karriere_322_repetisjonstenesteogkarriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14482RepetisjonstjenesteRepetisjonstjeneste er en del av verneplikten/media/PubImages/20160304fr-6098-repetisjonstjeneste.jpg

Repetisjonstjeneste innebærer å bli innkalt til øvelse for å holde ved like både det du har trent på og kunnskapen om din egen rolle i krise eller krig.​​​

Både befal og menige kan innkalles til repetisjonstjeneste. Forsvarets behov avgjør hvem som blir valgt ut til repetisjonstjeneste. Normalt er tjenesten på 21 dager, men noen kan i tillegg bli innkalt i inntil 9 dager før eller etter hver øvelse.

 Praktisk informasjon

 

 

karriere_322_repetisjonstenesteogReise og oppmøte<p><strong>BESTILL REISEN SELV</strong><br/>Forsvaret refunderer reisen til og fra oppmøtestedet. Reisegodtgjørelsen blir utregnet etter billigste reisemåte. Du får rabatt på offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen.</p> <p><strong>BESTILL FLY</strong><br/>Forsvaret refunderer ikke flybilletter bestilt utenfor Forsvarets system. Du skal ikke betale for billetten. Du får billett fra Forsvaret og trenger ikke legge ut for billetten selv.</p> <p>Bestill tur–retur og presiser at du skal ha «Flex» på returreisen, på telefon <strong>78 10 03 00</strong> (kl. 08.00–15.00 hverdager). Retur er den dagen du dimitterer, se innkallingsbrevet.<br/></p> <p>Frist: Bestill så tidlig som mulig og senest 3 uker før oppmøtedagen. Når du bestiller fly må du oppgi avdelingen som står på innkallingen din. Du får et referansenummer som du tar med til flyplassen. Her må du også vise legitimasjon. Dersom du ikke skal bruke billetten plikter du snarest å melde fra om det på flybestillingsnummeret.<br/></p> <p><strong>KAN JEG KJØRE EGEN BIL?</strong><br/>Bruk offentlig transport. Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport. Det kan også være begrenset med parkeringsplasser der du skal møte.<br/></p>karriere_322_repetisjonstenesteog
karriere_322_repetisjonstenesteogHva skal jeg ta med av klær og utstyr?<p><strong>TA MED</strong></p> <ul> <li>Toalettsaker</li> <li>Identitetskort (militært hvis du har)</li> <li>Eventuelt eget sivilt undertøy (du får utlevert alt av nødvendig klær/utstyr av Forsvaret, også undertøy)</li> </ul> <p>NB! Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.<br/></p>karriere_322_repetisjonstenesteog
karriere_322_repetisjonstenesteog​Økonomi under øvelsen<p>Under repetisjonstjenesten får du et økonomisk tillegg. Du kan også søke om økonomisk støtte til barnepass, privatøkonomi og egen bedrift om du er selvstendig næringsdrivende. <a href="/tjeneste/okonomi-under-ovingar">Se oversikt her​</a>.​<br/></p> <p><strong>INFORMER ARBEIDSGIVER</strong><br/>Om du er i arbeid, må du orientere arbeidsgiver om at du skal delta på øvelsen. Her kan du også få bekreftelse på om du mottar lønn eller ikke under øvelsen. Last ned skjemaet her:<br/><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/orientering-til-arbeidsgiver.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt=""/>Orientering til arbeidsgiver, bokmål</a> (pdf)<br/></p>karriere_322_repetisjonstenesteog
karriere_322_repetisjonstenesteogSøk om fritak<p>Du kan søke om fritak fra å delta på repetisjonstjenesten, men ikke fritak fra verneplikten. Krav til dokumentasjon står i søknadsskjemaet.<br></p> <p> <a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/soknadsskjema-fritak-repetisjonsovelse.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="">Søk om fritak fra repetisjonsøvelse, bokmål</a> (pdf)<br/> <a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/soknadsskjema-fritak-repetisjonsovelse-nynorsk.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="">Søk om fritak frå repetisjonsøving, nynorsk</a> (pdf)<br/></p> <p>Søknadsfrist står på egen informasjon som gjelder din avdeling. Du kan ikke regne med å få behandlet søknad som er sendt etter fristen. Har du ikke all dokumentasjon klar innen fristen, kan dokumentasjonen ettersendes.</p> <p>Merk! Det er egne regler for personell på årlig trening i Heimevernet. Søknad skal sendes til områdesjefen, <a href="/hv/Sider/Utsettelse0504-1047.aspx">les mer her</a>.<br></p>karriere_322_repetisjonstenesteog
karriere_322_repetisjonstenesteogFritid, mobilbruk etc. <p>Ikke regn med permisjon eller helgefri i perioden. Mye av tjenesten er beredskaps- og døgnbasert, og det må forventes høy aktivitet i perioder.</p> <p>Vær forberedt på at innkvartering og forpleining kan bli ute i felt under deler av øvelsen. Deler av øvingsområdet kan ha dårlig eller ingen mobildekning. Vær også forberedt på at det kan forekomme begrensninger i privat mobilbruk under selve øvelsen. Fotografering under øvelsen blir regulert gjennom sikkerhetsbestemmelser.</p>karriere_322_repetisjonstenesteog

 Informasjon om din avdeling

 

 

karriere_322_repetisjonstenesteogkarriere_2913_coldresponse2020fsan/repetisjonstjeneste/cold-response-2020-fsan/media/PubImages/20190305FR_-2508.jpgForsvarets sanitetVelkommen til Cold Response!karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7545