Etterretning i HærenEtterretning i Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=11549Vi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.

Etterretningsanalyse

Menneskelige kilder

Elektronisk krigføring

Feltoperatør Fjernoppklaring

Menneskebasert innhenting (MI)

Vil du ta del i etterretningsoperasjoner hvor informasjon innhentes gjennom samhandling med andre mennesker?

MI-operatør

 • Er du nysgjerrig og kreativ?
 • Er du omgjengelig?
 • Er du lei av kjedelige dager på kontoret?

Som MI-operatør skaper du etterretningsprodukter gjennom interaksjon med mennesker som innehar kritisk og unik informasjon. Dette er en unik etterretningsdisiplin hvor det er essensielt å forstå hva som påvirker mennesker, og hvordan dette kan utnyttes i innhentingsoppdrag.

Søknadsfrist 2. januar 2019.

.
Les mer
MI-analytiker

 • Er du nysgjerrig på å forstå komplekse miljøer og sammenhenger?
 • Klarer du å vurdere om noe er basert på følelser eller fornuft?
 • Finner du raskt frem til kjernen i en problemstilling?

En etterretningsanalytiker menneskebasert innhenting (MI-analytiker) bearbeider og analyserer informasjon fra menneskelige kilder. Jobben er kompleks og krevende, da informasjon fra mennesker følges av ulike motiver, filtre og bias.

Søknadsfrist 2. januar 2019. For mer informasjon gå inn på etterretningsanalytiker og les mer om denne og andre muligheter innen etteretningsanalyse i Hæren:


Etterretningsanalytiker
ODS-operatør

 • Tenker du ukonvensjonelt?
 • Er du løsningsorientert i uforutsette situasjoner?
 • Er du streetsmart og årvåken?

Som ODS-operatør bidrar du til MI-operasjoner gjennom overvåkning, dokumentasjon og sikkerhetstiltak (ODS). ODS-operatøren jobber både selvstendig og i samvirke med MI-operatører for å skape optimale forutsetninger for innhentingsoperasjoner. Man må ha stor evne til å tilpasse seg nye og ukjente miljøer.

Det er dessverre ikke mulig å søke i 2019, da det per nå ikke er behov for å utdanne nytt personell i det kommende året. Neste mulige søknadsfrist er januar 2020.

.
Les mer


Etterretningsanalytiker

En etterretningsanalytiker mottar og analyserer informasjon fra ulike innhentingsdisipliner. Produktene skaper forståelse og grunnlag for planlegging og beslutninger. Arbeidet preges av et høyt arbeidstempo, store mengder informasjon, varierende tidsfrister, og oppdukkende behov.

Liker du å se det store bildet og jobbe med etterretning på et overordnet nivå med nærhet til beslutningstakere?

 • Flerdisiplinanalytiker
 • Analytiker av åpne kilder
 • Bildeanalytiker


Ønsker du å delta fysisk i etterretningsoperasjoner hvor du må fungere selvstendig i samspill med etterretningsoperatører?

 • Analytiker innen menneskebasert innhenting
 • Analytiker innen elektronisk krigføring
 • Analytiker innen fjernoppklaring

Søknadsfrist for alle stillingene er 2. januar 2019.


Les mer
Vernepliktig etterretningsanalytiker

​Som vernepliktig etterretningsanalytiker lærer du å bearbeide, analysere og formidle etterretninger. Du gjennomfører en intellektuelt krevende førstegangstjeneste som også inkluderer fysiske soldatferdigheter. Dersom du består utdanningsåret vil du få tilbud om jobb som operativ etterretningsanalytiker.

Søknadsfrist 15. april 2019.

Les mer
Information Manager (IM)

 • Er du nysgjerrig og teknisk anlagt?
 • Liker du å systematisere og tilgjengeliggjøre informasjon?
 • Kan du tenke deg å jobbe med utvikling innen IT-domenet?

Som Information Manager (IM) i Etterretningsbataljonen jobber du med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av informasjon fra ulike kilder til avdelingens etterretningsanalytikere. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet strukturering av informasjon, dataintegrasjon, og utvikling innen forskjellige digitale verktøy.

Søknadsfrist 2. januar 2019.

Les mer

Fjernoppklaring

Feltoperatør

 • Har du lyst til å gjennomføre etterretningsoperasjoner på dypet?
 • Er du en fysisk og mentalt robust person med god utholdenhet?
 • Er du en som aldri gir opp å nå sine mål, selv i situasjoner som fremstår som håpløse?

