Forsvarets ledelse

Forsvarets organisasjo​n har tretten driftsenheter, i tillegg til Forsvarsstaben og Militærmisjonen i Brussel. Hver enhet har i tillegg sin egen sjefssersjant, som er den høyest rangerte spesialisten i avdelingen.

Toppledelse

2020904th_ 16333

Eirik Kristoffersen

General
Forsvarssjef

natvig-orgkart2

Elisabeth Natvig

Viseadmiral
Sjef Forsvarsstaben

dedichen-orgkart2

Louise K. Dedichen

Viseadmiral
Sjef Militærmisjonen i Brussel

jakobsen-orgkart

Rune Jakobsen

Generalløytnant
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter

lunde-orgkart2

Morten Haga Lunde

Generalløytnant
Sjef Etterretningstjenesten

Forsvarets driftsenheter

lervik-orgkart2

Lars S. Lervik

Generalmajor
Sjef Hæren

stensoenes-orgkart

Nils Andreas Stensønes

Viseadmiral
Sjef Sjøforsvaret

skinnarland-orgkart

Tonje Skinnarland

Generalmajor
Sjef Luftforsvaret

michelsen-orgkart

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor
Sjef Heimevernet

graatrud-orgkart

Torgeir Gråtrud

Generalmajor
Sjef Forsvarets spesialstyrker

kampenes-orgkart

Inge Kampenes

Generalmajor
Sjef Cyberforsvaret

jansen-orgkart

Petter Jansen

Administrerende direktør
Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon

reichelt-orgkart

Jon Gerhard Reichelt

Generalmajor
Sjef Forsvarets sanitet

frantzen-orgkart2

Henning-André Frantzen

Generalmajor
Sjef Forsvarets høgskole

haabjoerg-orgkart

Gunn Elisabeth Håbjørg

Brigader
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter

opperud-orgkart2

Arne Opperud

Brigader
Sjef Forsvarets fellestjenester

Forsvarets sjefssersjanter

2020904th_ingar-lund

Ingar Lund

Sersjantmajor
Forsvarssjefens sjefssersjant

20200211th_ 14239

Guttorm Bentdal

Sersjantmajor
Forsvarsstabens sjefssersjant

Morten Grotnes Valla

Stabssersjant
Senior OR ved Forsvarets operative hovedkvarter

20200211th_ 14313

Rune Wenneberg

Sersjantmajor
Hærens sjefssersjant

200624_HESY_9686

Arild Edinsen

Flaggmester
Sjøforsvarets sjefsmester

20200211th_ 14041

Christian Aage Olsen

Sersjantmajor
Luftforsvarets sjefssersjant

200803HST_Sjefssersjant

Gjert Grave

Sersjantmajor
Heimevernets sjefssersjant

20200211th_ 14188

Fredrik Borchgrevink

Sersjantmajor
Forsvarets spesialstyrkers sjefssersjant

20200211th_ 14246

Per Gøran Wilhelmsen

Sersjantmajor
Cyberforsvarets sjefssersjant

ole-hakon-enger

Ole-Håkon Enger

Sersjantmajor
Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant

20200211th_ 14001

Tore Olav Mehus

Sersjantmajor
Forsvarets sanitets sjefssersjant

20200211th_ 13972

Eli Bendheim

Sersjantmajor
Forsvarets personell- og vernepliktssenters sjefssersjant

FMUS ansatt Rune Wiik

Rune Wiik

Kommandérsersjant
Forsvarets fellestjenesters sjefssersjant

Avdelingssjefer i Forsvarsstaben

gjerde-orgkart

Ingrid M. Gjerde

Generalmajor
Sjef planavdelingen

Bakke-orgkart

Per Anders Bakke

Flaggkommandør
Sjef investeringsavdelingen

odlo-orgkart

Yngve Odlo

Generalmajor
Sjef operasjonsavdelingen

simonsen-orgkart

Tom Simonsen

Direktør
Sjef HR-avdelingen

kotte-orgkart

Trond Kotte

Generalmajor
Sjef økonomiavdelingen