Prinsix

På disse sidene vil du finne informasjon, veiledning og dokumentmaler i hvordan Forsvarssektoren gjennomfører sine investeringer. Dersom du trenger å øke din kompetanse innenfor prosjektarbeid, kan du gå til utdanningsiden og lese om utdanningsmuligheter og melde deg på aktuelle kurs.Prinsix prosjektmodell


FORSVARSSTRUKTURPLANLEGGING PORTEFØLJESTYRING PROSJEKTSTYRING IDÉFASE KONSEPTFASE FORPROSJEKTFASE GJENNOMFØRINGSFASE AVSLUTNINGSFASE

 

PRINSIX-prosjektmodell gjeldene i forsvarssektoren fra 01.01.2020. Prosjektmodellen er utarbeidet med bakgrunn i de nye Retningslinjer for investeringer i forsvarssektoren. Retningslinjene setter Retningslinjer for materielle fremskaffelser, fra 18. januar 2016, ut av kraft. Retningslinjene erstatter også den delen av Retningslinjer for tjenestefeltet eiendom, bygg og anlegg, fra 28. juni 2018, som omhandler investeringer.


Prinsix-sidene omfatter ​det overordnete rammeverket som standardiserer hvordan materiellinvesteringer skal planlegge​​s og gjennomføres i forsvarssektoren. På lik linje med enhver standard må bruken av Prinsix tilpasses gitte rammebetingelser, systemet som anskaffes, økonomi og hjelpemidler som er tilgjengelig, samt organisasjonen som gjennomfører prosjektet. 

Prinsix rammeverk eies av Forsvarsdepartementet (FD), mens Forsvarsmateriell (FMA) forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren. FMA er videre gitt i oppgave å ivareta en helhetlig tilnærming av innholdet, både faglig og layout-messig. Endringer av Prinsix behandles av Prinsix endringsråd. Prinsix endringsråd består av representanter fra FD, FMA, Forsvaret og Forsvarsbygg (FB), og ved behov kan rådet utvides til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Dersom det er noe du lurer på knyttet til Prinsix eller investeringer generelt, og som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss via våre kontaktsider.​

 Aktuelle saker

 

 

Sikkerhetsledelse<img alt="" src="/media/PubImages/pix-Integrasjonsledelse-378x213.png?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />SikkerhetsledelseSikkerhetsledelse som et kunnskapsområde i PRINSIX, er etablert for å ivareta skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell i henhold til gjeldende bestemmelser (sikkerhetslov, forskrifter, retningslinjer, direktiver og bestemmelser utgitt av myndigheter, FD, Forsvaret, osv.). Sikkerhetsledelse omfatter etablering av prinsipper for forebyggende sikkerhetsarbeid, fordeling av ansvar og myndighet, ivareta krav til løsning og tilrettelegge for effektiv gjennomføring og oppfølging av det forebyggende sikkerhetsarbeidet. På denne måten skal dette sikre at forsvarssektoren, ved gjennomføring av investeringsprosjekter, vurderer behovet for deling av skjermingsverdi informasjon og om investeringen er en sikkerhetsgradert anskaffelse. http://forsvaret.no/prinsix/kunnskapsomrader/Sikkerhetsledelse
PRINSIX utdanningsordning<img alt="" src="/media/PubImages/Forsvaret-prinsixprogram-0919_16-9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PRINSIX utdanningsordningForsvaret har inngått avtale med Metier om leveranse av et helhetlig PRINSIX utdanningsprogram. Programmet er et målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er basert på internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk med hovedvekt på Project Management Institute (PMI) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.http://forsvaret.no/prinsix/ny-utdanningsordning