Jegertroppen1415-82Jegertroppen1415-82http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-82.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7862Tjenesten har oppklaring i urbant miljø som hovedfokus. Det vil si å innhente informasjon om fienden med bruk av forskjellige metoder.
Jegertroppen1415-135Jegertroppen1415-135http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-135.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7865
jegeropptak2015 060jegeropptak2015 060http://forsvaret.no/media/PubImages/jegeropptak2015 060.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7855Under opptaket vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som tester ditt potensial til å bli en fremtidig jeger. I løpet av opptaket vil den enkelte bli testet og vurdert både som enkeltmann og som gruppemedlem.
PatruljesjytekursPatruljesjytekurshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-21.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7857
SERE kurs 2SERE kurs 2http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7856
2828http://forsvaret.no/media/PubImages/28.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7853
Skytekurs vinterSkytekurs vinterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-37.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7860
VintertreningVintertreninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-34.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7859
HjortefotHjortefothttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-24.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7858
Jegertroppen1415-131Jegertroppen1415-131http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-131.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7864
Jegertroppen1415-81Jegertroppen1415-81http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-81.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7861
Jegertroppen1415-hoppJegertroppen1415-hopphttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-hopp.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7866
20160112-IMG_072120160112-IMG_0721http://forsvaret.no/media/PubImages/20160112-IMG_0721.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7854Nærkamp er en av disiplinene Jegertroppen får opplæring i.
Jegertroppen1415-98Jegertroppen1415-98http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-98.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7869Du kommer til å fryse, være våt, trett, sulten og sliten utallige ganger i løpet av tjenesten. Allikevel vil året gi deg unike opplevelser, erfaringer og nære vennskap for resten av livet.
Jegertroppen1415-43Jegertroppen1415-43http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-43.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7868En del av utdanningen i Jegertroppen innebærer opplæring i patruljetjeneste og overlevelse.
Jegertroppen TEO OPJegertroppen TEO OPhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen TEO OP.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7867Jegertroppen jobber i små grupper og skal i løpet førstegangstjenesten utdannes til å kunne løse oppdrag innen spesiell rekognosering (innhenting av informasjon om fienden) i og rundt bebygget område.
Jegertroppen 1Jegertroppen 1http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-141.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5774
VintertjenesteVintertjenestehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-28WEBBB.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1704
Jegertroppen 4Jegertroppen 4http://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen1415-112.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5771
HjortefotHjortefothttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-25WEBBB.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1701

Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando

Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten.

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

 • Søknadsfristen utløp 15. april 2020.
Norske spesialstyrker må håndtere et trusselbilde i stadig endring. Derfor trenger vi dyktige mennesker med høy lærings- og tilpasningsevne som kan utføre de oppdragene den moderne verden står overfor.

 

Ulikhetene mellom kjønnene og styrkene som kvinnene har, har stor betydning og verdi under operasjoner. Dette ønsker vi å utnytte ved å etablere en kapasitet av vernepliktige, kvinnelige spesialsoldater.

Jegertroppen jobber i små grupper og skal i løpet førstegangstjenesten utdannes til å kunne løse oppdrag innen spesiell rekognosering (innhenting av informasjon om fienden) i og rundt bebygget område i moderne konflikter. ​Dette krever spesialister med høy motivasjon, høyt evnenivå, fysisk kapasitet, samt gode evner til å jobbe selvstendig og i lag.

Evnen til å lære hurtig, prestere praktisk og teoretisk og være målbevisst er de viktigste grunnsteinene for å utvikle egenskapene som skal til for å løse de krevende oppdragene.​

Det er stort fokus på kvalitet og mengdetrening under hele utdanningsåret. Du vil bli trent av dyktige og erfarne instruktører og vil få personlig oppfølgning og veiledning gjennom hele året. Det legges vekt på grundig, målrettet og realistisk opplæring.

​For å kunne gjennomføre førstegangstjenesten ved Forsvarets spesialkommando, må du gjennom en omfattende seleksjonsprosess som har til hensikt å finne de best kvalifiserte kandidatene til utdanningen. Tjenesten som jeger ved Forsvarets spesialkommando er frivillig og baserer seg på søkere fra juli kontingenten

Forberedelser​

Tjenesten i Jegertroppen er hektisk og krevende. Det stilles store krav til den enkeltes motivasjon, læringsevne og fysikk.​ Gjør deg opp en mening om hvorfor du søker – det er din egen motivasjon som vil avgjøre utfallet av opptaket og den videre tjenesten. Det er viktig å ha et godt fysisk grunnlag for videre trening og utvikling. Alle søkere bør ha disse kvalitetene:

 • Ha svært gode holdninger, være fysisk robust og ha høy læringsevne både når det gjelder teori og praksis
 • Kunne fungere i team samtidig som du også evner å jobbe selvstendig
 • Kunne yte selv om du har en dårlig dag
 • Kunne takle utfordringer og usikkerhet
 • Du må kunne tåle ubehag over tid​​​

Hjelpemiddel for deg som trener til opptak

last ne​d treningsprogram

​Grovopptak

Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak, hvor det blant annet vil bli gjennomført legesjekk og fysiske tester for å sikre at du består de fysiske minstekravene​.

