For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt FOH

+47 404 38 083
info@njhq.no

  FOH Dropbox

For media


 

 

I gang med øvelse Bifrost<img alt="" src="/media/PubImages/AS163179.jpg" style="BORDER:0px solid;" />I gang med øvelse BifrostØvelse Bifrost er Heimevernets største øvelse i nord i år. Øvelsen startet lørdag 12. oktober og foregår i store deler av Troms.http://forsvaret.no/presse/i-gang-med-oevelse-bifrost
Fire nye generalmajorer<img alt="" src="/media/PubImages/20190809KL__O3A1164.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fire nye generalmajorerKongen i statsråd har i dag utnevnt fire generalmajorer som blir nye sjefer i Forsvaret, herunder ny sjef Heimevernet og Forsvarets høgskole. http://forsvaret.no/aktuelt/fire-nye-generalmajorer
Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd<img alt="" src="/media/PubImages/20190405tk_I6561.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære rådForsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen inviterer pressen til sin presentasjon av Forsvarssjefens fagmilitære råd tirsdag 8. oktober.http://forsvaret.no/presse/legger-frem-fagmilitaert-raad
Mottok likestillings-og mangfoldsprisen<img alt="" src="/media/PubImages/20190925tk_I6749.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mottok likestillings-og mangfoldsprisenForsvarets likestillings- og mangfoldspris for 2019 er tildelt major Svein Erik Vangen.http://forsvaret.no/aktuelt/likestillingsprisen-2019
Lars Rowe er ny leder for Norges Hjemmefrontmuseum<img alt="" src="/media/PubImages/Hjemmefront_2121.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lars Rowe er ny leder for Norges HjemmefrontmuseumForsvarets Museer har ansatt Lars Rowe i stillingen som ny leder ved Norges Hjemmefrontmuseum. http://forsvaret.no/presse/ny-sjef-hjemmefrontmuseet