Svenungsen: Vårt digitale fundament<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%205-2019.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Svenungsen: Vårt digitale fundamentVårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/svenungsen-cyberspace-digitalisering-trusselbilde-militarisering
Flåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204-2019%20bilde.jpg" width="400" style="BORDER:0px solid;" />Flåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/flaten_india_elects_what_are-_the_implications_for_the_country’s_foreign_and_security_policy
Oppsummering -Omstillingskonferansen 2019<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_3802.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering -Omstillingskonferansen 2019Omstillingskonferansen 2019, «Hva må Forsvaret gjøre?», tok opp spørsmålet om privatisering og bortsetting av militær virksomhet for å effektivisere driften av Norges forsvar. http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/omstillingskonferansen-2019 Siste publikasjoner

 

 

Svenungsen, Bjørn. 2019. Vårt digitale fundament. IFS Insight 5/2019Svenungsen, Bjørn. 2019. Vårt digitale fundament. IFS Insight 5/2019<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Vårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=dd4a3a72-93db-4a62-b65d-133c6bf2d32d">IFS Insight her</a>.</span></p>
Flåten, Lars Tore. 2019. India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy? IFS Insight 4/2019Flåten, Lars Tore. 2019. India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy? IFS Insight 4/2019<p>​The Indian election is already underway and takes place in seven phases, from 11 April to 19 May. India had entered election mode when the terror attack in Kashmir claimed the lives of forty police force personnel. This event, as well as the subsequent Indian response, placed security policy higher up on the agenda than it usually is in Indian elections. For this reason, it is pertinent to explore the foreign policy legacy of the current government in India, which is dominated by the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP). The article also examines what is at stake for India and Asia when the country’s 900 Million eligible voters cast their ballot.<br></p><p>Read <a href="/ifs/Sider/Flaten_India_Elects_what_are-_the_implications_for_the_country’s_foreign_and_security_policy.aspx">IFS Insight here.</a><br></p>
Saxi, Håkon Lunde. 2019. ‘The rise, fall, and resurgence of Nordic defence cooperation’. International Affairs 95, nr. 3 (2019): 659–680.Saxi, Håkon Lunde. 2019. ‘The rise, fall, and resurgence of Nordic defence cooperation’. International Affairs 95, nr. 3 (2019): 659–680.<p class="forsvaretElement-p">​After the end of the Cold War the Nordic states gradually began to work together on military issues beyond UN peacekeeping operations, including in NATO operations, on training and education, as well as on armament development and acquisition. Between 2006 and 2013 these efforts reached their aspirational and rhetorical zenith, as the Nordic states agreed in principle to integrate their armed forces closely. The main catalyst was the conviction that small states could no longer maintain balanced and modern military forces on a purely national basis. The core countries in this integrationist experiment were Norway, Sweden and Finland. The integrationist idea soon faced insurmountable difficulties and expensive setbacks, leading to its quiet abandonment by early 2014. At approximately the same time, the Ukrainian crisis caused a change in the Nordic states' perception of Russia, from a difficult partner to a strategic challenger. The need to work together to meet Russia's revisionist challenge in the Nordic–Baltic region produced a resurgence in Nordic defence cooperation, focused on making the Nordic armed forces able to operate together in a crisis rather than full-blown defence integration. Nordic cooperation today serves as a complement to NATO, the EU and enhanced bilateral cooperation with the major Western states.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Read the article in <a href="https://academic.oup.com/ia/article/95/3/659/5426080">International affairs </a><br></p>
Støren, Harald W. 2019. USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport. IFS Insight 3/2019Støren, Harald W. 2019. USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport. IFS Insight 3/2019<p class="forsvaretElement-p">​USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=ff9a1475-dec6-451d-981b-bb93bf3bfcc0">IFS Insight her</a><br></p>
Tamnes Rolf, 2019. Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)Tamnes Rolf, 2019. Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)<p class="forsvaretElement-p">​Norges tilslutning til Atlanterhavspakten i 1949 markerte et vendepunkt i norsk sikkerhetspolitikk. Norsk sikkerhet kom til å hvile på NATO, med USA som fremste støttemakt. I den senere tid er det transatlantiske samarbeidet kommet under press, og det stilles spørsmål ved den amerikanske garantien. Det kan medføre en alvorlig utfordring for norsk sikkerhet. På lang sikt vil det kunne vokse frem et strategisk partnerskap i Nord-Europa og Norden, som kan bli en bærebjelke for norsk sikkerhetspolitikk og markere et nytt vendepunkt. Norges strategiske omgivelser er omskiftelige. Samtidig finnes noen bestandige trekk i norsk sikkerhetspolitisk tenkning, som kan betegnes som småstatsrealisme. Viktigst er betydningen av å bli beskyttet av større makter, men også å holde dem på avstand, samt folkeretten og den globale orden som sikkerhetsnett, der rett går foran makt.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Les artikkelen i <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1617">Internasjonal politikk. </a><br></p>

 

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_909_svenungsencyberspace/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/svenungsen-cyberspace-digitalisering-trusselbilde-militarisering/media/PubImages/IFS%20Insight%205-2019.jpgSvenungsen: Vårt digitale fundamentVårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, vannforsyning, finanstransaksjoner, media, helsetjenester, politi, forsvar og etterretning, transportavvikling, myndighetsutøvelse, valg og demokratiske prosesser. Og så videre. Dette er kjent. Men hva er egentlig dette digitale fundament? Hvordan trues det? Hvordan forsvares det?ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2263
ifs_2_defaultifs_903_flaten_india_elects_/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/flaten_india_elects_what_are-_the_implications_for_the_country’s_foreign_and_security_policy/media/PubImages/IFS%20Insight%204-2019%20bilde.jpgFlåten: India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy?ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2252
ifs_2_defaultifs_901_storenusasmilitærest/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/storen-usas-militære-styrker-budsjettsituasjon-og-tegn-til-politisk-risikosport/media/PubImages/IFS%20Insight%203-2019%20bilde.jpgStøren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2253

 Kommende aktiviteter ved IFS