KystjegerkommandoenKystjegerkommandoenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=18https://www.youtube.com/watch?v=QNK7WZP5hYI
_MG_7800_MG_7800http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_7800.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1562
En demonstrasjon med Kystjegere under åpningen av Sjøforsvarets nye militære treningsanlegg på HaakonsvernA demo with soldiers from the Norwegian coastal artillery during the opening of the new military training facility at Haakonsvern Naval BaseEn demonstrasjon med Kystjegere under åpningen av Sjøforsvarets nye militære treningsanlegg på HaakonsvernA demo with soldiers from the Norwegian coastal artillery during the opening of the new military training facility at Haakonsvern Naval Basehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110927th_ 494.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1557
--http://forsvaret.no/media/PubImages/lmh-hing510.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1558
Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7954.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1561
Operatør fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operator from the Coastal Ranger Commando on a snowmobile during winter exercise Cold Response 2014Operatør fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operator from the Coastal Ranger Commando on a snowmobile during winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7297.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1559
Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014Operatører fra Kystjegerkommandoen i gummibåt under en innsettingsfase på vinterøvelsen Cold Response 2014 / Operators from the Coastal Ranger Commando in a rubber boat during infiltration on winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14R7942.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1560

Kystjeger i Kystjegerkommandoen

Kystjegerkommandoen er en mobil kampenhet som driver med oppklaring, patruljering og målbekjempelse i kystsonen – både på sjøen og på land. Søknadsfrist 1. mars 2018.

Kystjegerne er eksperter på operasjoner i kystnære områder. Avdelingen opererer primært med Marinen, men samarbeider også tett med andre enheter i Sjøforsvaret og Forsvaret for øvrig.

Kystjegerne opererer i små grupper som er utrustet og utdannet for å operere alene over tid i områder som en fiende kontrollerer. Patruljene skal innhente informasjon om fienden og kunne ta ut prioriterte mål ved bruk av egne våpensystem eller ved hjelp av sjø-, luft- og landbaserte våpenplattformer. Kystjegerne er også trent for å kunne støtte Sjøforsvarets fartøy med bidrag som blant annet skarpskyttere, ildledere, bordingslag, rekognoseringsenheter og andre spesialister tilpasset oppdragets art.

Kystjegerkommandoen tilbyr en utfordrende utdanning innen maritime jegeroperasjoner som skal gjøre deg skikket til å kunne jobbe som kystjeger. Grunnutdanningen har en varighet på 11 måneder og gir grunnleggende soldatferdigheter innen blant annet skyting, samband, sanitet, patruljetjeneste, vintertjeneste og sjømobilitet. Opplæringen er meget krevende og stiller høye krav til holdninger, progresjon samt fysisk og mental robusthet.

De positive opplevelsene, mestringsfølelsen, samholdet og kunnskapene du tar til deg, veier opp for alle tunge stunder.
- Kystjegerkull, 2012

Utdanningen er primært tiltenkt vernepliktige som skal inn til førstegangstjeneste. Det er også mulig å søke selv om du har gjennomført førstegangstjenesten tidligere. For eksterne søkere (søkere som tjenestegjør i andre avdelinger) er det viktig å gå i dialog med hjemmeavdeling, slik at man får tillatelse til å delta på opptaket.

Første del av kystjegeropptaket vil foregå på Sessvollmoen, og vil ha en varighet på ca. én uke. Kandidatene skal blant annet bestå legesjekk, fysiske krav og intervjuer. Etter første uken vil kandidatene bli sendt hjem i ca. 4 uker, hvor neste del av opptaket påbegynner i uke 31 i Harstad. ​

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt og videregående kystjegerutdanning ved Kystjegerkommandoen. Ved fullført kystjegerutdanning vil du få tildelt Kystjegernes kvalifiseringsmerke som et symbol på at du er operativ og kan delta i nasjonale og internasjonale operasjoner.

​krav til søker:

 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Øvre aldersgrense er 27 år i løpet av søknadsåret​
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
 • ​Ha fylt 18 år innen opptaket starter (juni 2017)
 • Ha minimum karakter 4 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
 • Ha normalt fargesyn (enkelte type laser-korrigerende operasjoner godtas)
 • Ha alminnelig god helse uten tilstander som krever behandling/oppfølgning
 • Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"
 • Ha solid og stabil psyke
 • Være norsk statsborger

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 27. november 2014 14:47.. Sist oppdatert 2. mars 2017 23:00.