For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt FOH

+47 404 38 083
info@njhq.no
FOH Dropbox

For media


 

 

Forsvaret bidrar til å bygge kapasitet i Sahel-regionen<img alt="" src="/media/PubImages/20160921tk_R9707.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret bidrar til å bygge kapasitet i Sahel-regionenRegjeringen har besluttet at Forsvaret skal bidra i øvelse Flintlock i 2019. Målet er å bidra til å gjøre landene i Sahel-regionen bedre til å håndtere en stadig med krevende sikkerhetssituasjon gjennom trening og mentoring av lokale sikkerhetstyrker. http://forsvaret.no/presse/forsvaret-bidrar-til-å-bygge-kapasitet-i-sahel-regionen
Avduking av helikoptergave fra Storbritannia til Bardufoss flystasjon<img alt="" src="/media/PubImages/20190205-untitled-5.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Avduking av helikoptergave fra Storbritannia til Bardufoss flystasjonTorsdag 14. februar kl. 15.00 vil Storbritannias ambassadør Richard Wood avduke et Sea King-helikopter på sokkel på Bardufoss flystasjon. http://forsvaret.no/presse/avduking-helikoptergave-clockwork
FFI: Hvordan styrke forsvaret av Norge<img alt="" src="/media/PubImages/20181215OEV_FH2B0003.jpg" style="BORDER:0px solid;" />FFI: Hvordan styrke forsvaret av NorgeForsvarets forskningsinstitutt la i dag frem sitt innspill til arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. http://forsvaret.no/aktuelt/ffi-hvordan-styrke-forsvaret-av-norge
Ingstad: Alt klart, venter på været<img alt="" src="/media/PubImages/20181207JØ_1338.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ingstad: Alt klart, venter på væretForsvarsmateriell og bergingsselskapet BOA er nå klare til å mobilisere alle enheter ut til havaristedet. Mobiliseringen gjennomføres for å øve på de ulike fasene i hevingsoperasjonen, og for å være mest mulig forberedt når et godt nok værvindu endelig er på plass. http://forsvaret.no/presse/alt-klart-venter-pa-varet
Presentasjon Fokus<img alt="" src="/media/PubImages/20160204OST_8875.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Presentasjon FokusEtterretningstjenesten vil mandag 11. februar kl. 10.00 legge frem sin åpne vurdering, Fokus 2019, i Forsvarsdepartementets lokaler i Oslo.http://forsvaret.no/presse/invitasjon-fokus-2019