VeterankortVeterankorthttp://forsvaret.no/media/PubImages/ml2016-9874.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7841Veterankort utstedes av Forsvaret til veteraner som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Forsvarets veterankort

Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.
​​​​​​​Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.​

Hvem kan få veterankort?

Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og som oppfyller vilkårene for å få tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner eller Forsvarets operasjonsmedalje. Les mer om Forsvarets medaljer her​.

Veterankortet utstedes kun til personell nevnt over, og ikke pårørende/familiemedlemmer. 

Fordelsavtaler

Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler knyttet til kortet.​ Dette er omtalt på veterankort.no.

Bestille kort

Produksjonen av veterankort er midlertidig stanset på grunn av ny personvernlovgivning. Denne siden blir oppdatert med skjema for å bestille veterankort når det er klart. Følg med på Facebook-siden Forsvarets veteraner for å bli oppdatert når vi er klare til å ta imot din bestilling.

Skjema for bestilling av veterankort er midlertidig stengt.

Vi regner med å kunne ta imot nye bestillinger i løpet av mars.


Publisert 22. november 2016 12:35.. Sist oppdatert 24. januar 2019 20:10.