190606 Forsvarets spesialkommando 092190606 Forsvarets spesialkommando 092http://forsvaret.no/media/PubImages/190606 Forsvarets spesialkommando 092.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7836Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-26.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7846Norske spesialstyrker gjennomfører blant annet oppdrag innen rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-19.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7847Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer.
_DSC7226_DSC7226http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC7226.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7851Avdelingen støtter politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.
3U7U99903U7U9990http://forsvaret.no/media/PubImages/3U7U9990.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7850Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen.
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7848Du må ha gjennomført førstegangstjenesten for å kunne søke utdanning som spesialjeger og tilsetting i den profesjonelle og operative delen av kommandoen.
IMG_2628IMG_2628http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2628.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7843Spesialjegeren skal utdannes som en generalist med gode basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner.
Arizona2012 (3 of 16)Arizona2012 (3 of 16)http://forsvaret.no/media/PubImages/Arizona2012 (3 of 16).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7849I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert operativ spesialjeger.
IMG_0559IMG_0559http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0559.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7844Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjon, læringsevne og motivasjon.
IMG_9371IMG_9371http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_9371.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7842Tjenesten ved Forsvarets spesialkommando består av utdanning, trening og øvelser for at den enkelte skal være best rustet til å gjennomføre skarpe oppdrag innen spekteret av spesialoperasjoner.
_VB08760_VB08760http://forsvaret.no/media/PubImages/_VB08760.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7852Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt som spesialjeger. Som operativ spesialjeger ved kampskvadron vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn og utland.
Gaustatoppen-FSK-36Gaustatoppen-FSK-36http://forsvaret.no/media/PubImages/Gaustatoppen-FSK-36.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7845I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres blant annet vinterkurs. Kurset omhandler utdanning innen skredlære, materiell bruk, sanitet vinterstid, navigering og mye mer.
fsk_sb_1fsk_sb_1http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12263
fsk_sb_2fsk_sb_2http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12264
fsk_sb_13fsk_sb_13http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12274
fsk_sb_12fsk_sb_12http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12273
fsk_sb_10fsk_sb_10http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12271
fsk_sb_11fsk_sb_11http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12272
fsk_sb_6fsk_sb_6http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12267
fsk_sb_4fsk_sb_4http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12265
fsk_sb_5fsk_sb_5http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12266
fsk_sb_9fsk_sb_9http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12270
fsk_sb_8fsk_sb_8http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12269

Spesialjeger i Forsvarets spesialkommando

Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfristen var 15. april 2020.

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

​Norske spesialstyrker har et bredt nedslagsfelt og gjennomfører oppdrag innen blant annet rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.
For å få til det middelmådige i krig må man prestere fremragende under trening.

Spesialjegeren skal utdannes som en generalist med gode basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner. Under tjeneste i kampskvadronene vil den enkelte få spesialisering opp i mot forskjellige tjenestefunksjoner.

For å kunne bli ansatt som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando må man igjennom en grundig og omfattende seleksjonsprosess der rekruttering, trening og utdanning står sentralt. Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og innebefatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron. For å søke spesialjegeropptak må du ha gjennomført førstegangstjeneste.

Grovuttak​​ (2 dager)

Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak som gjennomføres i henhold til programmet som sendes sammen med innkallingen. Grovuttaket gjennomføres i Rena leir og på Setermoen i starten mai. Har du offisersbakgrunn skal du møte i Rena leir på grovuttak. 

Den enkelte som skal på grovuttak er selv ansvarlig for å ta med alt utstyr en trenger for å gjennomføre dette.

Oppdatering 20.04.2020:

Søknadsfristen gikk ut 15. april 2020, og innkalling til spesialjegeropptak går inntil videre som normalt.

Forsvarets spesialkommando (FSK) forsetter å løse oppdrag uansett forutsetninger. Hvis du har søkt eller tenker å søke opptak til spesialjegerutdanning i år: behold fokus, søk og fortsett å trene.

