Et forsvar i endringEt forsvar i endringhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=117https://youtu.be/OSwOOgGi2D4Forsvarssjefens fagmilitære råd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​For ett år siden ba forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om forsvarssjefens vurdering for hvordan Forsvaret best kan møte framtiden. Etter ett år med grundige utredninger er rådet fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen nå klart.

​Rådet tar utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske rammene Forsvaret trenger for å kunne løse sine oppgaver. 

Forsvarssjefen anbefaler et nøkternt forsvar med en ny struktur som svarer på de sikkerhetspolitiske utfordringene. 

Det sentrale i rådet er en prioritering av forsvaret av Norge. Det innebærer styrket overvåking og etterretning, økt beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet – samt en styrket evne til å​ beskytte kritisk infrastruktur.

Den anbefalte strukturen løser oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende av Forsvarets oppgaver, og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.

Rådet blir et sentralt innspill i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny langtidsplan for Stortinget våren 2016.

På disse sidene kan du laste ned rådet i sin helhet. Du kan også lese en kortversjon av rådet, der forsvarssjefen presenterer bakgrunnen og sin anbefaling. I videoen øverst på siden, forteller forsvarssjefen mer om rådet.

 Last ned Forsvarssjefens fagmilitære råd

 

 

FullversjonFullversjon<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/EtForsvariEndring-Nett.pdf