20160504OST_9320

Forsvarets personell- og verneplikts­senter

Forsvarets personell- og vernepliktssenter forvalter alt av vernepliktig personell, og har det forvaltningsmessige ansvaret for alle Forsvarets ansatte.

Oppgaver

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har ansvaret for verneplikten, og det som omhandler sesjon, fordeling til gren og tjenestesteder, innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring og mobilisering. FPVS har også ansvaret for utskriving til tjeneste i Sivilforsvaret. 

Det er Forsvarets personell- og vernepliktssenter som disponerer personell til internasjonal tjeneste, og har ansvaret for personellet som tjenestegjør i faste stillinger i utlandet. Avdelingen støtter også Forsvarets operative hovedkvarter ved krisehåndtering dersom det skjer ulykker eller alvorlige hendelser i utlandet med personell involvert.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter skal drive forebyggende arbeid og kontrolltiltak for å hindre brudd narkotika og dopinglovgivningen blant ansatte i Forsvaret.

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter kan kontaktes gjennom et kontakskjema, på telefon, mail eller gjennom sosiale medier.

Pil til høyre
20191009tk_I7385
Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.