karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18202Førstegangstjenestehttps://youtu.be/waM580skaEs

Forsvaret

Hva er førstegangs­tjeneste?

I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Du lærer mer om deg selv, både på godt og vondt, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke videre jobb i Forsvaret etterpå.

Utdanning og
praksisperiode

Jobb / offiser

Førstegangstjenesten

Egenerklæring

Sesjon

Førstegangstjeneste

Rekruttperiode (6–8 uker)

Det første du skal gjennom i førstegangs­tjenesten, er rekruttskolen. Denne varer vanligvis i 6–8 uker, og du lærer grunnleggende soldatferdigheter.

Tjeneste (10 måneder)

Etter rekruttskolen blir du sendt ut til din nye avdeling. Der tjenestegjør du resten av førstegangstjenesten din.

Ferdig med tjenesten

Jobbmulighet videre (spesialist)

I løpet av førstegangs­tjenesten har du mulighet til å søke deg inn i Forsvaret som spesialist. Dette er fast jobb, med et bestemt fagfelt. Det gir også mulighet til å ta befalsutdanning på sikt.

Heimevernet/
verneplikt

Etter førstegangs­tjenesten blir mange innkalt til tjeneste i Heimevernet. Dette betyr at du i perioder vil bli innkalt på øvelser og repetisjonstjeneste.

Følg @Forsvaret på  Instagram

 

 

karriere_2251_førstegangstjeneste1Hvordan er livet i førstegangstjeneste?Lurer du på hvordan livet i tjeneste er? <a href="http://www.forsvaret.no/livetitjeneste">På denne siden</a> kan du høre podast, se YouTube-serien "Rekrutten" og lese tips, myter og fakta om Forsvaret.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hvilke muligheter har jeg i førstegangstjenesten?<p> Etter sesjon velger Forsvaret ut rundt 8 500 ungdommer som blir kalt inn til førstegangstjeneste. ​Det finnes mange spennende og ulike muligheter, og i alt er det 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. <br/> <br/> Er du ekstra motivert kan du selv søke og konkurrere deg til en plass på utvalgte <a href="http://www.forsvaret.no/søkbare-førstegangstjenester">søkbare førstegangstjenester</a>. Dette er tjenester som gjør deg svært godt forberedt til å søke videre utdanning eller jobb i Forsvaret. Disse kan du søke selv om du enda ikke har vært på sesjon. Er du kvalifisert sørger vi for å kalle deg inn. Har du yrkesfaglig bakgrunn er det også mulig å kombinere <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">læretiden</a> med førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Rekruttskolen: Slik blir den første tiden i Forsvaret<a href="/karriere/forstegangstjeneste/rekruttskole"></strong>Rekruttperioden</strong></a>, eller grunnutdanningen, er de første 6–8 ukene i førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva innebærer det å kombinere læretid og førstegangstjeneste?<p>I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.</p> <p>Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg. </p> <p>Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og det stilles krav til deg både i forhold til utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.</p> <p>Den daglige tjenesten er som ved en hvilken som helst annen lærebedrift, og du vil jobbe med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.</p> <p>Andre år av læretiden vil fokuset primært være på fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne faglige veiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden har du mulighet til å søke videre tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste/utdanning vil variere fra fag til fag.</p> <p>På <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">denne siden</a> finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.</p>karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva skjer etter førstegangstjenesten?<p> ​Etter endt førstegangstjeneste kan du søke videre jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Eksempler på stillinger kan være skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat. Det finnes hundrevis av forskjellige stillinger, og førstegangstjenesten er første steget hvis du ønsker muligheten for en livslang karriere som spesialist i Forsvaret. <br/> <br/> Etter hvert vil du kunne få tilbud om å bygge på fagkompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil være en mulighet for de som allerede er ansatt som spesialist i Forsvaret, og som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin. Du kan også søke videre utdanning og bygge på med en bachelor ved Forsvarets høgskole som tilbyr studier i Oslo, Trondheim, Bergen og Lillehammer. Dette er første steget for mot en karriere som offiser. <br/> <br/> Etter førstegangstjenesten har du både plikter og muligheter. Du kan bli overført til Heimevernet, Sivilforsvaret eller politireserven, om du ikke selv ønsker å prøve deg i Heimevernets spydspiss: Innsatsstyrkene. Det finnes også mange andre karrieremuligheter videre i Forsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1

Dette får du i førstegangs­tjenesten

  • 5600 kroner i måneden (185,50 per dag), gratis mat og et sted å bo

  • 35 770 kroner i dimmepenger ved fullført tjeneste

  • To tilleggspoeng og mulighet til å ta opp fag fra videregående

  • Svært gode muligheter for idrett, sosiale aktiviteter og nye vennskap

  • Opplæring i alt fra livreddende førstehjelp til bruk av kart og kompass

  • Økonomiske støtteordninger for husleie og renteutgifter

Våre krav

Forsvaret stiller krav til at alle som skal gjennomføre førstegangstjeneste har god helse fysisk og psykisk. I tillegg er det krav knyttet til sikkerhetsklarering og god vandel.

Se kravene

Mulige førstegangstjenester

Dette er tjenestene du kan få i Forsvaret. Husk at det er Forsvaret som til syvende og sist bestemmer hvor du ender. Men fortell oss på sesjonsdagen hva du har lyst til. Noen av de mest krevende tjenestene må du aktivt søke på og konkurrere om plass til. 