Som feltoperatør Fjernoppklaring vil du være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. En feltoperatør er en del av en fjernoppklaringspatrulje som har til oppdrag å innhente informasjon, primært gjennom overvåkning. I den hensikt å skape plan- og beslutningsgrunnlag for militære sjefer på taktisk og operasjonelt nivå.

Søknadsfrist 15. april.

Les mer
Feltanalytiker

 • Liker du tanken på etterretningsoperasjoner på dypet?
 • Er du en som aldri gir opp selv i situasjoner som fremstår som håpløse?

Som etterretningsanalytiker fjernoppklaring (feltanalytiker), analyserer du informasjon hentet inn av feltoperatører som løser oppdrag i små patruljer langt inne på fiendtlig territorium. Oppdragene løses i små enheter som holder seg skjult, ofte til fots over lange avstander.

Søknadsfrist 2. janaur 2019. For mer informasjon gå inn på etterretningsanalytiker og les mer om denne og andre muligheter innen etteretningsanalyse i Hæren:

Etterretningsanalytiker
Vernepliktig feltoperatør

 • Vil ha noe mer ut av din førstegangstjeneste?
 • Er du en person som trives godt i naturen?
 • Er du av typen som søker utfordringer, og aldri gir seg?

Som vernepliktig Feltoperatør Fjernoppklaring vil du jobbe i små patruljer, hvor hver enkelt er nøye selektert og omfattende trent for å kunne operere selvstendig langt bak fiendens linjer. Tjenesten som vernepliktig Feltoperatør fordrer stor fysisk yteevne og mental robusthet, samt evne til å samarbeide godt med andre mennesker i utfordrende omgivelser.

Søknadsfrist 15. april.


Les mer


Elektronisk krigføring (EK)

Elektronisk krigføring innebærer å ta i bruk elektroniske hjelpemidler for å fange opp informasjon om fienden.


EK-operatør

 • Er du nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer?
 • Er du praktisk anlagt og har evnen til å jobbe systematisk?
 • Trives du i felt over lengre perioder?

En EK-operatør innhenter informasjon gjennom fiendens bruk av samband. Etter en 12 måneders intensiv grunnutdanning vil du fungere som EK-operatør i en profesjonell avdeling. EK-operatøren leverer relevant og rettidig etterretning gjennom å benytte avansert måleutstyr i felt for å identifisere, avlytte og lokalisere fiendtlig radiotrafikk. Oppdrag løses i ulike sammensetninger fra enkeltpersoner med bærbart materiell til større pansrede plattformer koblet sammen i store innsamlingssystemer. EK-operatøren løser oppdrag i et bredt spekter av operasjoner. Dette stiller krav til EK-operatørens militære ferdigheter, tekniske forståelse, selvstendighet samt fysiske og psykiske robusthet.

Søknadsfrist 2. januar 2019.


Les mer
EK-analytiker

 • Er du nysgjerrig på teknologi og etterretning?
 • Finner du det spennende å lete etter mønster og sammenhenger?
 • Har du gode evner til å skaffe deg helhetsoversikt?

En etterretningsanalytiker elektronisk krigføring (EK-analytiker) systematiserer og sammenstiller innhentet informasjon om fiendens bruk av samband. Den teknologiske utviklingen gjør at man stadig må håndtere større datamengder. Dette stiller krav til EK-analytikerens evne til å lære seg komplekse dataverktøy, samt utvikle nye løsninger innenfor fagfeltet.

Søknadsfrist 2. janaur 2019. For mer informasjon gå inn på etterretningsanalytiker og les mer om denne og andre muligheter innen etteretningsanalyse i Hæren:


Etterretningsanalytiker

Etteretningsbataljonen (EBN) gir sjefer i Forsvaret løpende beslutningsstøtte knyttet til militære operasjoner i inn- og utland. EBN tilbyr stillinger innen menneskebasert innhenting (HUMINT), elektronisk krigføring (EK), innhenting fra åpne kilder (OSINT), bildeinnsamling og tyding (IMINT), etterretningsanalyse og oppklaring. Arbeidet som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker gir mulighet til å bidra med nødvendig innsikt til komplekse situasjoner, under forhold som stiller strenge krav til den enkeltes fagkunnskap, gjennomføringsevne og kreativitet. 

Som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker i Hæren vil du være blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold. Stillingene EBN tilbyr har et stort spenn i innhold og kompetansebehov. Vi er en arbeidsgiver som verdsetter søkere med variert utdanningsbakgrunn og erfaring, og mener at et mangfoldet blant ansatte styrker vårt arbeidsmiljø og etterretningsarbeid.