Vi iverksetter flere tiltak for å redusere smitterisiko og konsekvenser av COVID-19. En konsekvens er at metode og tidspunkt for opptak kan bli justert. Grovuttaket som var planlagt på Rena og Setermoen i uke 19 er kansellert, det vil si at alle godkjente søkere blir kalt inn til opptaket. Du vil i forbindelse med innkalling få oppdatert informasjon om hvordan årets opptak og seleksjon gjennomføres.

FSK følger kontinuerlig utviklingen av situasjonen og gjør fortløpende vurderinger. Vi søker personell med endringsvilje og evne som tåler uforutsigbarhet og beholder roen i uoversiktlige situasjoner.  Vi oppfordrer derfor alle søkere til å ha is i magen og fortsette målrettet og trygg trening.


Opptaket

Dersom du består grovuttaket, vil du bli innkalt til opptak. Innkalling sendes ut omgående. Opptaket starter kl 15.00 søndag 7. juni i Rena leir, og varer frem til og med 27. juni. Opptaket er den innledende seleksjonen og har til hensikt å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Her vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som har til hensikt å teste din motivasjon, samarbeidsevner, holdninger, fysikk og psykisk skikkethet. 

Det forventes at du stiller forberedt da opptaket er meget fysisk og psykisk krevende. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene​, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli dimittert underveis. Kandidater som ikke består fysiske tester på dag 1 blir dimittert umiddelbart. Kandidater som ikke består tester i løpet av dag 2, kan ikke påberegne å bli dimittert før i løpet av dag 5 av opptaket.

Hjelpemiddel for deg som trener til opptak

LAST NED TRENINGSPROGRAM

Grunnutdanning (12 måneder)

Dersom du består opptaket og vurdert som skikket vil du bli tilbudt plass som spesialjegerelev. I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert som operativ spesialjeger. Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer. Hensikten er å tilføre elevene de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å kunne operere som spesialstyrkesoldat på et moderne stridsfelt. 

De første fire ukene av utdanningen går til skytekurs, etterfulgt av innsettingskurs (hoppekurs, fastrope og rappell). Deretter følger et SERE-kurs (Survival, Escape/Evasion, Resistance, Extraction). Videre utover høsten gjennomføres sambands- og sanitetskurs. Høsten avsluttes med syv ukers patruljekurs hvor første uke innebærer innledende leksjoner og trening på Rena, etterfulgt av omtrent fem uker med trening i jungel.

I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres vinterkurs, CQB-kurs (strid i bebygd område), urbant SR-kurs (rekognosering) og MKT (maritim kontra terror) før perioden avsluttes med innsettingsspesialisering.

Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen. I og med at alt personell har minimum 1 års tjeneste bak seg kan spesialjegerelevene starte på et helt annet nivå og kjøre en raskere progresjon i utdanningen.

Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjo​n, læringsevne og motivasjon. Dersom du ikke består kurs, moduler eller de til enhver tid gjeldende krav som stilles kan du miste din plass som spesialjegerelev.​

Veien videre

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt som spesialjeger. Som operativ spesialjeger ved kampskvadron vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn og utland. Som ferdig utdannet spesialjeger står du på nasjonal og internasjonal beredskap.

​​​Tjenesten ved Forsvarets spesialkommando består av utdanning, trening og øvelser for at den enkelte skal være best rustet til å gjennomføre skarpe oppdrag innen spekteret av spesialoperasjoner.​

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført førstegangstjeneste eller befalsutdanning
  • Være villig til å delta i internasjonale operasjoner
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
  • Ha plettfri vandel
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​
  • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
  • Tilfredsstille medisinske minstekrav for utdanningen

Spørsmål?

Skriv til oss på: fpvs.kontakt@mil.no

Publisert 10. desember 2014 08:28.. Sist oppdatert 20. april 2020 09:21.