Fagmilitært råd 2019

Tirsdag 8. oktober la forsvarssjefen frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Her kan du lese rådet.

Last ned rapporten fra
Forsvarssjefens fagmilitære rådBakgrunn

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg, og er i dag preget
av mer alvor og av større uforutsigbarhet.

Neste år legger regjeringen frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren.
I den forbindelse er forsvarssjefen bedt om å legge frem sitt fagmilitære
råd for hvordan Forsvaret bør styrkes for å møte de nye utfordringene.

Mandatet fra regjeringen fremhever at Norges sårbarhet øker i takt
med at trusselbildet forverres. Det gjør at Norge må ta et større ansvar
for egen sikkerhet i våre nærområder og bidra mer til NATO-alliansens
samlede avskrekkings- og forsvarsevne. Regjeringen beskriver behovet for en mer robust forsvarssektor, med tilpasset reaksjonsevne, tilstrekkelig utholdenhet,bedre situasjonsforståelse, bedre beskyttelse og større evne til å håndtere samtidige hendelser.

Forsvarssjefens anbefaling

Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig  forverret siden 2014. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder. For å sikre norske interesser må vi ha et sterkt og troverdig forsvar, samtidig som vi jobber for å styrke NATOs rolle og posisjon i nordområdene.

Forsvarssjefen har utarbeidet fire alternativer (A, B, C og D) til fremtidens forsvar.

Alternativ A er det høyeste ambisjonsnivået og det forsvarssjefen anbefaler. Alternativ D er det laveste.

Med alternativ A vil Norge få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte Norge i en ustabil og urolig tid –  og stort nok til å bidra til NATOs kollektive forsvar.

Ambisjonsnivået og omfanget reduseres gradvis for alternativ B, C og D. Forsvarssjefen har også vurdert en videreføring av dagens forsvar – et såkalt nullalternativ. Dette vil imidlertid ikke oppfylle regjeringens ambisjoner og krav, og nullalternativet er derfor ikke behandlet i rådet.

Les mer om de fire alternativene under:
Tidligere Saker fra arbeidet med fagmilitært råd

 

 

fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2401_forsvaretmaaraskttil/aktuelt/forsvaret-maa-raskt-tilpasses-en-ny-verden/media/PubImages/20190507tk_I7149.jpg– Forsvaret må tilpasses en ny verden, rasktForsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ferdigstiller i disse dager sitt fagmilitære råd til regjeringen: – Det haster med å styrke Forsvaret. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7472
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_741_ffi_fmr/fmr/ffi_fmr/media/PubImages/03072019_larsph_ffi.jpgSikrer hvert tall i det fagmilitære arbeidetDa Forsvarets forskningsinstitutt leverte rapporten som slo fast at Forsvaret først må styrkes med 100 milliarder kroner, ble kursen satt for arbeidet av et nytt fagmilitært råd. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7405
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_740_i_rute/fmr/i_rute/media/PubImages/MG__6433.jpg I rute med FMR-arbeidetBrigader Øyvind Kvalvik leder arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Før en kort sommerferie, forsikrer han om at arbeidet er i rute.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7362
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2350_kjernegruppen/aktuelt/kjernegruppen/media/PubImages/20190603TA-5301.jpgSer en mer ustabil verden — Sikkerhetsbildet globalt er i endring. Det skaper også mer usikkerhet for Norge. Skal vi ha et avskrekkende Forsvar, både nasjonalt og som en troverdig NATO-alliert, må det styrkes. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7321
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2296_presenterteaarsrappo/aktuelt/presenterte-aarsrapporten-for-2018/media/PubImages/20170419tk_I4289.jpgÅrsrapporten: – Ser at Forsvaret må styrkast ytterlegare– Den tryggingspolitiske situasjonen krev ytterlegare styrking av Forsvaret, sa forsvarssjefen då han la fram årsrapporten for 2018 i føremiddag.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7247
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2335_sjefenemedifmrproses/aktuelt/sjefene-med-i-fmr-prosessen/media/PubImages/_DSF8698.jpgSjefene med i FMR-prosessenForsvarssjefen har med seg hele forsvarsledelsen i arbeidet med fagmilitært råd.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7281
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2345_atoomfmr/aktuelt/atoomfmr/media/PubImages/20190527tk_I8852.jpgFagforeningenes hovedbudskap til FMR: — Flere ansatte, og beholde de vi harAllerede før Forsvarssjefen fikk i oppdrag å utarbeide et nytt fagmilitært råd, hadde han bedt arbeidstakerorganisasjonene om innspill. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7322
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2324_fmranbefalerstyrking/aktuelt/fmr-anbefaler-styrking/media/PubImages/20190507tk_I7149.jpgFagmilitært råd: Anbefaler styrking av ForsvaretForsvarssjefen er nå godt i gang med arbeidet til et nytt fagmilitært råd. – Rådet vil anbefale en styrking Forsvaret, slik at vi evner å følge våre egne planer for å forsvare Norge og motta hjelp fra NATO. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7266
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2289_forsvaretmastyrkesfo/aktuelt/forsvaret-ma-styrkes-for-a-vaere-troverdig/media/PubImages/AA_CR16_010316_8_2.jpg– Forsvaret må styrkes for å være troverdig– Forsvaret må styrkes for å kunne løse sin hovedoppgave: Å utgjøre en troverdig terskel og holde ut til alliert forsterkning er på plass, sier sjef Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7248
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2287_forsvarssjefenmottok/aktuelt/forsvarssjefen-mottok-mandat-for-nytt-fagmilitaert-raad/media/PubImages/20190405tk_I6451.jpg– Sikkerhetssituasjonen krever ytterligere styrking av Forsvaret Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er glad for mandatet han har fått av regjeringen, om å gi råd til hvordan Forsvaret skal styrkes i årene som kommer. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7251
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2243_natokrevermeravnorge/aktuelt/nato-krever-mer-av-norge/media/PubImages/NATO%20HQ-4-1(1).jpg– NATO krever mer av NorgeNATO setter spørsmålstegn ved størrelsen på det norske forsvaret. Det opplyser Norges øverste militære representant i alliansen.fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7250
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2239_ffihvordanstyrkefors/aktuelt/ffi-hvordan-styrke-forsvaret-av-norge/media/PubImages/20181215OEV_FH2B0003.jpgFFI: Hvordan styrke forsvaret av NorgeForsvarets forskningsinstitutt la i dag frem sitt innspill til arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7249
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2241_etjfokus2019/aktuelt/etj-fokus-2019/media/PubImages/ta8c51aa.jpgE-sjefen: – Russland og Kina største truslarFramande land er den største utfordringa mot Noreg og norsk tryggleik, seier Etterretningstenesta. Og Kina og Russland utgjer den aller største trusselen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7246
fakta_739_fagmilitartrad2019aktuelt_2231_forsvarssjefenforsva/aktuelt/forsvarssjefen-forsvaret-er-for-lite/media/PubImages/20170215AA_CYFOR_sjefsskifte_22.jpgForsvarssjefen: – Forsvaret er for lite– Forsvaret er nå så lite at vi over tid ikke kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt, advarer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7245
fakta_739_fagmilitartrad2019fakta_566_forsvarssjefensfagmi/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpgFagmilitært råd 2015Her kan du lese om det fagmilitære rådet fra 2015, som dannet grunnlaget for dagens langtidsplan for Forsvaret. fakta_739_fagmilitartrad2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7252


Publisert 8. mai 2019 09:22.. Sist oppdatert 18. oktober 2019 13:10.