslusivt for Forsvarets veteraner og deres familier.

Pil til høyre
ml2014-1169

Forsvarets veterankort

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Pil til høyre
ml2016-9958

Månedlige veterantreff

Hver måned arrangeres det veterantreff på over 60 steder i hele landet.

Pil til høyre
20180420MAD_0185