karriere_2210_cyberteknikerkarriere_2210_cyberteknikerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18691https://youtu.be/IDmWIU0Tmzw

Tilbake til utdanningsoversikt

Cybertekniker

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte om å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.


Krav til søker
  • Ha fullført og bestått videregående skole

  • Ha fullført førstegangstjeneste innen utdanningsstart

  • Minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon

  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav tilsvarende karakter 4

  • Helseprofil må kunne godkjennes for internasjonal tjeneste

  • Maksimal aldersgrense 28 år

+ Se flere krav

Om utdanningen

I løpet av utdanningen vil du lære hvordan du skal etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Utdanningen har en varighet på ett år, og passer for deg som ønsker en praktisk rettet utdanning innenfor cyberdomenet.

 

 

karriere_2210_cyberteknikerHva lærer du?<p> I løpet av utdanningen vil du lære hvordan du skal etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Forsvarets avanserte kampplattformer krever teknisk innsikt og ferdigheter hos den enkelte for å drifte og utnytte potensialet i disse. Cyberteknikeren skal ha forståelse, kjennskap og årvåkenhet for å levere datakraft og tilgjengelighet i Cyberdomenet. <br/> <br/> Fagutdanningen vil være modulbasert og starte med en grunnleggende fagutdanning med en påbygning innen funksjonsrettet utdanning. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerHvem passer utdanningen for?<p> Utdanningen passer for deg som ønsker en utdanning med fokus på det praktiske og teknologiske innenfor cyberdomenet. Har du enten teknisk innsikt, interesse for data, samband eller nettverk kan dette være noe for deg.karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerHvor foregår utdanningen?<p> Studiet gjennomføres hovedsakelig på Jørstadmoen, som ligger rett ved Lillehammer. Moduler vil også bli gjennomført i Bergen og Kristiansand der fagkompetansen innen det enkelte emnet finnes. <br/> <br/> Elevene forlegges normalt på kaserne ved skolen og får forpleining i spisemesse der det blir servert mat hele uken. All undervisning er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene fra 08:00 -15:30, men øvelser og spesielle aktiviteter kan gå på kvelds og helge tid. Det er et bredt trenings- og velferdstilbud ved skolen. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerHverdagen på skolen<p> Teorien og praksisen følges tett ved cyberteknikerutdanningen. Utdanningen har fokus på det materiellet forsvaret har ved avdeling og gjør deg i stand til å drifte, etablere, sikre systemene og feilsøke ved behov. <br/> <br/> Skolen har meget gode instruktører med lang og variert erfaring som skal sikre god kvalitet på undervisningen for å gjøre deg i stand til å løse oppdrag når du kommer ut i jobb. <br/> <br/> Undervisningen er intensiv, målrettet og bruker flere ulike læringsmetoder for at du skal lære best mulig. Selvstudie og forberedelser på kveldstid er elevens bidrag til å få mest mulig ut av undervisningen for å oppnå varig læring. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerHva kan jeg jobbe med?<p> Som Cybertekniker kan du jobbe i mange forskjellige avdelinger i Forsvaret. Etter endt utdanning får du jobb i Forsvaret, og har mulighet til lang tjenestetid i et spennende miljø. Tjenestestedene er spredt over hele landet med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet cybermilitær virksomhet. <br/> <br/> Enten du jobber på et fartøy, en flybase, en manøveravdeling eller i Cyberforsvaret vil du jobbe innenfor ditt fagfelt og utnytte systemene til forsvarets beste. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerVidere muligheter<p> Som spesialist og cybertekniker vil du kunne ha en yrkeskarriere i stilling og utvikle deg i takt med teknologien og Forsvarets behov. Skolen kvalifiserer også for videreutdanning med videregående grenaderkurs og befalsskole.karriere_2210_cybertekniker

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2210_cyberteknikerSlik søker du<p> Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten. Vær oppmerksom på at søknadsskjema ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut vil alle søknadene bli vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerOpptaket<p> For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Under opptaket blir kandidatene selektert på bakgrunn av medisinsk vurdering, fysiske tester, skoleresultater og personlige egenskaper. <br/> <br/> Opptaket handler om å finne deg som har potensiale til å bli en god cybertekniker. Seleksjonen varer i ca to uker for å sikre at alle blir sett og vurdert på en rettferdig og god måte. karriere_2210_cybertekniker
karriere_2210_cyberteknikerForberedelser<p> Det er mange som ønsker utdanning i forsvaret, men ikke alle får plass. Våre krav er absolutte og den som stiller best forberedt, mentalt og fysisk har en fordel. Vi anbefaler alle å gjøre seg godt kjent med de fysiske kravene for utdanningen, og trene aktivt inn mot disse testene. Det er en fordel å klare kravene med god margin, da du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. I tillegg bør du reflektere og tenke gjennom hvorfor du ønsker en utdanning og jobb i Forsvaret.karriere_2210_cybertekniker

Spørsmål om denne linjen?

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret


Alternativ tekst

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 6. september 2018 12:41.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:31.