For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt FOH

+47 404 38 083
info@njhq.no

  FOH Dropbox

For media


 

 

Russland varsler om aktivitet i våre nærområder<img alt="" src="/media/PubImages/skipssjefensrapport.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Russland varsler om aktivitet i våre nærområderRussland har varslet at landet i perioden 14.-17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.http://forsvaret.no/presse/russland-varsler-ovingsaktivitet
KNM Thor Heyerdahl til NATOs ståande maritime styrkar<img alt="" src="/media/PubImages/20171116JØ_8636.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KNM Thor Heyerdahl til NATOs ståande maritime styrkarDei neste fire månadane skal mannskapet om bord på fregatten KNM Thor Heyerdahl stå på beredskap for NATO, i ei av NATOs ståande maritime reaksjonstyrkar, SNMG1.http://forsvaret.no/presse/knm-thor-heyerdahl-til-natos-ståande-maritime-styrkar
Presseinvitasjon: Norsk fregatt til NATOs ståande maritime reaksjonsstyrkar<img alt="" src="/media/PubImages/20171116JØ_8770.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Presseinvitasjon: Norsk fregatt til NATOs ståande maritime reaksjonsstyrkarFregatten KNM Thor Heyerdahl forlèt tysdag neste veke Sjøforsvarets hovudbase Haakonsvern for å vere på skarp beredskap for NATO. Dei neste månadene skal dei patruljere eigne og allierte farvatn, sørgje for frie hav og trygge forsyningslinjer i det nordlege Atlanterhav. http://forsvaret.no/presse/presseinvitasjon-norsk-fregatt-til-natos-maritime-reaksjonsstyrkar
Soldatane utskrivne frå sjukehus<img alt="" src="/media/PubImages/ammunisjonskasser.jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Soldatane utskrivne frå sjukehusDei to soldatane som blei skadde i ei ammunisjonsulukke på Skjold 9. juni, er no ute av sjukehus.http://forsvaret.no/presse/status-skadde-soldater-20-juni-2019
Skarpskyting med F-35 – unngå bruk av kikkert og forstørrende optikk<img alt="" src="/media/PubImages/ORL190305hh_039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skarpskyting med F-35 – unngå bruk av kikkert og forstørrende optikkI uke 24 og 25 vil det være flyaktivitet på Tarva skytefelt, med F-35 fra Ørland flystasjon. Bruk av kikkert og annen forstørrende optikk mot F-35 over Tarva-området i aktuelt tidsrom vil kunne gi øyeskader.http://forsvaret.no/presse/skarpskyting-f-35-unnga-optikk