20161101th_ 26685

Militær aktivitet i Østerdal garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen, og området brukes mye til militær øvingsaktivitet og skyteøvelser.

Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer/ressurser i Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena leir åpnet i 1997, og siden etablerte Forsvaret Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2). I tillegg er det laget fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Forsvarets verksted Østerdal på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

Varslingspliktig øvingsaktivitet

 1. UKE 43/2020:

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag – fredag. Lette håndvåpen og avdelingsvåpen.

  UKE 44/2020:

  • Skyting lette håndvåpen, dag og kveld, mandag - fredag.
 2. UKE 43/2020:

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag - fredag. 
  • Skarpskyting avdelingsvåpen, dag, kveld og natt, lørdag - søndag.

  UKE 44/2020:

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag – fredag.

   

 3. UKE 43/2020:

  • Virksomhetsfri periode. Feltet vil være åpent for sivil ferdsel tom 25. oktober 2020.

  UKE 44/2020:

  • Skarpskyting Leo 2 (120 mm) og CV-90 (30 mm), samt avdelingsvåpen, døgnbasis, mandag – fredag.
  • Skarpskyting RFK (84 mm), døgnbasis, lørdag – søndag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag og torsdag.
  • Feltet vil være stengt hele uka inkludert helg.

   

 4. UKE 43/2020:

  • Transportfly i området Rena og omegn, dag, kveld og natt, mandag - søndag.

  UKE 44/2020:

  • Transportfly i området Rena og omegn, dag, kveld og natt, mandag – torsdag, dagtid, fredag.
 5. UKE 43/2020:
  • Intet innmeldt.

  UKE 44/2020:​​​​​​​

  • Intet innmeldt.
 1. I henhold til utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:
  • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • Pinse:​​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
  • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
  • De fleste øvrige helger i året*

  * Inntil 10 helger kan bli belagt med øvelser i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen.

 2. Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. 

  Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller hos sportsforretningene i Rena sentrum.

 3. Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og lokale beboerforeninger.

  Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og sivilsamfunnet kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med kommunen din eller lokal beboerforening om du ønsker å ta opp en sak eller varsle om sivile arrangementer.

 4. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Kontakt oss via denne e-postadressen og legg gjerne ved et telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre:

  Miljøvernseksjonen Østerdalen:  
  Mobil: 950 37 524
  Kontor: 62 40 20 55

  Østerdalen garnison
  Hverdager, normal arbeidstid:
  Miljøvernseksjonen Østerdalen
  Mobil: 95 03 75 24
  Kontor: 62 40 20 55

  Skytefeltadministrasjon:
  Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00
  Rødsmoen: 62 40 20 59
  Terningmoen: 62 40 85 14

  Døgnberedskap:
  Miljøvern Rena (daghavende offiser): 99 22 20 07
  Miljøvern Terningmoen (daghavende offiser): 48 25 36 88
  Miljøvakttelefon under større øvelser: 99 22 20 57