Sesjon i HarstadSesjon i Harstadhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sesjon-i-harstad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1059Sesjonssenteret i Harstad

Sesjon i Harstad

​​​​​​​​​​​​​​​​​Slik reiser du hit

  • Til fots: Sesjonssenteret ligg ca. 700 meter frå hurtigbåtterminalen/sentrum. Sjå gårute her​.​

REIS MED RABATT OG TA VARE PÅ KVITTERINGAR

Du reiser gratis med hurtigbåt mellom Tromsø og Harstad ved å vise fram innkallinga. Bruk innkallinga for å få rabatt på offentleg transport som buss og ferge. Vi dekker reiseutgifter tilsvarande Statens billigaste reisemåte frå bustadsadressa som er registrert på innkallinga. Ta vare på kvitteringane. Ta med bankkort eller kontonummer, slik at vi kan overføre pengar for reisa direkte til kontoen din. Bruk av eigen bil kan refunderast etter statens satsa​r, dersom det ikkje er offentleg rutetilbod på strekninga. Utgifter til overnatting dekkast kun dersom det er gjort avtale på telefon 915 03 003 i førevegen.

FORHINDRA FRÅ Å MØTE PÅ SESJONSDAGEN?

Dersom du er forhindra frå å møte til sesjon må du ta kontakt med Forsvaret seinast ei veke før du skal møte. Det gjeld også o​​​m du oppheld deg på ein annan stad enn innkallingsadressa, eller det er helsemessige årsaker til at du openbert ikkje kan gjennomføre sesjon eller førstegongsteneste. Ta kontakt på telefon 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no​.

​Praktisk informasjon
Besøksadresse​​6. Divisjonsgate 3
9406 Harstad
​Parkeringsmoglegheit​Ja (gratis parkering)
​GPS-lokalitet68.796652,16.535904​

Publisert 6. januar 2015 15:36.. Sist oppdatert 5. april 2018 10:28.