Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni
Norway and NATO. Perspectives from abroad.<img alt="" src="/media/PubImages/NorwegianDefenceMin_FrankBakkeJensen_LTP3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norway and NATO. Perspectives from abroad.On 16 October 2019, Norwegian Institute for Defence Studies held the last of three seminars on the topic of the Norwegian long term defence plan. http://forsvaret.no/hogskolene/en/events/norway-and-nato-perspectives-from-abroad
Martinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dverg<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%209%202019%201920x840.png" style="BORDER:0px solid;" />Martinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dvergSpriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til, er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/martinsen_eu_sikkerhetspolitisk_dverg Siste publikasjoner

 

 

Synstnes, Hans Morten. 2019. President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? IFS Insight 10/2019Synstnes, Hans Morten. 2019. President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? IFS Insight 10/2019<p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025.</span>​</p><p>Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=3ae3d96e-1d10-40d6-9af7-d6299481fc25">IFS Insight her</a><br></p>
Martinsen, Kåre Dahl 2019. EU: en sikkerhetspolitisk dverg. IFS Insight 9/2019Martinsen, Kåre Dahl 2019. EU: en sikkerhetspolitisk dverg. IFS Insight 9/2019<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Spriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=756b163d-fc6b-426c-b427-8937fa4d1cd2">IFS Insight her</a></span></p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.<p>​<span style="background-color:#ffffff;color:#10147e;font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:34px;"><a href="https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-European-Security-Law-and-Policy-1st-Edition/Conde-Yaneva-Scopelliti/p/book/9781138609990">The Routledge Handbook of European Security Law and Policy</a></span></p><p><br></p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2019. “Germany and the Afghanistan war dead”, i Martin Clauss (red), Vom Umgang mit den Toten, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2019, 345-361.Martinsen, Kåre Dahl. 2019. “Germany and the Afghanistan war dead”, i Martin Clauss (red), Vom Umgang mit den Toten, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2019, 345-361.
Zysk. Katarzyna. 2019. "Russia's Strategic Underbelly: Military Strategy, Capabilities, and Opearations in the Arctic". I The Russian Military in Contemporary Perspective, ed. by Stephen Blank, 687–724.Zysk. Katarzyna. 2019. "Russia's Strategic Underbelly: Military Strategy, Capabilities, and Opearations in the Arctic". I The Russian Military in Contemporary Perspective, ed. by Stephen Blank, 687–724.<p>Published by <span lang="EN-US" style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;"><a href="https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/display.cfm?pubID=1389">Strategic StudiesInstitute of the U.S. Army War College</a></span><br></p>

 

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_943_synstnes_trump_space/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpgSynstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2332
ifs_2_defaultifs_941_martinsen_eu_sikkerh/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/martinsen_eu_sikkerhetspolitisk_dverg/media/PubImages/IFS%20Insight%209%202019%201920x840.pngMartinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dvergSpriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til, er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2330
ifs_2_defaultifs_921_mølmann_etterretning/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/mølmann_etterretning_og_flukt_finnmark_andre_verdenskrig/media/PubImages/IFS%20Insight%208%202019.bilde.pdf.jpgMølmann: «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord Vinteren 1944/45 kom minst 39 båter ulovlig til det befridde Finnmark. Båtene, sammen med sjømilitær etterretning, organisering av flukt og mottak av flyktninger i Øst-Finnmark har hittil vært en ukjent del av norsk krigshistorie. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2307

 Kommende aktiviteter ved IFS

 

 

Power and Economy under Putin and BeyondPower and Economy under Putin and Beyond1/21/2020 8:00:00 AM1/21/2020 1:30:00 PM2020-01-21T13:30:00Z2020-01-21T08:00:00ZKonferanseOslohttp://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/russia-power-economy-putin