For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

+47 404 38 083 (ikke sms)
info@njhq.no

  FOH Dropbox

For media


 

 

​Komplett oversikt over iverksatte bistandsanmodninger<img alt="" src="/media/PubImages/200318JK-00.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​Komplett oversikt over iverksatte bistandsanmodningerForsvaret støtter i dag sivile myndigheter med en rekke tiltak. Dette er en komplett oversikt over bistandsanmodningene som har blitt iverksatt i forbindelse med koronasituasjonen.http://forsvaret.no/presse/oversikt-over-forsvarets-bistand-til-sivile
Inntaket av vernepliktige går som planlagt – med tilpasninger<img alt="" src="/media/PubImages/rekruttbesvimer1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Inntaket av vernepliktige går som planlagt – med tilpasningerFor at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske, men med et særskilt fokus på smittevern og ivaretakelse av soldatene. http://forsvaret.no/aktuelt/innrykk-april-og-korona
Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien<img alt="" src="/media/PubImages/_DSC2393.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemienForskriften slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.http://forsvaret.no/presse/ny-forskrift-operativ-virksomhet-korona
Kongelige norske marines musikkorps slipper nytt album<img alt="" src="/media/PubImages/KNMM-Nettsiden.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongelige norske marines musikkorps slipper nytt album200-årsjubilantene i Marinemusikken slipper album med sine marsjfavoritter.http://forsvaret.no/presse/kongelige-norske-marines-musikkorps-slipper-nytt-album
Rygge Air Show utsettes til 2021<img alt="" src="/media/PubImages/20190917_ODA_6503.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Rygge Air Show utsettes til 2021Luftforsvaret inviterte tidlig i januar til et spektakulært show i luften over Luftforsvarets base Rygge, lørdag 6. juni 2020. http://forsvaret.no/presse/rygge-air-show-utsettes-til-2021