 

karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_1763_sokbareforstegangstj/søkbare-førstegangstjenester/media/PubImages/20130408_PederTM_811%20copy.jpgSøkbare førstegangstjenesterDet er mange spennende og ulike tjenestemuligheter i Forsvaret. Disse tjenestene har egne opptakskrav, og du må selv søke deg til opptak.karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7491
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2341_kampsoldat/førstegangstjeneste/kampsoldat/media/PubImages/AFA_6352.jpgKampsoldatDu kan tjenestegjøre som kampsoldat i 2. bataljon, Hans Majestet Kongens Garde, Garnisonen i Sør-Varanger eller Panserbataljonen. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7492
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2343_kampstøtte/førstegangstjeneste/kampstøtte/media/PubImages/20181031JVE_FH2B0034.jpgKampstøtteArtilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Ingeniørsoldat i Luftforsvaret og Luftvernartillerist er noen av Forsvarets kampstøtteavdelinger. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7493
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2346_logistikktransportog/førstegangstjeneste/logistikk-transport-og-samband/media/PubImages/12052016FWR_sambandsbataljonen-5516.jpgLogistikk, transport og sambandTjenestegjør i Sambandsbataljonen, som radiooperatør i Sjøforsvaret eller sambandssoldat i Luftforsvaret. Eller Stridstrenbataljonen i Hæren, eller vognfører i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7494
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2352_operativstøtteiluftf/førstegangstjeneste/operativ-støtte-i-luftforsvaret/media/PubImages/20160620tk_R2904.jpgOperativ støtte i LuftforsvaretTjenestegjør innen F-16 Crew Chief, bakkeutstyr, terminaltjeneste, våpensystemer, Mission Support, redningsutstyr og droneflyging karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7495
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2359_operasjonssoldat/førstegangstjeneste/operasjonssoldat/media/PubImages/2017-10-12%20JS-8775.jpgOperasjonssoldatTjenestegjør som operasjonssoldat, flyoperasjonssoldat, i meldingstjenesten eller som information manager. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7496
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2489_hjelpeinstruktor/førstegangstjeneste/hjelpeinstruktor/media/PubImages/luftforsvaret-ledendeflysoldat-muligheter.jpgHjelpeinstruktør og vaktkommandørLuftforsvaret har behov for hjelpeinstruktører innen grunnleggende militære ferdigheter og vaktkommandører hvert år.karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7497
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2351_brannogredningstjene/førstegangstjeneste/brann-og-redningstjeneste/media/PubImages/_MG_7229.jpgBrann- og redningstjenesteTjenestegjør som brannvernsoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7498
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_173_batoperator/båtoperatør/media/PubImages/_EBJ9343.jpgBåtoperatør​Som båtoperatør får du en spennende tjeneste ved Dykker- og froskemannsenteret (DFS) på Haakonsvern i Bergen. Båtoperatører har en viktig og ansvarsfull rolle ved å opprettholde sikkerheten i overflaten ved dykkeaktivitet.karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7500
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2350_hundefører/førstegangstjeneste/hundefører/media/PubImages/20160602OST_9871.jpgHundeførerTjenestegjør som hundefører eller hunderøkter i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7501
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2357_idrettssoldat/førstegangstjeneste/idrettssoldat/media/PubImages/lsk37445.jpg?RenditionID=4IdrettssoldatTjenestegjør som idrettssoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret.karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7499
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2348_vaktogsikring/vaktogsikring/media/PubImages/20160621tk_R3051.jpgVakt og sikringTjenestegjør som vaktsoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7502
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2358_kokk/førstegangstjeneste/kokk/media/PubImages/20140526th_%201644.jpgKokkTjenestegjør som kokk eller sterrids(forpleining). karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7506
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_161_militarpoliti/militærpoliti/media/PubImages/mp-notat-kasernerom.jpgMilitærpolitiMilitærpolitiet støtter militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i Forsvaret og samarbeider derfor med det sivile politiet. De er på mange måter Forsvarets interne politi. ​karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7504
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2354_presseoginformasjons/førstegangstjeneste/presse-og-informasjonstjeneste/media/PubImages/20181029tk_I7193.jpgPresse- og informasjonstjenesteTjenestegjør som grafisk designer, fotograf, webutvikler, journalist, videofotograf eller presse- og informasjonssoldat. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7503
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2344_sanitet/førstegangstjeneste/sanitet/media/PubImages/170313osh_jv17-20.jpgSanitetTjenestegjør innen sanitet i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7508
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_190_skipsdykker/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/skipsdykker/media/PubImages/RH_057_09.12.2013_09.12.jpgSkipsdykkerSom skipsdykker i Sjøforsvaret utfører du arbeid og diverse søk under vann. Klarering av kaiområder i forbindelse med fortøyning av fartøy er en av oppgavene.karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7505
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2353_tjenestepåfartøy/førstegangstjeneste/tjeneste-på-fartøy/media/PubImages/20180216MAD_3985.jpgTjeneste på fartøyPå fartøy kan du tjenestegjøre innen navigasjon, forsyning, skipsteknisk, sterrids (forpleining), takkel og våpenteknisk. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7507
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2356_velferdssoldat/førstegangstjeneste/velferdssoldat/media/PubImages/2017-10-12%20JS-8784.jpgAdministrasjon- og støttesoldatTjenestegjør som velferdssoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, med administrasjon og basefunksjoner i Sjøforsvaret eller i NATO-stillinger i utlandet. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7509
karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_367_vernepliktigakademis/vab/media/PubImages/tannlege-vab-illustrasjon.jpgVernepliktig akademiker (VA)Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker». Dette gjelder tjeneste som farmasøyt, jurist, lege, prest, psykolog, tannlege og veterinær. karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7510