karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17639FørstegangstjenesteEr du klar til å gjøre en innsats for Norge og samtidig få en opplevelse for livet?http://youtu.be/OkGJkKgeCkk

Forsvaret

Til toppen

Hva er førstegangstjeneste?

I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Du lærer mer om deg selv, både på godt og vondt, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke videre jobb i Forsvaret etterpå. Om du ikke kan møte til førstegangstjeneste må du søke om utsettelse eller fritak.

Førstegangstjenesten

Egenerklæring

Sesjon

Førstegangstjeneste

Rekruttperiode (6–8 uker)

Tjeneste (10 måneder)

Ferdig med tjenesten

Jobbmulighet videre (spesialist)

Heimevernet/verneplikt

 

 

karriere_2251_førstegangstjeneste1Hvilke muligheter har jeg i førstegangstjenesten?<p> Etter sesjon velger Forsvaret ut rundt 8 500 ungdommer som blir kalt inn til førstegangstjeneste. ​Det finnes mange spennende og ulike muligheter, og i alt er det 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. <br/> <br/> Er du ekstra motivert kan du selv søke og konkurrere deg til en plass på utvalgte <a href="http://www.forsvaret.no/søkbare-førstegangstjenester">søkbare førstegangstjenester</a>. Dette er tjenester som gjør deg svært godt forberedt til å søke videre utdanning eller jobb i Forsvaret. Disse kan du søke selv om du enda ikke har vært på sesjon. Er du kvalifisert sørger vi for å kalle deg inn. Har du yrkesfaglig bakgrunn er det også mulig å kombinere <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">læretiden</a> med førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva innebærer det å kombinere læretid og førstegangstjeneste?<p> Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift. I Forsvaret kombinerer du gjennomføring av førstegangstjeneste og fagbrev på kun to år. Du vil også kunne få mulighet til å ta studiekompetanse gjennom nettbasert undervisning i løpet av læretiden. Første året av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. <br/> <br/> Læretiden starter med en rekruttperiode på 6–8 uker hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen hvor du har fått læreplass. <br/> <br/> Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen læreplass, og du jobber med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med den daglige tjenesten gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, undervisning i militære ferdigheter og feltøvelser. <br/> <br/> Etter fullført førstegangstjeneste bruker du andre år av læretiden til fagutdanning i ditt lærefag. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra en erfaren faglig veileder underveis. Du avslutter læretiden med en ordinær fagprøve. Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. På <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">denne siden</a> finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva skjer etter førstegangstjenesten?<p> ​Etter endt førstegangstjeneste kan du søke videre jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Eksempler på stillinger kan være skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat. Det finnes hundrevis av forskjellige stillinger, og førstegangstjenesten er første steget hvis du ønsker muligheten for en livslang karriere som spesialist i Forsvaret. <br/> <br/> Etter hvert vil du kunne få tilbud om å bygge på fagkompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil være en mulighet for de som allerede er ansatt som spesialist i Forsvaret, og som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin. Du kan også søke videre utdanning og bygge på med en bachelor ved Forsvarets høgskole som tilbyr studier i Oslo, Trondheim, Bergen og Lillehammer. Dette er første steget for mot en karriere som offiser. <br/> <br/> Etter førstegangstjenesten har du både plikter og muligheter. Du kan bli overført til Heimevernet, Sivilforsvaret eller politireserven, om du ikke selv ønsker å prøve deg i Heimevernets spydspiss: Innsatsstyrkene. Det finnes også mange andre karrieremuligheter videre i Forsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Rekruttskolen: Slik blir den første tiden i Forsvaret<a href="/karriere/forstegangstjeneste/rekruttskole"></strong>Rekruttperioden</strong></a>, eller grunnutdanningen, er de første 6–8 ukene i førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1

Dette får du i førstegangs­tjenesten

  • 5000 kroner i måneden, gratis mat og et sted å bo

  • 33000 kroner i dimmepenger ved fullført tjeneste

  • To tilleggspoeng og mulighet til å ta opp fag fra videregående

  • Svært gode muligheter for idrett, sosiale aktiviteter og nye vennskap

  • Opplæring i alt fra livreddende førstehjelp til bruk av kart og kompass

  • Økonomiske støtteordninger for husleie og renteutgifter

Våre krav

Forsvaret stiller krav til at alle som skal gjennomføre førstegangstjeneste har god helse fysisk og psykisk. I tillegg er det krav knyttet til sikkerhetsklarering og god vandel.

Se kravene

Mulige førstegangstjenester

Dette er tjenestene du kan få i Forsvaret. Husk at det er Forsvaret som til syvende og sist bestemmer hvor du ender. Men fortell oss på sesjonsdagen hva du har lyst til. Noen av de mest krevende tjenestene må du aktivt søke på og konkurrere om plass til.