Drillgardist på 17. maiDrillgardist på 17. maihttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=278https://www.youtube.com/watch?v=dRuDecySsnoHaakon Rørstad forteller om sine opplevelser som drillgardist på 17. mai.
HMKGs 3. gardekompani hadde oppvisning på flystripa i Bardufoss ifm. Midnight Sun Military Show 2013.HMKGs 3. gardekompani hadde oppvisning på flystripa i Bardufoss ifm. Midnight Sun Military Show 2013.http://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_8485red.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3750
Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis Norgesturné 2015 gikk til de nordligere deler av landet. De besøkte en rekke steder, som Alta, Tromsø, Bardufoss-området, Harstad, Narvik og Andøya. Her fra deres drilloppvisning i Bardufoss. // His Majesty thHans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis Norgesturné 2015 gikk til de nordligere deler av landet. De besøkte en rekke steder, som Alta, Tromsø, Bardufoss-området, Harstad, Narvik og Andøya. Her fra deres drilloppvisning i Bardufoss. // His Majesty thhttp://forsvaret.no/media/PubImages/AA_HMKG_NordNorge_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3755
Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis Norgesturné 2015 gikk til de nordligere deler av landet. De besøkte en rekke steder, som Alta, Tromsø, Bardufoss-området, Harstad, Narvik og Andøya. Her fra deres drilloppvisning i Bardufoss. // His Majesty thHans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis Norgesturné 2015 gikk til de nordligere deler av landet. De besøkte en rekke steder, som Alta, Tromsø, Bardufoss-området, Harstad, Narvik og Andøya. Her fra deres drilloppvisning i Bardufoss. // His Majesty thhttp://forsvaret.no/media/PubImages/AA_HMKG_NordNorge_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3753
3-gardekomp-drill13-gardekomp-drill1http://forsvaret.no/media/PubImages/3-gardekomp-drill1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1358Opptak til 3. gardekompani krever egen søknad.
Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis drilloppvisning for H.M. Kongen og Dronningen utenfor Slottet 21. august 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team's (3rd Company) drill display outside of the Royal Palace in Oslo, August 21.Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompanis drilloppvisning for H.M. Kongen og Dronningen utenfor Slottet 21. august 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team's (3rd Company) drill display outside of the Royal Palace in Oslo, August 21.http://forsvaret.no/media/PubImages/AA_HMKG_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3756
Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani har gjenopptatt tradisjonen med å vise kontingentens siste drilloppvisning med flomlys på X-plass i Huseby leir. Årets flomlysdrill ble vist 3. september 2015, etter at fjorårets ble en stor suksess. // His MajHans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani har gjenopptatt tradisjonen med å vise kontingentens siste drilloppvisning med flomlys på X-plass i Huseby leir. Årets flomlysdrill ble vist 3. september 2015, etter at fjorårets ble en stor suksess. // His Majhttp://forsvaret.no/media/PubImages/AA_HMKG_Flomlysdrill_8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3752

Musikk og drill – 3. gardekompani

3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse.

​​Opptak i 3. gardekompani (musikk- og drillkompani) krever egen søknad. Hvis du blir godkjent som søker må du gjennom prøvespill. Som godkjent søker til drilltroppen, må du gjennom en tre måneder lang opptaksperiode. Tjenesten starter i oktober for begge tropper. Se søknadsskjema for me​r informasjon. 


 

 

MusikkgardistMusikkgardisthttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=120https://www.youtube.com/watch?v=gyGki0_lJ6k

​Musikkgardist

Musikkgardistene deltar blant annet på konserter, drilloppvisninger og parader i inn- og utland. Hverdagen dreier seg i stor grad om musikalsk utdanning, eksersis og fysisk trening. Tjenesten gjennomføres hos Hans Majestet Kongens Garde på Huseby i Oslo. 

