20180420MAD_0185

Veterantreff

Hver måned arrangeres det veterantreff på over 60 steder i hele landet.

Treffstedet er lagt til et pizzasted eller lignende og Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) bistår med den praktiske gjennomføringen av arrangementene.

Veterantreffene er åpne for alle veteraner uvahengig av om de er med i en organisasjon eller ikke. Pårørende er også velkomne på halvparten av treffene i året. I tillegg har ansatte i Forsvaret, i statlige eller kommunale etater med arbeidsoppgaver innenfor veteranivaretakelse samt ansatte i veteranorganisasjonene adgang til veterantreffene.