Etterretningsbataljonen (EBN) har behov for å rekruttere nye kollegaer til stillinger som operatør og analytiker. EBN ser etter søkere som ønsker å utvikle en sterk etterretningsfaglig plattform, med et genuint ønske om å praktisere etterretningsfaget.

Etterretningsbataljonen er en militær avdeling som verdsetter etterretningsfaglig kunnskap og militære ferdigheter. I tillegg til behov for forskjellige personlige egenskaper og erfaringer, har de ulike stillingene også krav til fysisk og psykisk robusthet.

Fra og med i år er kravene til MI-operatør, MI-analytiker og etterretningsanalyse noe endret for kommende utlysninger. Søkere uten førstegangstjeneste er søknadsberettiget til de nevnte stillingene så fremt de har fullført bachelor før ansettelse i august. Sjekk stillingsbeskrivelse for flere detaljer.

OFTE STILTE SPØRSMÅL SØKNAD OG SELEKSJONSPROSESS

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvor søker jeg og hvilken dokumentasjon må legges ved søknaden?<p> Du kan levere din søknad elektronisk på forsvaret.no. Inne i søknadsportalen vil vi be om CV, selvbiografi, søknadstekst (motivasjon), attester fra utdanning (fra og med videregående skole) og yrkespraksis. I tillegg må du fylle ut en egenerklæring om helse. Søknadsfristen for etterretningsanalytiker er i begynnelsen av januar for ansettelse 1. august samme år. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere flere søknadsfrister i løpet av året?<p> De aller fleste stillingene vi utlyser har søknadsfrist i begynnelsen av januar, med tilsetning 1. august. Unntaket er stillingen som feltoperatør som har søknadsfrist 15. april, men som også har tilsetningsdato 1. august som de øvrige stillingene. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenVil det gjennomføres informasjonsmøter eller lignede før søknadsfristen i januar?<p> Vi gjennomfører noen informasjonsmøter internt i Forsvaret, og i økende grad på arbeidsmesser ved universitetene. Innholdet i de presentasjonene gjenspeiler innholdet på forsvaret.no, men gir også muligheten til å stille spørsmål. <br/> <br/> Presentasjonene ved universitetene organiseres av Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS). For de som ønsker å invitere oss til arbeidsmesser eller lignende, ta kontakt med FPVS på fpvs.kontakt@mil.no, merk emnefeltet med "Invitasjon av etterretning i Hæren til deltakelse på …" og så videre.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr det mulig å utsette tiltredelse i stilling til året etter om man får tilbud om jobb?<p> Vi anbefaler at du søker det året du har anledning til å begynne i jobb. Dersom du ønsker å utsette det i et år, vil du i praksis måtte takke nei til vårt jobbtilbud og søke på nytt året etter. Søker du året etter, vil vi kalle deg inn til et jobbintervju. Deretter vil dine resultater fra året før bli vurdert opp mot avdelingens behov og de andre søkerne. Du vil ikke trenge å gå seleksjonen på nytt. <br/> <br/> Kort oppsummert, du kan selvfølgelig velge å ikke starte søknadsåret, men vi kan ikke garantere deg nytt jobbtilbud året etter.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenNår blir man eventuelt tilbudt ansettelse med tanke på oppsigelse av sivil arbeidsgiver før grunnutdanningen starter?<p> Vi sender ut jobbtilbud i god tid før 1.mai, for oppstart 1. august samme år. De som får jobbtilbud vil bli tilsatt i en midlertidig stilling det første året. Årsaken er at vi benytter oss av statlig prøvetid de første 6 månedene. Vi anbefaler derfor å ta permisjon det første året dersom man har en fast stilling. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvor mange arbeidsdager må jeg ta fri i løpet av en full seleksjonsprosess?<p> Til sammen må du påberegne og ta fri fire arbeidsdager i løpet av våren, dersom du fullfører seleksjonen. Kort oppsummert krever det en dag oppmøte i månedsskifte januar/februar i Oslo eller i indre Troms. To timers oppmøte i Oslo eller i indre Troms i månedsskifte februar/mars, og to arbeidsdager pluss to påfølgende helgedager i begynnelsen eller midten av april.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere en øvre aldersgrense for stilling som MI-operatør eller MI-analytiker?<p> Det er ingen øvre aldersgrense for MI-operatør, derfor er høy alder ikke automatisk diskvalifiserende i en seleksjonsprosess hos oss. Til MI-operatør anser vi det som en fordel med høy mental modenhet, men opplever dessverre at mange eldre søkere over 40 år har utfordringer med å bestå helsekrav eller krav til fysisk form. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere faste stillinger som sivile kan søke på?<p> Sivile kan søke på alle våre stillinger selv om det er militær tilsetning, så lenge man tilfredsstiller kravene. Anbefaler at du sjekker ut de ulike stillingene som er utlyst på forsvaret.no for innhold og krav. karriere_1575_etterretningihaeren

