Væpnede gardister har vaktholdet rundt Utenriksdepartementet, som en del av øvelse Tyr. Hensikten med øvelsen er å øve på samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og de andre nødetateneVæpnede gardister har vaktholdet rundt Utenriksdepartementet, som en del av øvelse Tyr. Hensikten med øvelsen er å øve på samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og de andre nødetatenehttp://forsvaret.no/media/PubImages/+ÿvelse Tyr.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1079FOH leder Forsvarets bistand til politiet. En egen liason fra politiet jobber til daglig på hovedkvarteret for å gjøre dette samarbeidet bedre. Her bistår Forsvaret Politiet under øvelse Tyr.
Et P-3N Orion flyr over Jan Mayen, kystvakt farøyet W 318 Harstad i forgrunnen.A P-3N Orion aircraft have a low pass at Jan Mayen, while the Coast Guard wessel W 318 Harstad is in the front of the pictureEt P-3N Orion flyr over Jan Mayen, kystvakt farøyet W 318 Harstad i forgrunnen.A P-3N Orion aircraft have a low pass at Jan Mayen, while the Coast Guard wessel W 318 Harstad is in the front of the picturehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Kystvakt og Orion.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1072FOH benytter seg av en rekke sensorer for å overvåke de enorme havområdene våre. Orion og Kystvakten er to av disse sensorene.
Leopard 2 under skyteøvelse under DV-dagen på Cold Response 2012 / Firing exercise at Cold Response 2012.Leopard 2 under skyteøvelse under DV-dagen på Cold Response 2012 / Firing exercise at Cold Response 2012.http://forsvaret.no/media/PubImages/Stridsvogn.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1078Forsvarets operative hovedkvarter planlegger og leder noen av de største militære øvelsene i Norge. På bildet ser vi soldater under den store fellesoperative øvelsen Cold Response.
JocJochttp://forsvaret.no/media/PubImages/Joc.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1077Selve ”hjertet” i Forsvarets operative hovedkvarter kalles for Joint operation centre (JOC). Herfra ledes alle norske militære operasjoner i inn- og utland. Alle forsvarsgrenene er representert i operasjonsrommet, som er bemannet døgnet rundt.
Inngangen til Forsvarets operative hovedkvarterInngangen til Forsvarets operative hovedkvarterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Fjellinngangen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1076Forsvarets operative hovedkvarter er lokalisert i fjellanlegget på Reitan. FOH fungerte som NATO-hovedkvarter i perioden 1971-1994, men har siden 1994 vært et nasjonalt hovedkvarter.
AfghanistanAfghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Afghanistan.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1075Forsvarets operative hovedkvarter har ansvaret for alle norske militære operasjoner i inn- og utland.
HDMS Triton fra den danske kystvakten under øvelse Gardex 2010 HDMS Triton from the danish coast guard during Gardex 2010.HDMS Triton fra den danske kystvakten under øvelse Gardex 2010 HDMS Triton from the danish coast guard during Gardex 2010.http://forsvaret.no/media/PubImages/HDMS Triton.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1074FOH koordinerer allierte styrkers aktivitet i Norge. Her representert med det danske fartøyet HDMS Triton under øvelse Gardex.
Forsvarskommando Nord-Norges hovedkvarter på Reitan.Forsvarskommando Nord-Norges hovedkvarter på Reitan.http://forsvaret.no/media/PubImages/Flyfoto 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1073Forsvarets operative hovedkvarter er lokalisert på Reitan, omtrent 25 kilometer utenfor Bodø sentrum. På bildet ser vi utsiden av fjellanlegget, med kontorbygget Nordvern i sentrum.

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets operative hovudkvarter vernar norske interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) samarbeider med sivile og andre militære. Avdelinga jobbar døgnet rundt​ og har overordna kommando og kontroll over militære aktivitetar i inn- og utland. Dette omfattar alt frå Kystvakta, redningstenesta og grensevakta, til norske soldater i utlandet.​​​ ​

FOH si grunnleggjande oppgåve er å vere synleg til stades for å markere Noregs suverenitet og suverene rettar. For å overvake Noreg og våre enorme havområde, nyttar Forsvaret seg sensorar som det langtrekkande maritime patruljeflyet P-3 Orion og ulike kystvaktfartøy. Radarbilete frå​ Orion-flya og dei andre kjeldene​ går til overvakingssenteret på FOH. Her set vi informasjonen saman​ til ei​t heilt​ bilete som vi deler med Nato og norske avdelingar i inn- og utland.

Fleire av offiserane har lang erfaring i fellesoperative miljø frå stillingar i mellom anna Nato og frå deltaking i internasjonale operasjonar.

Sjefen for hovudkvarteret er den fremste rådgivaren til forsvarssjefen innan operative spørsmål. Noverande sjef er generalløytnant Rune J​akobsen.

Ansvarsområda til FOH:
  • Halde auge med dei enorme havområda våre og norsk luftrom for å oppnå best mogleg situasjonsforståing.
  • Hevde norsk suverenitet i områda våre.
  • Utøve nasjonal styresmakt i desse områda.
  • Vere til stades og handtere eventuelle kriser.
  • Støtte det sivile samfunnet.
  • Planleggje og leie øvingar.
  • Ha kontroll og gi støtte til avdelingane våre i internasjonale operasjonar.​
Publisert 20. august 2014 10:30.. Sist oppdatert 5. februar 2019 10:37.