bell-helikopter-politi-samovelsebell-helikopter-politi-samovelsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/bell-helikopter-politi-samovelse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=955Dei som har ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak for frammøte i Forsvaret ved krise eller krig gjennom fritaksordninga.

Fritaksordninga

Personar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:
  1. Dekker ein samfunnskritisk funksjon
  2. Har fullført førstegongstenesta
  3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret
Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell.

Desse prosedyrar skal følg​ast:

  • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for koordinerande forvaltningsorgan i fritaksordninga. Last ned ​skjema (pdf)
  • Koordinerande forvaltningsorgan skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for samfunnskritiske verksemder (SKV) i fritaksordninga​. Last ned skjema (pdf)
  • SKV skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekker samfunnskritiske funksjonar. Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekker ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Last ned skjema for tilgang​ (pdf). Avgang meldes på e-post til forsvaret@mil.no
  • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKV klage på avgjerda. Last ned klageskjema (pdf)​

Publisert 26. august 2014 09:03.. Sist oppdatert 25. oktober 2019 10:50.