20200324tk_I9008 (1)

Koronaviruset og Forsvaret

Her er informasjon til ansatte, soldater og presse om Forsvarets aktiviteter og tiltak under koronavirus-utbruddet. Siden oppdateres fortløpende.

Tidslinje:

Mandag 10.august 2020

 • Ti personer i besetningen på KV «Andenes» skal testes for covid-19 etter å ha utviklet milde luftveissymptomer. Les saken.

Tirsdag 5. mai 2020

• Heimevernsdistriktene 01 Oslofjord, 12 Trøndelag, 14 Sør-Hålogaland og 16 Nord-Hålogaland avluttet i dag sin bistand til politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland. Opplandske heimevernsdistrikt 05 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 støtter fortsatt Politiet med utvidet grensekontroll. 

Tirsdag 7. april 2020

• Forsvarets oppdrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll på Oslo lufthavn Gardermoen, som har blitt utført av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, ble i dag avsluttet. 

Fredag 3. april 2020

• Forsvaret har iverksatt 13 bistandsanmodninger siden koronaepidemien kom til Norge. 10 av dem pågår fortsatt, mens 3 av dem er avsluttet. 
• Oppdraget hvor en sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støttet Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger ble avsluttet i dag.

Onsdag 1. april 2020

• For at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske. Forsvaret gjør tilpasninger av innrykk og rekruttskole i tråd med helsemyndighetenes tilrådinger, fra de nye vernepliktige forlater hjemstedet til de er ferdig med rekruttskolen. Les saken.

Fredag 27. mars 2020 

• Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon under koronaepidemien. Les saken.               

Onsdag 25. mars 2020 

• En liaisonoffiser fra Forsvarets operative hovedkvarter støtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra og med 26. mars.
• Rygge Airshow utsettes til 2021 som følge av koronavirussituasjonen. Les saken.

Tirsdag 24. mars 2020 

• Heimevernets bidrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland, ble i dag forlenget til å gjelde frem til midten av april. Fra og med i dag er også Oslofjord heimevernsdistrikt 01 en del av dette bidraget, som ble iverksatt 17. mars.

Mandag 23. mars 2020 

• Støtte til en større sykehuskapasitet på Bærum sykehus gjennom rammeavtalen Forsvaret har med Wilhelmsen Group Service er iverksatt.

Fredag 20. mars 2020 

• En sykepleier fra KNM Harald Haarfagre støtter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2. april.
• To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø. En oppdatert liste over hva Forsvaret støtter det sivile samfunnet med per 20. mars finner du her.

Onsdag 18. mars 2020

• Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet nå med grensekontroll, inkludert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Til sammen deltar 300 soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17. Soldatene har begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

Tirsdag 17. mars 2020

• Heimevernets støtte til Avinor og Ullensaker kommune på Oslo Lufthavn Gardermoen er avsluttet i sin nåværende form. Oppdraget går over til å bistå politiet med grensekontroll. Ytterligere 250 heimevernssoldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 starter i kveld klargjøring til støtte til fem politidistrikt med grensekontroll langs svenskegrensen.

Mandag 16. mars 2020

• Forsvaret støtter med telt til fremskutt mottakssenter ved Haukeland sykehus.
• Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 støtter politiet med utvidet grensekontroll på Oslo Lufthavn.
• Mottakskontrolloppdraget til Heimevernet ved Oslo Lufthavn som ble iverksatt 14. mars, avsluttes. 

Søndag 15. mars 2020

• Forsvarets rammeavtale med sivile flyselskaper ble iverksatt for å evakuere personer fra Svalbard til fastlandet. Det vil si at Forsvaret hjalp til med å chartre et fly gjennom våre merkantive avtaler. Fra Forsvarets side ble oppdraget avsluttet samme dag.

Lørdag 14. mars 2020 

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 er satt inn for å bistå på Oslo Lufthavn. HV-soldater hjelper nå til med mottakskontroll. Les saken. 

Fredag 13. mars 2020

• Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn.
• Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter Orkdal Sykehus med ekstern mottaksenhet.

Torsdag 12. mars 2020

• Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) i perioden 21. mars til 1. april kanselleres på grunn av FHIs anbefaling vedrørende COVID-19. Dersom du er innkalt, skal du IKKE møte til opptaksprøver. Flybilletter bestilt gjennom Forsvaret, blir kansellert av Forsvaret. Mer informasjon vil den enkelte deltaker motta innen en uke. 
• Forsvaret er parat til å tilby sivilsamfunnet støtte i forbindelse med koronavirus-utbruddet i Norge. 
• Norsk Militær Tattoo 2020 avlyses for å minimere risikoen for økt smittespredning i samfunnet. Les saken.

Onsdag 11. mars 2020

• Forsvaret har besluttet at øvelse Cold Response skal avvikles. Dette gjøres som følge av koronavirus-situasjonen i Norge. Det blir en kontrollert avvikling av øvelsen i samråd med helsemyndighetene. Les saken.

Tirsdag 10. mars 2020

• Tirsdag kveld ba helsedirektør Bjørn Guldvog Forsvaret vurdere om øvelse Cold Response skal fortsette. Øvelsen skal etter planen avsluttes 18. mars. Forsvarets øverste ledelse holder onsdag morgen et møte for å diskutere veien videre. Resultatet fra dette møtet vil bli offentliggjort straks etter møtet.

Mandag 9. mars 2020

• Prøveresultatene fra Skjold er negative. 
• To personer testet for koronavirus på fartøyer. 
• Forsvaret støtter Drammen sykehus med lån av telt til fremskutt triage. 

Søndag 8. mars 2020

• Prøvesvarene fra Elvegårdsmoen og Sessvollmoen er negative.
• Finland har trukket seg fra øvelse Cold Response. Les saken.

Fredag 6. mars 2020

• Ytterligere én person i Skjold leir er testet for smitte. 
• Øvelse Cold Response vil gjennomføres med noen justeringer. 
• Hæren har gjort ytterligere tiltak etter koronavirus ved Skjold garnison. 

Torsdag 5. mars 2020

• Bekreftet tilfelle av koronavirus ved Skjold garnison. Les saken.
• Mistenkt koronasmitte ved Skjold garnison. Les saken.