FJ_OP_01FJ_OP_01http://forsvaret.no/media/PubImages/FJ_OP_01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7871
Fallskjermhoppere fra Royal Netherlands Army hopper i fallskjerm i regionfelt østlandet under øvelsen Noble Ledger 2014 / Parachutists from Royal Netherlands Army during exercise Noble Ledger in Norway 2014Fallskjermhoppere fra Royal Netherlands Army hopper i fallskjerm i regionfelt østlandet under øvelsen Noble Ledger 2014 / Parachutists from Royal Netherlands Army during exercise Noble Ledger in Norway 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkexnoleC7688.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=731
Fallskjermjeger JørgenFallskjermjeger Jørgenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=324https://www.youtube.com/watch?v=7l8-3cozSkY
survival_2009survival_2009http://forsvaret.no/media/PubImages/survival_2009.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7870Hvordan skaffe seg ly, varme og næring? Overlevelseskurset vil gi deg gode forutsetninger for å klare deg ute i naturen med få hjelpemidler.
_MG_4812_MG_4812http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_4812.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7875
_MG_5295_MG_5295http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_5295.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7874
FJ_COVER-2010FJ_COVER-2010http://forsvaret.no/media/PubImages/FJ_COVER-2010.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7872
_MG_5552_MG_5552http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_5552.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7873

Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommando

Fallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfrist 15. april 2020.

Søknadsfrist: 15. april 2020

søk her


F
allskjermjegerne jobber i små grupper og skal være i stand til å løse langvarige oppdrag langt inne på fiendtlig område. Dette krever soldater som er fysisk og psykisk robuste, har sterk viljestyrke, god læringsevne og som evner å jobbe både selvstendig og i team. Tjenesten som fallskjermjeger er frivillig og baserer seg på søkere som er kalt inn til førstegangstjeneste i juli kontingent. 

Dette er muligheten for deg som sikter deg inn mot en jobb som spesialjeger – eller deg som ønsker en mest mulig utfordrende og spennende førstegangstjeneste.

Troppen består av spesielt selekterte og motiverte soldater og tjenesten fokuserer på grundig og realistisk opplæring. Du vil møte på mange utfordringer både som enkeltperson og som del av et team. For å kunne gjennomføre førstegangstjenest​en ved Forsvarets spesialkommando må du gjennom en omfattende seleksjonsprosess som har til hensikt å finne de best kvalifiserte kandidatene til utdanningen.

​Forberedelser

Fallskjermjegertjenesten er hektisk og krevende. Den stiller store krav til den enkeltes motivasjon, fysikk og læringsevne. Selv om det bare er en liten prosentandel av den totale søkermassen som fullfører og består seleksjon, er dette ingen umulighet. Det meste handler om dine forberedelser på det fysiske og mentale plan.

Gjør deg opp en mening om hvorfor du søker. Det er din egen motivasjon som mest sannsynlig vil avgjøre utfallet av opptaket og den videre tjenesten. Våre soldater har svært ulike bakgrunn, interesser og geografisk opphav, men noen ting har de til felles. ​For å gjennomføre fallskjermjegertjenesten må du ha gode holdninger, være fysisk robust og ha høy læringsevne både når det gjelder teori og praksis. 

 • ​Du må kunne fungere i et team samtidig som du evner å jobbe selvstendig
 • Du må kunne yte selv om du har en dårlig dag
 • Du må kunne takle utfordringer og usikkerhet
 • Du må kunne tåle ubehag over tid​​

Hjelpemiddel for deg som trener til opptak

last n​ed treningsprogram


Grovuttak (5 dager)

Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak hvor det blant annet vil bli gjennomført legesjekk og fysiske tester for å sikre at du består de fysiske minstekravene​. Disse 5 dagene gjennomføres på Sessvollmoen leir. 

​Etter grovuttaket vil du bli sendt hjem en periode. Innføringsukene påbegynner ca. 2 uker etter endt grovuttak. Det er kun de som består grovuttaket som får tilbud om å starte på innføringsukene. Denne typen tjeneste er meget krevende og stiller krav til god fysikk, mentalt overskudd, gode holdninger, intellektuelle evner og gode individuelle ferdigheter.

Innføringsuker (omtrent 3 uker)

Her vil du få de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre fallskjermjegeropptaket. Du vil for eksempel få grunnleggende opplæring i kart og kompass, våpentjeneste, stridsteknikk, sanitetstjeneste, sluttet orden og fysisk trening. Du må være forberedt på lange og hektiske dager med fortløpende tester og øvelser hvor ditt standpunkt blir evaluert.​ Innføringsukene vil foregå i Rena leir.

Opptaket (omtrent 1 uke)

Opptaket har til hensikt å identifisere og selektere soldater som er egnet til å starte som fallskjermjegeraspirant. Her vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som tester ditt potensial til å bli en fremtidig fallskjermjeger. I løpet av opptaket vil den enkelte bli testet og vurdert både som enkeltmann og som gruppemedlem. Opptaket er svært fysisk og psykisk krevende og dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli tilbakeført til innføringsukene.

