karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18317https://youtu.be/A5bWrVhJ9Kk
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18330/media/PubImages/20181029JØ_3693.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18331/media/PubImages/20181029JØ_3629.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18332/media/PubImages/20181102JØ_9740.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6163/media/PubImages/02 bilde forside KJ.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18320/media/PubImages/20181102JØ_9952.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18321/media/PubImages/20181102JØ_9486.jpg
karriere_1703_kystjeger12046974karriere_1703_kystjeger12046974http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18326/media/PubImages/20181102JØ_9684.jpg

Kystjeger i Kystjegerkommandoen

For å bli kystjeger må du gjennomføre en av Forsvarets mest omfattende seleksjonsperioder, og en meget krevende grunnutdanning over ett år. Søknadsfrist er 15. april 2019.

Til opptak i 2019 tar vi inn et begrenset antall personer som allerede har fullført førstegangstjeneste og som er ansatt i Forsvaret, i tillegg til de som ønsker å søke om å gjennomføre førstegangstjeneste som kystjeger.

En Kystjegers høye fysiske kapasitet, evne til å jobbe i små team og sterke mental robusthet er forutsetninger for at en kystjegerpatrulje skal kunne fungere i strid. Kystjegerkommandoen ansetter årlig nye kystjegere og enhver som tilfredsstiller kravene kan søke opptak.

Veien til å bli kystjeger er krevende, men har du motivasjon, vilje og god helse er
du langt på vei. Grunnutdanningen er basert på frivillighet og strekker seg over ett år. Dette inneholder ett grovopptak, en seleksjonsperiode over fem uker og en 10 måneders fagutdanning. I sum er dette en av de mest krevende utdanningene i Forsvaret.

Utdanningen er primært tiltenkt personell uten avtjent førstegangstjeneste. Personell med påbegynt førstegangstjeneste etter 1. januar 2018 vil ved bestått opptak kunne starte kystjegerutdanningen, forutsatt at det signeres kontrakt for 18 måneders førstegangstjeneste.

Grovopptak

For å kunne kvalifiseres til å starte kystjegerutdanningen, gjennomføres et grovuttak ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Søkere som tilfredsstiller våre kriterier innkalles til grovuttaket som gjennomføres årlig i midten av juni og har ca. en ukes varighet.

Under grovuttaket vil det bli gjennomført tester for vurdere søkerens medisinske og fysiske skikkethet. I tillegg gjennomføres en feltperiode for å teste søkerens fysiske og mentale yteevne, samt forberede søkeren på hva som kreves videre i utdanningen. 

Søkere som består grovuttaket får tilbud om å starte kystjegerutdanningen som kystjegeraspirant i Harstad etter sommerferien.


Seleksjonsperiode

Kystjegerutdanningens fem første uker er en meget krevende seleksjonsperiode som har til hensikt å kvalitetssikre at aspiranten innehar de personlige kvalitetene som utdanningen krever.

Perioden kjennetegnes ved høy aktivitet og krevende militær utdanning i et kystmiljø, som ofte medfører at den enkelte aspirant er sliten, kald og våt, men fortsatt må prestere mot fastsatte standarder. Perioden gjennomføres i hovedsak under feltmessige forhold, i kystsonen og på havet, og avsluttes med en milepælsøvelse. 


Fagutdanning

Fagutdanning som kystjeger starter med en maritim del med grunnleggende opplæring innen bruk av gummibåt, innsetting med Stridsbåt, overflatesvømming og overlevelse i kystmiljø.

Deretter gjennomføres et maritimt patruljekurs med feltdisipliner, stridsteknikk, skytetrening, sanitet, samband og en rekke feltøvelser i kystmiljø for å kvalitetssikre utdanningsnivået fortløpende.

Kystjegeraspirantene gis en grundig og omfattende vinterutdanning i det krevende arktiske miljøet i Nord-Norge, med aktivitet fra kystsonen til høyfjellet og Finnmarksvidden.

Siste del av fagutdanningen er kurs i maritime jegeroperasjoner som avsluttes med en øvelse som kontrollerer at utdanningsnivået er tilfredsstillende. Kystjegeraspirantene overføres deretter til operativ tropp i Kystjegerkommandoen. 


Videre tjeneste i Kystjegerkommandoen

Som kystjeger blir du en del av et unikt, profesjonelt miljø med tett samhold. Tjenesten kjennetegnes av høyt tempo, videreutdanning og gode karrieremuligheter. Som kystjeger må du påberegne tjeneste i internasjonale operasjoner. 

Krav til søker

 • Norsk statsborger
 • Bestått sesjon del 1 og 2, herunder oppnådd minimum karakter 4 på teoritest (allment evnenivå)
 • Plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
 • Bestå fysiske minstekrav
 • Tilfredsstillende helseprofil (7776666779)
 • Fargesyn: 9
 • Hørsel: 6
 • Normalt syn uten behov for briller eller linser

ANDRE FORHOLD

 • Personell med tidligere gjennomført eller påbegynt førstegangstjeneste etter 1. januar 2018 kan søke selv om de uten tidligere tjeneste vil prioriteres.
 • Personell som søker opptak bør trene jevnlig for å klare krav med god margin, samt gjennomføre marsjtrening med sekk (15-30 kg). 

Fysiske miNSTEKRAV


ØVELSEKRAVFORKLARING
Kroppshevning
(Hang-ups)
7 stk
Overtak med strake armer. Hake over bommen i øvre posisjon. ​
Armhevninger
(push-ups)
30 stk
Skulderbredde mellom hendene. Strak kropp og strake armer i øvre posisjon. Brystet skal berøre gulvet.
​Magebøyninger
(sit-ups)
​​35 stk på
2 min
​Ryggliggende med 90 grader i kneleddet. Vekselsvis høyre/venstre albue motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet.
​Rygghev​20 stk
​​Rull opp i løpet av 5 sekunder.​
​Svømming​400 meter 
på 
12 min
Valgfri teknikk, stup-start. Antrekk: badebukse. Svømmebriller ikke tillatt.
​Undervanns-
svømming
​25 m
Fobi-test. ​Antrekk: badebukse. Svømmebriller ikke tillatt.
​Landeveisløp49 min
Det vil bli gjennomført tester på 7 km landeveisløp med 22 kg sekk.
​3000 meter løp
​12 min 30 sek
​Idrettsantrekk

For deg som har fullført førstegangstjenesten

søk her

For deg uten førstegangstjeneste fra tidligere

søk her

Publisert 5. desember 2017 12:35.. Sist oppdatert 6. desember 2018 09:20.