Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Frihet er ikke noe vi har fått gratis. Norge har over 100 000 veteraner, les noen av deres historier her.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler.

Arrangementer over hele landet

Forsvaret arrangerer markeringer på flere steder i Norge 8. mai. I tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner.

Finn programmet for ditt område


Program Oslo 8.mai

 • - Flaggheis
 • - Åpen dag på festningsområdet
  - Arrangementer og utstillinger med fokus på Allied Force-operasjonen.
  - Åpning av fotoutstillingen «Faces of NATO»
 • - Kransenedleggelse på Retterstedet
 • - Gudstjeneste i Akershus slottskirke
 • - Kransenedleggelse på Max Manus
 • - Salutt
 • - Kransnedleggelse i Minnelunden
 • - Målgang «På hjul, med veteraner», Prinsessens plass
 • - Drilloppvisning ved HMKG på Festningsplassen
 • - Medaljeoverrekkelse, Festningsplassen
  • - Alle på plass
  • - Overflyvning Akershus festning
  • - Kransnedleggelse ved Nasjonalmonumentet
  • - Statsministeren taler
  • - Soldatens tale
  • - Medaljeseremoni
 • - Arrangementet slutt
Medaljeseremoni

Hvert år hedrer vi noen av veteraner. Disse mottar medaljer for sin tjeneste for Norge. Her kan du lese noen av historiene deres.Veteranenes historier

Over 100 000 norske soldater har tjenestegjort i utlandet etter andre verdenskrig. Les noen av de dramatiske historiene deres.

Les flere veteranhistorier


«Faces of NATO»

8. mai kl. 10:00 åpner fotoutstillingen «Faces of NATO» ved Ridehuset på Akershus festning. Her møter du veteraner fra ulike NATO operasjoner. 
Peder Johan Persen som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden er èn av veteranene du vil møte der.

Har du ikke mulighet til å se utstillingen på Akershus festning, kan du se den digitale utstillingen nedenfor. 


Vi dro ikke til Tyskland for å ta hevn,
men for å fullbyrde freden

Peder Johan

Tysklandsbrigaden

Tyskland

Tysklandsbrigaden baner vei (1947 - 1953)

I årene etter krigen tjenestegjør hele 50 000 norske soldater i Tysklandsbrigaden. Brigaden er en del av den allierte okkupasjonen for å stabilisere Tyskland. Men med fremveksten av den kalde krigen og opprettelsen av NATO, får Tysklandsbrigaden etter hvert en ny rolle som NATO-styrke.

Det er kort vei mellom suksess
og fiasko i et oppdrag. Suksess er når alle soldatene
kommer hjem igjen.

Kjell-Olav

Kosovo Force (KFOR)

Kosovo

NATO inntar Balkan (1999 - 2019)

I 1991 bryter Jugoslavia sammen, og konflikten bringer med seg nye kriger, fangeleirer, folkemord og flyktningestrømmer i Europa. FN setter inn fredsstyrker, men i 1995 overtar NATO ansvaret. I 1999 går alliansen tungt inn med landstyrken Kosovo Force (KFOR), der Norge deltar med sin nye krigstrente innsatsstyrke, Telemark bataljon.

Afghanske kvinner skal ikke glemmes.
Jeg medvirket til at de blir husket.

Julia

International Security Assistance Force (ISAF)

Afghanistan

Hele Forsvaret bidrar (2002 - 2014)

Angrepet på USA i 2001 får store følger – ikke minst for Afghanistan. USA invaderer landet samme høst, og NATO følger etter hvert etter med styrker. Siden starten har over 7 000 norske soldater tjenestegjort i Afghanistan, med 600 nordmenn samtidig på det meste.

Som soldat har jeg sagt ja
til å verne om vår felles fred og frihet.

Richard

International Security Assistance Force (ISAF)

Afghanistan

Hele Forsvaret bidrar (2002 - 2014)

Den norske innsatsen i Afghanistan involverer alle forsvarsgrenene, inkludert Heimevernet. Helikopteret på bildet tilhører den norske luftmedisinske avdelingen, og plukker opp en pasient under en øvelse utenfor Meymaneh i Afghanistan.

Hovedoppdraget vårt i Middelhavet
var overvåking, terrorbekjempelse og
å holde havet trygt.
Også for dem som led en uviss
skjebne i skjøre farkoster.

Tomas

Active Endeavour

Middelhavet

Active Endeavour (2001–2008, 2014)

Operasjonen er en maritim NATO-operasjon som blir iverksatt 4. oktober 2001. Operasjonen skal avskrekke og stoppe terroraktivitet ved hjelp av maritim patruljering i Middelhavet. Sjøforsvaret bidro i flere perioder med fregatter, missiltorpedobåter og ubåter.

For norske soldater er det ikke
godt nok å være gode i krig.
Vi må også være gode soldater i fred.

Silje

enhanced Forward Presence (eFP)

Litauen

Litauen eFP (2017)

Operasjon enhanced Forward Presence er alliansens forsterkede militære nærvær i Baltikum og Polen. Til- stedeværelsen er et defensivt tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar. Norge deltar med hæravdelinger og inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon.

Det føles godt
å få bidra til stabilitet og trygghet.

Tianna

Sea Guardian

Middelhavet

Sea Guardian (2017)

Operasjon i Middelhavet som etterfølger Operation Active Endeavour. Operasjonen bidrar til å opprettholde frie og trygge handelsveier og sikker sjøfart. Den skal også hindre og forebygge terror, beskytte kritisk infrastruktur og forhindre spredning av masse- ødeleggelsesvåpen. Norge bidrar med fregatten KNM Otto Sverdrup.

Alternativ tekst

Er du veteran?

Veterantjensten bistår norske veteraner både under og etter oppdrag i utlandet. Les om tilbud og tjenester Forsvaret har.

Les mer
Alternativ tekst

Norge i krig 1940–1945

Her kan du lese om kampen mot Nazi-Tyskland både i og utenfor Norge under andre verdenskrig.

Les mer