Fagkurs 1, objektsikring - HVSKS Terningmoen 260816 Jostein Hestdal48

Dombås

Heimevernets skule- og kompetansesenter held til på Dombås.

Adresse
Romsdalsvegen 11 A, 2660 Dombås
Kontakt
61 21 75 00

Heimevernets skule- og kompetansesenter (HVSKS) ligg på Dombås, heilt nord i Gudbrandsdalen. Skulesenteret utdannar om lag 1200 befal årleg og tilbyr over 70 fagkurs, spesialistkurs, leiarskapsutdanning og evalueringskurs. Skulen disponerer òg fleire skytebaner og eit stort øvingsfelt.

Forsvarets logistikkorganisasjon har ei eining på Dombås som leverer forsyningstenester.

Aktivitetstilbod

Dombås er eit trafikknutepunkt i Dovre kommune, med gode veg- og jarnbanesamband til Oslo, Trondheim og vestover mot Åndalsnes og Ålesund. Tettstaden har 2900 innbyggarar. Sjå Dovre kommunes nettsider for meir informasjon.

Skulesenteret ligg midt i sentrum av Dombås, med kort veg til butikkar, lege, tannlege, buss, jernbane, barnehage og grunnskule. Kort er òg avstanden til vill og vakker natur, men fantastiske mogelegheiter for ski, slalåm, fotturar og mange andre fritidsaktivitetar. Mektige fjellområde i Rondane og Dovrefjell, med Snøhetta som høgste punkt (2286 moh), er lett tilgjengelege.

Bustad

Sjå Forsvarsbygg Basen for informasjon om Forsvarets utleigebustader på Dombås.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.