IFS conference: Joining forces to improve NATO's readiness<img alt="" src="/media/PubImages/SNE_konf_mai2016_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IFS conference: Joining forces to improve NATO's readinessHow can NATO adaptation and multinational response forces enhance readiness and capabilities for collective defence in Northern Europe? http://forsvaret.no/ifs/ifs-conference_may_joining-forces-to-improve-natos-readiness
India's Myanmar Policy<img alt="" src="/media/PubImages/Mayanmar_India_nettet_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />India's Myanmar PolicyRajiv Bhatia, India's ambassador to Myanmar 2002–05, and Sunniva Engh will discuss India–Myanmar relations.Rajiv Bhatia, India's ambassador to Myanmar 2002–05, and Sunniva Engh will discuss India–Myanmar relations. Wednesday 25 May, 10.00–12.00 at IFS in Kongens gate 4.IFS seminar: India's Myanmar Policyhttp://forsvaret.no/ifs/ifs_seminar_indias-myanmar-policy
Omstillingskonferansen 2016<img alt="" src="/media/PubImages/Karusell_12.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Omstillingskonferansen 20167. april 2016 delte innlederne erfaringer fra omstilling og effektivisering i andre sektorer og land. Hva er viktig? Jo, gjennomsiktighet, resultatmåling og læring.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-omstillingskonferansen Artikler og bokkapitler

 

 

Allers, Robin. "Are We Doing Enough? Change and Continuity in the German Approach to Crisis Management". German Politics, published online 24 May 2016.Allers, Robin. "Are We Doing Enough? Change and Continuity in the German Approach to Crisis Management". German Politics, published online 24 May 2016.<p>​In the two-and-a-half decades since unification Germany has developed a distinctive approach towards international crisis management. This approach accepts the need to engage in the full spectrum of military and civilian operations but maintains a clear preference for the latter. Consequently, the European Union with its profile as a civil–military actor in international security is the preferred framework for German contributions. </p><p>The article analyses the development of the German approach during the governments of Gerhard Schröder and Angela Merkel in the light of three interlinked debates on German foreign policy: continuity and change; multilateralism; and leadership. The announcement of a more active German foreign policy in 2014 has reanimated these debates. </p><p>Concentrating its efforts on networked security and capacity building Germany has become an indispensable player in international crisis management. At the same time Germany's deeply rooted attachment to a culture of military restraint and continued reluctance to lead, limit its ability to work for necessary reforms at the European level.</p><p><a href="http://www.tandfonline.com/eprint/5QuZb2G95ynvYrW2Admu/full">To read the article, go to the Taylor& Francis website​</a>.</p>
Engh, Sunniva. 2016. "India's Myanmar policy and the 'Sino-Indian Great Game'". Asian Affairs 47(1)Engh, Sunniva. 2016. "India's Myanmar policy and the 'Sino-Indian Great Game'". Asian Affairs 47(1)<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">​​​​Recent literature has aimed to “deconstruct” the notion of a “Sino-Indian rivalry” in Myanmar. The argument is that China's leverage in Myanmar far outweighs India's, and that the Tatmadaw nevertheless prevents either country's manipulation of Myanmar. In contrast this article argues that the idea of a “Sino-Indian Great Game” still marks the Indian debate, thinking and policy on Myanmar. China's continued rise will remain a main driver behind India's Myanmar policy, and Myanmar will remain geostrategic relevant to India.​</span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">The article describes the historical legacy of India's relationship with Myanmar, discusses the role of China in Indian Myanmar policies, and examines the effects of Myanmar's democratization process. While the Myanmar playing field has changed, Indian perceptio​ns of a “Sino-Indian Great Game” are lasting.</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03068374.2015.1130307">To read the article, go to the Taylor & Francis website</a> (ligger bak betalingsmur, ta kontakt med <a href="/hogskolene/forsvarets-hogskole/biblioteket-fhs">FHS bibliotek​</a> for å bestille)</p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2016. "Avmektige parlamenter? - Assemblée nationale, House of Commons og Bundestags innflytelse over bruken av militærmakt". Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 31(1).Martinsen, Kåre Dahl. 2016. "Avmektige parlamenter? - Assemblée nationale, House of Commons og Bundestags innflytelse over bruken av militærmakt". Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 31(1).<p>​​Bruken av militærmakt øker. Ofte sender regjeringene soldater ut på meget kort varsel, dermed er det ikke tilstrekkelig tid til at parlamentene kan informeres eller gi sin tilslutning. Samtidig har regjeringene behov for politisk ryggdekning. </p><p>I Tyskland, Frankrike og Storbritannia diskuteres det hvordan parlamentene skal kunne involveres tettere samtidig som regjeringene beholder handlefriheten til å reagere raskt når en krise oppstår. Artikkelen tar for seg hvordan maktforholdet mellom regjering og folkevalgte er organisert i de tre landene. De viktigste offentlige redskapene parlamentene har til å påvirke regjeringens politikk, spørretime, forsvarskomiteer og undersøkelseskommisjoner, analyseres for å se hvor effektive de er. </p><p>Mye av forskningen har dreid seg om nettopp en kartlegging av de formelle mulighetene som finnes. Konklusjonen som trekkes i denne artikkelen, er at det i mindre grad dreier seg om institusjonelle mekanismer og løsninger, men vel så mye om parlamentarikernes vilje til å bruke dem. Særlig når nasjonale styrker er del av en multinasjonal operasjon, er påvirkningsmulighetene – og viljen begrenset. </p><p>Avslutningsvis belyses kostnadene som parlamentenes avmakt medfører. Et eksempel er soldatenes kampmoral, en annen er velgernes eierskap til politiske beslutninger om å bruke militærmakt. Avmakten betyr også at konsekvensene av økt dronebruk for maktfordelingene mellom parlament og regjering i liten grad er blitt diskutert.</p><p><a href="https://www.idunn.no/nst/2016/01/avmektige_parlamenter_-_assemble_nationale_house_of_comm">Last ned artikkelen fra idunn.no (begrenset tilgang).​</a></p>

 Bøker og rapporter

 

 

Thomstad: Terrorangrepet i Oslo<img alt="" src="/media/PubImages/tkhvR2983.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Thomstad: Terrorangrepet i OsloSamarbeidet mellom Forsvaret og politiet lokalt i Oslo er blitt bedre etter terrorangrepet på Oslo 22. juli 2011. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-1-2016_thomstad_terrorangrepet-i-oslo
Gjelsten: Ta Marinen i bruk!<img alt="" src="/media/PubImages/Gjelsten_ta_marinen_i_bruk.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Ta Marinen i bruk!Hvordan kan HR-politikk brukes til å øke Marinens kampkraft? Roald Gjelsten tar for seg kompetanseproduksjonen i Marinen.http://forsvaret.no/ifs/gjelsten_styrk-forsvarsevnen-ta-marinen-i-bruk
Bogen&Håkenstad: Balansegang<img alt="" src="/media/PubImages/Bokomslag_bogen_hakenstad_omstilling_original.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bogen&Håkenstad: BalansegangBalansegang er den første samlede, forskningsbaserte fremstilling av omstillingen i Forsvaret. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/bogen-hakenstad-2015-balansegang

 Kommende aktiviteter ved IFS

 

 

Nyhetsbrev fra IFS

IFS-seminarene er åpne for alle. Få tilsendt nyhetsbrevet vårt og følg med på seminarer, konferanser og andre aktiviteter.

Abonner på vårt nyhetsbrev