Fagmilitært råd 2019

Denne siden samler informasjon og aktuelle saker om arbeidet med fagmilitært råd, som presenteres i oktober 2019.

Forsvarssjefen mottok fredag 5. april mandat til å utforme et nytt fagmilitært råd, en tilrådning om den videre utviklingen av Forsvaret.

Mandatet fra regjeringen anmoder forsvarssjefen om å gi sin tilrådning til hvordan den videre utviklingen av Forsvaret skal være, og blir en viktig del av regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret.

Regjeringen informerer om at de tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020, og det fagmilitære rådet skal presenteres i oktober 2019.

saker om fagmilitært råd:

 

 

fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2296_presenterteaarsrappo/aktuelt/presenterte-aarsrapporten-for-2018/media/PubImages/20170419tk_I4289.jpgÅrsrapporten: – Ser at Forsvaret må styrkast ytterlegare– Den tryggingspolitiske situasjonen krev ytterlegare styrking av Forsvaret, sa forsvarssjefen då han la fram årsrapporten for 2018 i føremiddag.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7247
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_741_ffi_fmr/fmr/ffi_fmr/media/PubImages/03072019_larsph_ffi.jpgSikrer hvert tall i det fagmilitære arbeidetDa Forsvarets forskningsinstitutt leverte rapporten som slo fast at Forsvaret først må styrkes med 100 milliarder kroner, ble kursen satt for arbeidet av et nytt fagmilitært råd. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7405
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_740_i_rute/fmr/i_rute/media/PubImages/MG__6433.jpg I rute med FMR-arbeidetBrigader Øyvind Kvalvik leder arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Før en kort sommerferie, forsikrer han om at arbeidet er i rute.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7362
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2350_kjernegruppen/aktuelt/kjernegruppen/media/PubImages/20190603TA-5301.jpgSer en mer ustabil verden — Sikkerhetsbildet globalt er i endring. Det skaper også mer usikkerhet for Norge. Skal vi ha et avskrekkende Forsvar, både nasjonalt og som en troverdig NATO-alliert, må det styrkes. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7321
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2335_sjefenemedifmrproses/aktuelt/sjefene-med-i-fmr-prosessen/media/PubImages/_DSF8698.jpgSjefene med i FMR-prosessenForsvarssjefen har med seg hele forsvarsledelsen i arbeidet med fagmilitært råd.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7281
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2345_atoomfmr/aktuelt/atoomfmr/media/PubImages/20190527tk_I8852.jpgFagforeningenes hovedbudskap til FMR: — Flere ansatte, og beholde de vi harAllerede før Forsvarssjefen fikk i oppdrag å utarbeide et nytt fagmilitært råd, hadde han bedt arbeidstakerorganisasjonene om innspill. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7322
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2324_fmranbefalerstyrking/aktuelt/fmr-anbefaler-styrking/media/PubImages/20190507tk_I7149.jpgFagmilitært råd: Anbefaler styrking av ForsvaretForsvarssjefen er nå godt i gang med arbeidet til et nytt fagmilitært råd. – Rådet vil anbefale en styrking Forsvaret, slik at vi evner å følge våre egne planer for å forsvare Norge og motta hjelp fra NATO. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7266
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2289_forsvaretmastyrkesfo/aktuelt/forsvaret-ma-styrkes-for-a-vaere-troverdig/media/PubImages/AA_CR16_010316_8_2.jpg– Forsvaret må styrkes for å være troverdig– Forsvaret må styrkes for å kunne løse sin hovedoppgave: Å utgjøre en troverdig terskel og holde ut til alliert forsterkning er på plass, sier sjef Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7248
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2287_forsvarssjefenmottok/aktuelt/forsvarssjefen-mottok-mandat-for-nytt-fagmilitaert-raad/media/PubImages/20190405tk_I6451.jpg– Sikkerhetssituasjonen krever ytterligere styrking av Forsvaret Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er glad for mandatet han har fått av regjeringen, om å gi råd til hvordan Forsvaret skal styrkes i årene som kommer. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7251
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2243_natokrevermeravnorge/aktuelt/nato-krever-mer-av-norge/media/PubImages/NATO%20HQ-4-1(1).jpg– NATO krever mer av NorgeNATO setter spørsmålstegn ved størrelsen på det norske forsvaret. Det opplyser Norges øverste militære representant i alliansen.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7250
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2239_ffihvordanstyrkefors/aktuelt/ffi-hvordan-styrke-forsvaret-av-norge/media/PubImages/20181215OEV_FH2B0003.jpgFFI: Hvordan styrke forsvaret av NorgeForsvarets forskningsinstitutt la i dag frem sitt innspill til arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7249
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2241_etjfokus2019/aktuelt/etj-fokus-2019/media/PubImages/ta8c51aa.jpgE-sjefen: – Russland og Kina største truslarFramande land er den største utfordringa mot Noreg og norsk tryggleik, seier Etterretningstenesta. Og Kina og Russland utgjer den aller største trusselen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7246
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2231_forsvarssjefenforsva/aktuelt/forsvarssjefen-forsvaret-er-for-lite/media/PubImages/20170215AA_CYFOR_sjefsskifte_22.jpgForsvarssjefen: – Forsvaret er for lite– Forsvaret er nå så lite at vi over tid ikke kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt, advarer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7245
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_566_forsvarssjefensfagmi/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpgFagmilitært råd 2015Her kan du lese om det fagmilitære rådet fra 2015, som dannet grunnlaget for dagens langtidsplan for Forsvaret. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7252


Publisert 8. mai 2019 09:22.. Sist oppdatert 5. juli 2019 15:59.