Utdanning (omtrent 10 måneder)

Dersom du består opptaket vil du få mulighet til å starte som fallskjermjegeraspirant i fallskjermjegertroppen i Forsvarets spesialkommando.  Som fallskjermjegeraspirant vil du bli utdannet og tre​nt på de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å løse fallskjermjegertroppens oppgaver og oppdrag. Dette innebærer blant annet fallskjermkurs, navigasjonstrening, overlevelseskurs og skytekurs. 

 

 

SambandskursSambandskurs<p>​<br>Grunnleggende opplæring i bruk av ulike kommunikasjonsmidler.</p>
Fallskjermkurs automatFallskjermkurs automat<p>​<br>Dette kurset gjør aspirantene i stand til å hoppe i fallskjerm fra lav høyde. Fallskjermen blir automatisk utløst. Flere av feltøvelsene innledes med fallskjerminnsetting, både til lands og til vanns.​</p>
NavigasjonstreningNavigasjonstrening<p>​<br>Videregående praktisk trening med kart og kompass i varierende terreng.​</p>
OverlevelseskursOverlevelseskurs<p>​<br>Grunnleggende kurs i å klare seg ute i naturen med få hjelpemidler. Hvordan skaffe seg ly, varme og næring? Hvordan navigere uten kart og kompass? Hvordan ta vare på seg selv og utstyret sitt under krevende forhold? Hvordan skaffe og tilberede kjøtt og fisk? Overlevelseskurset vil gi den enkelte gode forutsetninger for å klare seg utendørs.​</p>
SkytekursSkytekurs<p>​<br>Skytekurset har i første del fokus på at hver enkelt aspirant skal bli en god skytter med sitt våpen. Siste del fokuserer på skyting sammen i grupper. Kurset tar også for seg bruk av ulike andre våpen.​</p>
PatruljekursPatruljekurs<p>​<br>Under patruljekurset vil aspirantene lære grunnleggende arbeid i mindre grupper. <br>Å planlegge oppdrag, ta seg usett frem i alle typer terreng, både dag og natt, og overvåke fiendtlige mål er noe av innholdet i en hektisk periode.​</p>

Aspirantperioden avsluttes med en eksamensøvelse som må bestås for å kunne fortsette den videre tjenesten som fallskjermjeger. De aspiranter som etter aspirantøvelsen vurderes som skikket til å fortsette utdanningen i Fallskjermjegertroppen får status som fallskjermjegere.​​

Du kommer til å fryse, være våt, trøtt, sulten og sliten utallige ganger i løpet av tjenesten. Til gjengjeld vil tjenesten i Fallskjermjegertroppen vil gi deg utfordringer, opplevelser og erfaringer du ikke får noe annet sted. Tjenesten innebærer reising både i Norge og i utlandet i forbindelse med kurs og øvelser. Den enkelte fallskjermjeger har ca. 90 øvelsesdøgn i løpet av tjenesteåret.

Tjenesten

Som fallskjermjeger tjenestegjør du i en patrulje bestående av 6 mann. Patruljen jobber stort sett samlet, men arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling er fordelt på ulike t​jenestestillinger:

Patruljeføreren er patruljens leder, og har ansvaret for å lede patruljens arbeid under feltøvelser og under tjeneste i leir. Aktuelle kandidater gjennomgår et eget patruljeførerkurs under fagutdanningen. Nestkommanderende i patruljen er stedfortreder for patruljefører og har i tillegg har hovedansvaret for patruljens felles utstyr. Kandidater til NK-stilling deltar på patruljeførerkurs under fagutdanningen.

Sambandsmannen er hovedansvarlig f​or å betjene patruljens radiosamband. Kandidater gjennomfører videregående sambandskurs under fagutdanning. Sanitetsmannen har hovedansvar for patruljens førstehjelpsmateriell. Tjenestestillingen innebærer forsvarets sanitetskurs nivå 3, som er høyeste utdanningsnivå på sanitet for vernepliktige i forsvaret. Fallskjermjegerpatruljen har to speidere som har hovedansvar for å planlegge og lede patruljens navigasjon med kart og kompass under alle forhold. Speiderne blir fordelt på enten sanitetskurs eller sambandskurs under fagperioden.

Veien videre

Etter fullført og bestått førstegangstjeneste er du godt forberedt til å kunne søke spesialjegeropptaket som er starten på en karriere for operativ tjeneste ved Forsvarets spesialkommando. Du kvalifiserer i tillegg til å fylle beredskapsstillinger i avdelingens reserve- og oppfølgingsstyrke.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

krav til søker:

 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
 • Være norsk statsborger
 • Ha godt syn (må kunne bestå synstest). Se dokument med​ medisinske krav for utfyllende informasjon.
 • Ha god helse (må kunne bestå medisinsk seleksjon)
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​
 • Ha god simultankapasitet (må kunne bestå psykomotoriske prøver)
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres

Spørsmål?

Skriv til oss på:
fpvs.kontakt@mil.no 

 

 

karriere_78_fallskjermjegeraktuelt_1918_slikforberederdudegt/aktuelt/slik-forbereder-du-deg-til-fallskjermjegeropptak/media/PubImages/tk1594.jpgHar du lyst til å bli fallskjermjeger?Slik forbereder du deg til opptaket. karriere_78_fallskjermjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2960

Publisert 5. desember 2014 11:03.. Sist oppdatert 4. februar 2020 10:16.