tjeneste_98_tillitsmannsordningetjeneste_98_tillitsmannsordningehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9463/media/PubImages/_MG_8964-tvo-toppbilde-2.jpg

Tillitsvalgtordningen

Ordningen er laget av og for soldater som er inne til førstegangstjeneste, med et mål om bedre samarbeid for en bedre tjenestehverdag.
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldater som er inne til førstegangstjeneste og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret.

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Dette blir blant annet gjort ved å ha tillitsvalgte i alle avdelinger, kurs og samarbeid mellom soldater og befal.

TVO har som mål å bidra til at Forsvarets ledelse, ansatte og de førstegangstjenestegjørende har et godt og tillitsfullt forhold.

Saker bør løses lokalt

Den viktigste arenaen for å løse daglige utfordringer er der soldatene tjenestegjør. TVO er avhengig av engasjerte tillitsvalgte og soldater, som er saklige, løsningsorienterte og oppriktige. Alle saker bør tas opp lokalt først, og alle avdelinger har tillitsvalgte man kan kontakte. Du gjenkjenner de ved at de har en TVO-pin og/eller patch godt synlig på uniformen sin.

Alle avdelinger skal velge egne tillitsvalgte ved starten av tjenesten. Er du den rette til et slikt oppdrag?

Kontakt

TVO har tillitsvalgte på alle nivå i Forsvaret. Nasjonalt er soldatene representerte gjennom Vernepliktsrådet som sitter i Oslo. På grensnivå sitter en hovedtillitsvalgt for Hæren, en for Luftforsvaret, og en for Sjøforsvaret. Har du spørsmål kan du kontakte de tillitsvalgte, eller du kan sende oss spørsmål på Facebook.

Publisert 20. desember 2012 14:15.. Sist oppdatert 23. oktober 2018 10:40.