190606 Forsvarets spesialkommando 092190606 Forsvarets spesialkommando 092http://forsvaret.no/media/PubImages/190606 Forsvarets spesialkommando 092.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7836Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-26.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7846Norske spesialstyrker gjennomfører blant annet oppdrag innen rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-19.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7847Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer.
_DSC7226_DSC7226http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC7226.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7851Avdelingen støtter politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.
3U7U99903U7U9990http://forsvaret.no/media/PubImages/3U7U9990.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7850Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen.
Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 år lørdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC)http://forsvaret.no/media/PubImages/FSK-18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7848Du må ha gjennomført førstegangstjenesten for å kunne søke utdanning som spesialjeger og tilsetting i den profesjonelle og operative delen av kommandoen.
IMG_2628IMG_2628http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2628.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7843Spesialjegeren skal utdannes som en generalist med gode basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner.
Arizona2012 (3 of 16)Arizona2012 (3 of 16)http://forsvaret.no/media/PubImages/Arizona2012 (3 of 16).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7849I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert operativ spesialjeger.
IMG_0559IMG_0559http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0559.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7844Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjon, læringsevne og motivasjon.
IMG_9371IMG_9371http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_9371.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7842Tjenesten ved Forsvarets spesialkommando består av utdanning, trening og øvelser for at den enkelte skal være best rustet til å gjennomføre skarpe oppdrag innen spekteret av spesialoperasjoner.
_VB08760_VB08760http://forsvaret.no/media/PubImages/_VB08760.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7852Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt som spesialjeger. Som operativ spesialjeger ved kampskvadron vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn og utland.
Gaustatoppen-FSK-36Gaustatoppen-FSK-36http://forsvaret.no/media/PubImages/Gaustatoppen-FSK-36.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7845I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres blant annet vinterkurs. Kurset omhandler utdanning innen skredlære, materiell bruk, sanitet vinterstid, navigering og mye mer.
fsk_sb_1fsk_sb_1http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12263
fsk_sb_2fsk_sb_2http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12264
fsk_sb_13fsk_sb_13http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12274
fsk_sb_12fsk_sb_12http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12273
fsk_sb_10fsk_sb_10http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12271
fsk_sb_11fsk_sb_11http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12272
fsk_sb_6fsk_sb_6http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12267
fsk_sb_4fsk_sb_4http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12265
fsk_sb_5fsk_sb_5http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12266
fsk_sb_9fsk_sb_9http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12270
fsk_sb_8fsk_sb_8http://forsvaret.no/media/PubImages/fsk_sb_8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=12269

Spesialjeger i Forsvarets spesialkommando

Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?
​Norske spesialstyrker har et bredt nedslagsfelt og gjennomfører oppdrag innen blant annet rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.
For å få til det middelmådige i krig må man prestere fremragende under trening.

​​Carl von Clausewitz

Spesialjegeren skal utdannes som en generalist med gode basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner. Under tjeneste i kampskvadronene vil den enkelte få spesialisering opp i mot forskjellige tjenestefunksjoner.

For å kunne bli ansatt som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando må man igjennom en grundig og omfattende seleksjonsprosess der rekruttering, trening og utdanning står sentralt. Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og innebefatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron. For å søke spesialjegeropptak må du ha gjennomført førstegangstjeneste.

Grovuttak​​ (2 dager)

Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak som gjennomføres i henhold til programmet som sendes sammen med innkallingen. Grovuttaket gjennomføres i Rena leir og på Setermoen i starten mai. Har du offisersbakgrunn skal du møte i Rena leir på grovuttak. 

Den enkelte som skal på grovuttak er selv ansvarlig for å ta med alt utstyr en trenger for å gjennomføre dette.

Opptaket

Dersom du består grovuttaket vil du bli innkalt til opptak. Innkalling sendes ut omgående. Opptaket starter kl 15.00 søndag 7. juni i Rena leir, og varer frem til og med 27. juni. Opptaket er den innledende seleksjonen og har til hensikt å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Her vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som har til hensikt å teste din motivasjon, samarbeidsevner, holdninger, fysikk og psykisk skikkethet. 

Det forventes at du stiller forberedt da opptaket er meget fysisk og psykisk krevende. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene​, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli dimittert underveis. Kandidater som ikke består fysiske tester på dag 1 blir dimittert umiddelbart. Kandidater som ikke består tester i løpet av dag 2, kan ikke påberegne å bli dimittert før i løpet av dag 5 av opptaket.

Hjelpemiddel for deg som trener til opptak

LAST NED TRENINGSPROGRAM

Grunnutdanning (12 måneder)

Dersom du består opptaket og vurdert som skikket vil du bli tilbudt plass som spesialjegerelev. I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert som operativ spesialjeger. Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer. Hensikten er å tilføre elevene de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å kunne operere som spesialstyrkesoldat på et moderne stridsfelt. 

De første fire ukene av utdanningen går til skytekurs, etterfulgt av innsettingskurs (hoppekurs, fastrope og rappell). Deretter følger et SERE-kurs (Survival, Escape/Evasion, Resistance, Extraction). Videre utover høsten gjennomføres sambands- og sanitetskurs. Høsten avsluttes med syv ukers patruljekurs hvor første uke innebærer innledende leksjoner og trening på Rena, etterfulgt av omtrent fem uker med trening i jungel.

I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres vinterkurs, CQB-kurs (strid i bebygd område), urbant SR-kurs (rekognosering) og MKT (maritim kontra terror) før perioden avsluttes med innsettingsspesialisering.

Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen. I og med at alt personell har minimum 1 års tjeneste bak seg kan spesialjegerelevene starte på et helt annet nivå og kjøre en raskere progresjon i utdanningen.

Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjo​n, læringsevne og motivasjon. Dersom du ikke består kurs, moduler eller de til enhver tid gjeldende krav som stilles kan du miste din plass som spesialjegerelev.​

Veien videre

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt som spesialjeger. Som operativ spesialjeger ved kampskvadron vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn og utland. Som ferdig utdannet spesialjeger står du på nasjonal og internasjonal beredskap.

​​​Tjenesten ved Forsvarets spesialkommando består av utdanning, trening og øvelser for at den enkelte skal være best rustet til å gjennomføre skarpe oppdrag innen spekteret av spesialoperasjoner.​

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført førstegangstjeneste eller befalsutdanning
  • Være villig til å delta i internasjonale operasjoner
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
  • Ha plettfri vandel
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​
  • Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"
  • Tilfredsstille medisinske minstekrav for utdanningen


Spørsmål?

Skriv til oss på:
fpvs.kontakt@mil.no 

Publisert 10. desember 2014 08:28.. Sist oppdatert 6. desember 2019 15:52.