En demonstrasjon med Kystjegere under åpningen av Sjøforsvarets nye militære treningsanlegg på HaakonsvernA demo with soldiers from the Norwegian coastal artillery during the opening of the new military training facility at Haakonsvern Naval BaseEn demonstrasjon med Kystjegere under åpningen av Sjøforsvarets nye militære treningsanlegg på HaakonsvernA demo with soldiers from the Norwegian coastal artillery during the opening of the new military training facility at Haakonsvern Naval Basehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110927th_ 494.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1557
KystjegerkommandoenKystjegerkommandoenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=18https://www.youtube.com/watch?v=QNK7WZP5hYI
_MG_7800_MG_7800http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_7800.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1562
--http://forsvaret.no/media/PubImages/lmh-hing510.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1558
Operatør fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operator from the Coastal Ranger Commando on a snowmobile during winter exercise Cold Response 2014Operatør fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operator from the Coastal Ranger Commando on a snowmobile during winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7297.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1559
Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7942.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1560
Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7954.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1561

Kystjeger i Kystjegerkommandoen

Kystjegerkommandoen er en mobil kampenhet som driver med oppklaring, patruljering og målbekjempelse i kystsonen – både på sjøen og på land. Søknadsfrist 15. april 2018.

Kystjegerne er eksperter på operasjoner i kystnære områder. Avdelingen opererer primært med Marinen, men samarbeider også tett med andre enheter i Sjøforsvaret og Forsvaret for øvrig.

Kystjegerne opererer i små grupper som er utrustet og utdannet for å operere alene over tid i områder som en fiende kontrollerer. Patruljene skal innhente informasjon om fienden og kunne ta ut prioriterte mål ved bruk av egne våpensystem eller ved hjelp av sjø-, luft- og landbaserte våpenplattformer. Kystjegerne er også trent for å kunne støtte Sjøforsvarets fartøy med bidrag som blant annet skarpskyttere, ildledere, bordingslag, rekognoseringsenheter og andre spesialister tilpasset oppdragets art.

Kystjegerkommandoen tilbyr en utfordrende utdanning innen maritime jegeroperasjoner som skal gjøre deg skikket til å kunne jobbe som kystjeger. Grunnutdanningen har en varighet på 11 måneder og gir grunnleggende soldatferdigheter innen blant annet skyting, samband, sanitet, patruljetjeneste, vintertjeneste og sjømobilitet. Opplæringen er meget krevende og stiller høye krav til holdninger, progresjon samt fysisk og mental robusthet.

De positive opplevelsene, mestringsfølelsen, samholdet og kunnskapene du tar til deg, veier opp for alle tunge stunder.
- Kystjegerkull, 2012

Utdanningen er primært tiltenkt vernepliktige som skal inn til førstegangstjeneste. Det er også mulig å søke selv om du har gjennomført førstegangstjenesten tidligere. For eksterne søkere (søkere som tjenestegjør i andre avdelinger) er det viktig å gå i dialog med hjemmeavdeling, slik at man får tillatelse til å delta på opptaket.

Første del av kystjegeropptaket vil foregå på Sessvollmoen, og vil ha en varighet på ca. én uke. Kandidatene skal blant annet bestå legesjekk, fysiske krav og intervjuer. Etter første uken vil kandidatene bli sendt hjem i ca. 4 uker, hvor neste del av opptaket påbegynner i uke 31 i Harstad. ​

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt og videregående kystjegerutdanning ved Kystjegerkommandoen. Ved fullført kystjegerutdanning vil du få tildelt Kystjegernes kvalifiseringsmerke som et symbol på at du er operativ og kan delta i nasjonale og internasjonale operasjoner.

​krav til søker:

 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Øvre aldersgrense er 27 år i løpet av søknadsåret​
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
 • ​Ha fylt 18 år innen opptaket starter (juni 2017)
 • Ha minimum karakter 4 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
 • Ha normalt fargesyn (enkelte type laser-korrigerende operasjoner godtas)
 • Ha alminnelig god helse uten tilstander som krever behandling/oppfølgning
 • Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"
 • Ha solid og stabil psyke
 • Være norsk statsborger

For deg som har påbegynt eller fullført førstegangstjenesten

søk her

For deg uten førstegangstjenesten

søk her

Publisert 27. november 2014 14:47.. Sist oppdatert 24. oktober 2017 09:23.