tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18544Nasjonal veterankonferanseDen nasjonale veterankonferansen arrangeres årlig for å styrke veteransamarbeidet i Norge./media/PubImages/ml2014-4753.jpg

NASJONAL VETE​RANKONFERANSE 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
5. til 6. november​.


Den nasjonale veterankonferansen blir i 2019 arrangert i Kristiansand. Dette er en fagkonferanse som samler de som jobber med oppfølging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteranene har erfaring fra krevende og komplekse situasjoner, oppgaveløsing under tidspress og ​møte med vanskelige verdispørsmål. Alt dette er verdifull kompetanse både for Forsvaret, men også for samfunnet. På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Les mer om noen av årets foredragsholdere lenger ned på siden.

Årets konferanse vil i hovedsak berøre disse temaene:

– Ansvar og belastninger ved tjeneste i internasjonale operasjoner
– Ivaretakelse, oppfølging og betydningen av soldatens nærmeste familie
– Kommunal ivaretakelse: metode, effekter og oppfølging

I tillegg er konferansedeltagerne invitert til forsvarssjefens festmiddag. Samme kveld arrangeres også forsvarssjefens veterankonsert i Kristiansand domkirke. Konferansedeltagerne inviteres til denne konserten, som også er åpen og gratis for veteraner og andre.

Påmelding

Veterankonferansen er for alle som møter veteraner i profesjonell sammenheng – både i og utenfor Forsvaret. Det innebærer også kommunale og regionale beslutningstakere og saksbehandlere for tjenesteytende etater.

Det er gratis å delta på konferansen, men den enkelte må selv dekke reise og overnatting. Det vil bli gjort en utvelgelse blant de som ønsker å delta på konferansen. Etter at du har meldt deg på via skjemaet under vil du få en e-post med informasjon om du har fått plass eller ikke.

Fyll ut skjemaet for å melde deg på Nasjonal veterankonferanse 2019

Gå til skjema

Konferansen vil som tidligere år også bli streamet på nett, slik at det er mulig å følge foredragene uten å delta på selve konferansen.


Publisert 7. januar 2019 14:25.. Sist oppdatert 20. juni 2019 13:48.

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen møter du en rekke foredragsholdere med mange forskjellige vinklinger på veteransaken. Her er noen av de som står på scenen i år:


«Å miste noen, men samtidig fortsette jobben»

Sersjantmajor Rune Wenneberg

Hærens første sjefssersjant

Rune Wenneberg er Hærens sersjantmajor. Han har bred erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Telemark bataljon. Wenneberg var sjef for en task unit i Afghanistan når Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i 2011.

Rune Wenneberg kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan han som sjef klarte å motivere soldatene som hadde opplevd å miste en av sine egne til å reise ut igjen og fortsette på jobben dagen etter. Han vil også snakke om hvordan det er, rent personlig, å måtte håndtere sine egne følelser etter en slik hendelse – og samtidig skulle være et godt forbilde for soldatene – og få de til å gjøre de riktige tingene?

Les mer

«Kompetansekurs til alle landets kommuner»

Belinda Ekornås

Gratis kurs til alle landets kommuner

Belinda Ekornås er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst.

RVTS har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste laget en pakke med kompetansehevende kurs om militært innsatspersonell, som tilbys gratis til alle landets kommuner. Denne kurspakken består av fem forskjellige kurs. Ett for beslutningstakere i kommunen, ett for fastleger, ett for helsepersonell, ett for lærere og barnehageansatte og ett for veterankontakter i kommunene.

Belinda Ekornås kommer til Nasjonal veterankonferanse for å fortelle mer om disse kursene, med spesielt fokus på kurset for lærere og barnehageansatte.

Les mer

«Posttraumatisk vekst»

Kristin Glad og Andreas Nordstrand

Sosial støtte for å forebygge stresslidelser hos veteraner

Kristin Glad er psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS). Orlogskaptein Andreas Nordstrand er psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

Begge jobber med doktorgrader innenfor posttraumatisk vekst. Glad med fokus på ungdom som var på Utøya 22. juli, Nordstrand med fokus på afghanistanveteraner.

Et av de viktigste funnene som er gjort i traumeforskningen er at sosial støtte er en av de viktigste faktorene for å bearbeide traumatiske opplevelser. Glad og Nordstrand kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvorfor familien og sosial støtte er en så viktig faktor for å forebygge stresslidelser hos veteraner.

Les mer

Sjefsansvaret

Brigader Lars Lervik

Hvordan kjenner du på ansvaret som sjef når du sender ut soldater?

Lars Lervik er sjef for Brigade Nord, som er en samlebetegnelse for kampavdelingene i Hæren. Han har en bred bakgrunn fra Forsvarssektoren hvor han blant annet har vært sjef for Telemark bataljon og avdelingsleder i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Lars Lervik kommer til Nasjonal veterankonferanse 2019 for å snakke om ansvar. Det ansvaret han som sjef kjenner på ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner vel vitende om at kanskje ikke alle kommer hjem igjen.

Les mer

 Tidligere konferanser

 

 

tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2018/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2018/media/PubImages/20161018JPH_Siri%20Lill%20MannesJostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2018Den nasjonale veterankonferansen ble i 2018 arrangert på Lillehammer.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6871
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2017/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2017/media/PubImages/ml2017-6412.jpgVeterankonferansen 2017Den nasjonale veterankonferansen ble i 2017 arrangert i Sandefjord.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6872
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_153_nasjonalveterankonfe/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2016/media/PubImages/20161019JPH_SJFST4Jostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2016Den nasjonale veterankonferansen ble i 2016 arrangert av Heimevernet i Stavanger.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6873