VeterankortVeterankorthttp://forsvaret.no/media/PubImages/ml2016-9874.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7841Veterankort utstedes av Forsvaret til veteraner som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Forsvarets veterankort

Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.
​​​​​​​Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.​

Hvem kan få veterankort?

Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og som oppfyller vilkårene for å få tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner eller Forsvarets operasjonsmedalje. Les mer om Forsvarets medaljer her​.

Veterankortet utstedes kun til personell nevnt over, og ikke pårørende/familiemedlemmer. 

Fordelsavtaler

Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler knyttet til kortet.​ Dette er omtalt på veterankort.no.

Bestille kort

Produksjonen av veterankort er midlertidig stanset på grunn av ny personvernlovgivning. Denne siden blir oppdatert med skjema for å bestille veterankort når det er klart. Følg med på Facebook-siden Forsvarets veteraner for å bli oppdatert når vi er klare til å ta imot din bestilling.


Personvern

Når du sender inn søknad om utstedelse av veterankort, må du oppgi ditt fulle navn, adresse og fødselsdato (ikke personnummer). Kortet vil bli trykket med navn, fødselsdato og et kortnummer. Adressen din trenger vi for å kunne sende kortet til deg. Ingen personopplysninger vil bli lagret hos oss etter at kortet er utstedt, men kortnummeret vil bli registrert på ditt navn i Forsvarets personellsystem.​ Les mer om personvern og cookies på forsvaret.no.
Publisert 22. november 2016 12:35.. Sist oppdatert 7. august 2018 14:38.