De best kvalifiserte fra grovopptaket får tilbud om å starte på innføringsukene. Denne typen tjeneste er meget krevende og stiller krav til god fysikk, mentalt overskudd, gode holdninger, intellektuelle evner og gode individuelle ferdigheter. 

Innføringsuker (omtrent 3 uker)

Her vil du få de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre jegeropptaket. Denne perioden er meget hektisk med fysisk trening og utdanning innenfor grunnleggende militære disipliner. Du vil for eksempel få grunnleggende opplæring i kart og kompass, våpentjeneste, stridsteknikk, sanitetstjeneste, sluttet orden og fysisk trening. Formålet er å ervere de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre selve opptaket til Jegertroppen. Innføringsukene vil foregå i Rena leir.

Opptaket (omtrent 1 uke)

Opptaket har til hensikt å identifisere og selektere soldater som er egnet til å starte som jegeraspiranter. Her vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som tester ditt potensial til å bli en fremtidig jeger. I løpet av opptaket vil den enkelte bli testet og vurdert både som enkeltmann og som gruppemedlem. Opptaket er svært fysisk og psykisk krevende og dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli tilbakeført til innføringsukene.

Utdanning (omtrent 10 måneder)

Dersom du består opptaket vil du få mulighet til å starte som jegeraspirant ved Forsvarets spesialkommando. Som jegeraspirant vil du bli utdannet og trent for å oppnå de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å tjenestegjøre som jeger. Dette innebærer blant annet fallskjermtjeneste, skyting med håndvåpen, operativ bilkjøring, overlevelse, patruljetjeneste og opplæring i ulike innhentingsmetoder.

 

 

Hverdagsliv i JegertroppenHverdagsliv i Jegertroppenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=335https://youtu.be/OqZ-V3uiMEw
Etablering av observasjonspostEtablering av observasjonsposthttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=336https://youtu.be/wdW4e23sBLo
Gjennomføring av pakningsløpGjennomføring av pakningsløphttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=337https://youtu.be/Rf5eP7fahpg
Trening med JegertroppenTrening med Jegertroppenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=338https://youtu.be/TZqtHQJhe2E
Jegertroppen på øvelseJegertroppen på øvelsehttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=339https://youtu.be/C8RD0EsJGpA
Hvorfor gidder jegHvorfor gidder jeghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=344https://youtu.be/4CVYPPZLN-Y

Året i troppen gir mange utfordringer både som enkeltperson og som en del av et team. Du kommer til å fryse, være våt, trett, sulten og sliten utallige ganger i løpet av tjenesten. Allikevel har utdanningsprogrammet og treningsfilosofien et sterkt preg av å bygge mestringsfølelse – å lære seg selv å kjenne gjennom gradvis økte krav med realistiske målsettinger som bidrar til en positiv utvikling på den enkelte og gruppen som helhet. Selvtilliten bygges gradvis gjennom erfaringer skapt individuelt og kollektivt. 

Jegertroppen vil i løpet av utdanningsåret gjennomføre:

 • Patruljekurs
 • Overlevelseskurs
 • Skytekurs
 • Sambandskurs
 • Sanitetskurs
 • Fallskjermkurs automat
 • Vintertrening
 • Vinterøvelse
 • Nærkampkurs
 • Close Quarter Combat kurs (CQB)
 • Kjøretøykurs
 • Urban SR-kurs
 • Avsluttende øvelse

Året vil gi deg unike opplevelser, erfaringer og nære vennskap for resten av livet. Ballasten vil komme dere til nytte uavhengig av videre karrierevalg militært eller sivilt.

Veien videre

Etter fullført og bestått førstegangstjeneste er du svært godt forberedt til å kunne søke videre utdanning i Forsvaret. Videre tjeneste i Forsvarets spesialkommando kan være en mulighet når avdelingen har ledige stillinger. Du vil også være søknadsberettiget til grenader stillinger ellers i Forsvaret.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

KRAV TIL SØKER:

 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen​​
 • Være norsk statsborger
 • Ha godt syn (må kunne bestå synstest uten bruk av briller eller linser​)
  For utfyllende informasjon se dokument for medisinske krav​
 • Ha god helse (må kunne bestå medisinsk seleksjon)
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​
 • Ha god simultankapasitet (må kunne bestå psykomotoriske prøver)
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres

Spørsmål?

Skriv til oss på:
fpvs.kontakt@mil.no 

 Relaterte artikler

 

 

Har du lyst til å bli spesialsoldat?<img alt="" src="/media/PubImages/Jegertroppen_Innsats_150203-21.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Har du lyst til å bli spesialsoldat?Slik forbereder du deg til Jegertroppen.http://forsvaret.no/aktuelt/slik-forbereder-du-deg-til-jegertroppen
Norges tøffeste jenter<img alt="" src="/media/PubImages/20160405tk_R7292.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norges tøffeste jenterJegertroppen: «Du klarer mer enn du tror»http://forsvaret.no/aktuelt/jegertroppen

Publisert 5. desember 2014 14:44.. Sist oppdatert 12. mai 2020 14:03.