Alle som skal inn i Musikktroppen må søke om å få prøvespille. Prøvespillingen gjennomføres i mars/april det året man ønsker å gjennomføre førstegangstjenesten. Prøvespillet består av et selvvalgt stykke, et innstuderingsstykke og et prima vista-stykke. I tillegg gjennomføres et intervju.

Grunnperiode 
Grunnperioden, eller rekruttperioden​, er noe annerledes for musikkgardister enn andre soldater. For musikkgardistene går det mye tid med på musikkøvelser og sluttet orden. Sluttet orden handler i grove trekk om at hele troppen skal gjøre de samme bevegelsene samtidig. I grunnperioden læres de grunnleggende ferdigheter innen sluttet orden. Senere i førstegangstjenesten skal denne kunnskapen benyttes i årets drillprogram. 

Spesialperiode 
Under spesialperioden vies mye av tiden til innlæring av årets drillprogram. Her skal de grunnleggende ferdighetene innen sluttet orden overføres til formasjoner som er koreografert til spesielt utvalgt musikk. Perioden avsluttes med Gardesjefens evaluering av årets drillprogram. Etter dette skal kompaniet være i stand til å vise hele drillprogrammet for et publikum. Parallelt med innlæringen drillprogrammet holder musikktroppen konserter rundt om i landet.

Hverdagsliv 
Tjenesten består av lange dager, mye trening og mange reiser. I begynnelsen er det lite fritid, men dette bedrer seg etter hvert. 

Kompaniet har noe de kaller drillsesongen. Den perioden varer fra april til august/september. Da deltar kompaniet blant annet på vaktparader i Oslo sentrum, statsbesøk og militære tattooer i inn- og utland.​

Det er ikke høydekrav til tjeneste som musikkgardist. 

 

 

 

DrillgardistDrillgardisthttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=121https://www.youtube.com/watch?v=dKkNbSab2y4

​​

​​Drillgardist

Drilltroppen er en parade- og oppvisningsavdeling. Soldatene som tjenestegjør her blir eksperter på eksersis både med og uten musikk.

Grunnperiode
Grunnperioden, eller rekruttperioden, er noe annerledes for drillgardister enn andre soldater.  Her går det mye tid med på å lære sluttet orden og våpeneksersis. Sluttet orden handler i grovt om at hele troppen skal gjøre de samme bevegelsene samtidig. I grunnperioden læres de grunnleggende ferdigheter innen sluttet orden. Senere i førstegangstjenesten skal denne kunnskapen benyttes i årets drillprogram. I tillegg skal drillgardistene i løpet av grunnperioden gjennomgå grunnleggende soldatutdanning på lik linje med de andre rekruttene i Garden.

Spesialperiode​
I spesialperioden lærer troppen årets drillprogram. Det betyr at de grunnleggende ferdighetene innen sluttet orden overføres til formasjoner som er koreografert til spesielt utvalgt musikk. Perioden avsluttes med Gardesjefens evaluering av årets drillprogram. Etter dette skal kompaniet være i stand til å vise hele drillprogrammet for et publikum. Under spesialperioden er det også mye fysisk trening og infanteritjeneste. 

Hverdagsliv
Tjenesten består av lange dager, mye trening og mange reiser. I begynnelsen er det lite fritid, men dette bedrer seg etter hvert. Kompaniet har noe de kaller drillsesongen. Den perioden varer fra april til august/september. Da deltar kompaniet blant annet på vaktparader i Oslo sentrum, statsbesøk og militære tattooer i inn- og utland.

Krav: 

 • Minstekrav til høyde: 170 cm (gjelder kun drillgardist) 
 • God fysisk form

Drillgardister bør ha:

 • Vilje og motivasjon 
 • Evne til å samarbeide
 • Rytmesans og god koordineringsevne

Tjeneste i 3. gardekompani krever egen søknad
(ingen søknadsfrist)

Søk opptak her

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): Terningmoen (ved Elverum)
 • Tjenestesteder: Huseby
 • Oppmøtemåned: Oktober​
 • Varighet: 12 måneder 

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 15. januar 2015 09:59.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:49.