 FORBEREDELSER OG BAKGRUNN

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvordan kan man forberede seg på en fremtidig jobb som MI-operatør eller MI-analytiker?<p> Etter innledende søknadsbehandling vil vi gjennomføre en rekke tester. Prosessen generelt er beskrevet under hver enkelt stillingsutlysning. Blir du innkalt til tester vil ikke dine papirer ha særlig betydning lengre. Da er det viktigere at du viser frem hvem du er og hva du er i stand til. Forberedelser til den praktiske seleksjonsprosessen gjøres best ved å søke utfordringer og utvikling i de neste årene, det vil gjøre deg smartere og mer kunnskapsrik og således bedre forberedt på fremtidige prøvelser. I tillegg må du være i tilfredsstillende medisinsk og fysisk form, siden MI-operatører også må være i stand til å ta vare på seg selv som soldat. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvilken bakgrunn ser dere etter når dere bekler stillinger innen etterretningsarbeid? <p> Vi har personell med en rekke ulike typer utdanninger og bakgrunner hos oss. Vi mener at dette bidrar til å styrke etterretteligheten i arbeidet vårt. Det vil naturlig nok være opp til deg hvordan du vil nyttiggjøre din kunnskap og erfaring i jobben.karriere_1575_etterretningihaeren

 INNHOLD I TJENESTEN

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvor vil man være stasjonert når man ikke er utenlands på oppdrag.<p> Fast arbeidssted er Setermoen. I tillegg har de fleste stillingene trening og øvingsaktivitet andre steder i landet.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvordan foregår utdanningen? Er det skoleutdanning eller utdanning i stilling?<p> Alle stillinger hos oss har en egen utdanning som gjennomføres hos avdeling i din første periode som ansatt hos oss. Utdanningsperioden varierer fra 5 – 12 måneder, avhengig av stilling og tidligere yrkeserfaring.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr mulig å kommunisere med eller besøke eget hjem i løpet av tjenesten som Vernepliktig Feltoperatør?<p> Som vernepliktig feltoperatør vil du følge tradisjonell førstegangstjeneste hva gjelder permisjoner, fritid og lønn. Du står fritt i å ha daglig kommunikasjon til de hjemme, foruten de dagene du er ute på øvelse i felt.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr jobben forenelig med et familieliv?<p> Mange som jobber hos oss har samboer eller er gift, med og uten barn. Disse kombinerer sine familieforpliktelser med jobben uavhengig av kjønn. Allikevel må det nevnes at det blir noe fravær hjemmefra i utdanning og trening. Samtidig som du må påberegne 4-6 måneders deployeringer til utlandet avhengig av stilling. Utenlandsoppdragene vil naturlignok ha friperioder hvor Forsvaret dekker hjemreisen. Hvorvidt dette er forenelig med et familieliv, kommer an på egne og familiens forventninger og behov for din tilstedeværelse. Vi anbefaler uansett å gjøre en tydelig avklaring rundt denne problematikken før du takker ja til et eventuelt jobbtilbud.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenDersom man får tilbud om jobb, er det plikttjeneste og eventuelt hvor lenge?<p> Det er ingen plikttjeneste hos oss. Vi ønsker at våre ansatte jobber her så lenge de selv ønsker det. Vår målsetning er at våre ansatte trives med jobben og ønsker å jobbe med fagfeltet i lang tid, siden det tar tid å bli god i etterretningsfaget.karriere_1575_etterretningihaeren

 HELSE

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenVil mindre helseproblemer være diskvalifiserende for å søke når de ikke plager meg i mitt daglige liv?<p> Det kommer an på hva som er tilfellet. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS). De kan kontaktes via FPVS sin e-postadresse fpvs.kontakt@mil.no. Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen vil det være diskvalifiserende for en eventuell søknad til Etterretningsbataljonen.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvordan går jeg frem for å finne ut av min helseprofil i Forsvaret, og kan den oppdateres?<p> Oversikt over helseprofil fås ved å henvende seg til Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS) på fpvs.kontakt@mil.no. Dersom du trenger å oppdatere helseprofilen, må dette gjøres ved å henvende deg til en lege. Veiledning på hvordan du går frem for å oppdatere helseprofilen din får du av FPVS på nevnte e-postadresse.karriere_1575_etterretningihaeren

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsidene? Bruk gjerne tre minutter på å svare på denne undersøkelsen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen.

Les mer om dette i vår personvernerklæring