fjernesk_5fjernesk_5http://forsvaret.no/media/PubImages/fjernesk_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12084
IMG_3092IMG_3092http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_3092.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12089
IMG_0088IMG_0088http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0088.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12088Mannskapet jobbet med å pakke vekk tauverk og annet løsøre dersom havaristen skulle synke.
IMG_0031IMG_0031http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0031.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12087
DSC_0286DSC_0286http://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_0286.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12086
2008-05-16 PATRULJEKURS PASVAS 22008-05-16 PATRULJEKURS PASVAS 2http://forsvaret.no/media/PubImages/2008-05-16 PATRULJEKURS PASVAS 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12085
utdanning4utdanning4http://forsvaret.no/media/PubImages/utdanning4.png

Vernepliktig feltoperatør

Søknadsfristen gikk ut 15. april 2019.

  • Vil ha noe mer ut av din førstegangstjeneste?
  • Er du en person som trives godt i naturen?
  • Er du av typen som søker utfordringer, og aldri gir seg?

Kjernen i Fjernoppklaringseskadronen er patruljen, som opererer langt inne på fiendtlig territorium. Patruljene består utelukkende av feltoperatører. De innhenter informasjon uten selv å bli oppdaget, og opererer med stor grad av selvstendighet. Dette fordrer at feltoperatørene våre innehar de fysiske og mentale egenskapene som kreves for å gjennomføre denne type operasjoner. Å tjenestegjøre hos oss i er frivillig, du som skal inn til førstegangstjeneste i juli kontingenten må derfor levere søknad for å bli kalt inn til seleksjon i Fjernoppklaringseskadronen. Dette kan gjøres på sesjon eller på denne nettsiden.

Avdelingen kjennetegnes ved faglig dyktighet, utholdenhet, overlevelsesevne og vinnervilje.  

 

 

Krav til søkerKrav til søker<ul> <br> <li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=65ce9d37-13ed-43f5-899d-82cb6c41bfde">fysiske minstekrav</a><br></li><li>Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere </li><li>Ha bestått sesjon<br></li><li>Ha minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</li><li>Ha minimum karakter 6 på syn og karakter 6 på fargesyn (fargesvak) fra sesjon</li><li>Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon</li><li>Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger</li><li>Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»<br></li></ul><p></p><p></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p">Hensikten med seleksjonen er å kvalitetssikre at personellet er skikket til å gjennomføre førstegangstjenesten i Fjernoppklaringseskadronen, samt innehar de personlige egenskapene som trengs for å gjøre jobben.</p><p class="forsvaretElement-p">Seleksjonen innledes med et grovopptak på Sessvollmoen 22. juni, som har til hensikt å kontrollere at søkerne tilfredsstiller medisinske og fysiske minimumskrav. Deretter fortsetter seleksjonen i nord med nødvendig utdanning kombinert med elementer som tester søkerens egnethet, herunder fysisk og mental kapasitet. Men også læringsevne, vinnervilje og motivasjon.</p><p class="forsvaretElement-p">Seleksjonen varer i ca. 3 uker og kandidaten vil i perioden være utilgjengelig. Av åpenbare grunner gis ikke ytterligere informasjon om opptaket ut i forkant. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller velger selv å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig førstegangstjeneste).<br></p>
Tjenesten som vernepliktig feltoperatørTjenesten som vernepliktig feltoperatør<p>Førstegangstjenesten for de som gjennomfører og består seleksjonen vil være særdeles innholdsrik, og har til hensikt å lære den enkelte å jobbe godt i små enheter og kunne trives utendørs under alle forhold. I tillegg vil man oppleve mestring, bli i meget god fysisk form og oppleve et særdeles godt samhold. </p><p>Oppdragene til patruljene vil innebære opphold i områder som vi selv ikke kontrollerer, og patruljen er ofte alene og isolert over lang tid. De løses gjerne skjult, med små enheter og ofte til fots over lange avstander. Oppdragsløsningen innebærer som regel bruk av taktiske innsettingsressurser, herunder sjø- og luftkapasiteter. I tillegg løses oppdragene selvstendig av patruljen, og har normalt ikke muligheter for umiddelbar støtte. Feltoperatøren er derfor spesielt godt trent i beskyttelse og overlevelse. Samtidig må de evne å håndtere et bredt spekter av oppdukkende problemer og utfordringer i vanskelige omgivelser.</p><p>Du vil bli en del av en patrulje som ledes av erfarent personell hentet fra de operative rekkene i det profesjonelle miljøet i avdelingen. Sammen med de andre vernepliktige feltoperatørene vil du gjennom førstegangstjenesten bli omfattende trent i ulike disipliner som skal gjøre deg i best mulig stand til å gjennomføre informasjonsinnhenting langt bak fiendens linjer. Utdanningen vil blant annet inkludere:</p><ul><li>Patruljekurs </li><li>Overlevelseskurs</li><li>Skytekurs</li><li>Innsettingskurs</li><li>Sambandskurs</li><li>Etterretningskurs</li><li>Ferdsel i bratt lende<br></li></ul>
Veien videreVeien videre<p>Etter fullført førstegangstjeneste vil de som er skikket få tilbud om å starte grunnutdanningen som profesjonell soldat, for deretter å bli en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.</p><p>Å gjennomføre førstegangstjenesten ved Fjernoppklaringseskadronen kan være det første steget mot en karriere i etterretning.<br></p>

Publisert 4. desember 2018 14:55.. Sist oppdatert 24. april 2019 12:36.