Kristoffersen, Lene_ny

Lene Ekhaugen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
PhD-stipendiat

(f. 1979) Cand. polit. med statsvitenskap hovedfag ved Universitetet i Oslo i 2005. Har arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier siden 2006. Ledet Senter for sivil-militære relasjoner fra 2012 til 2015. Arbeider med et doktorgradsprosjekt om muligheter og begrensninger for en samordnet nasjonal innsats i internasjonale operasjoner. Gjesteforsker ved Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford University høsten 2016. ​

    • internasjonale operasjoner
    • sivilt-militært samarbeid og samordning
    • organisasjonsteori
    • norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk