Cyberingeniørskolen illustrasjon

FoU ved Cyberingeniør­skolen

Cyberingeniørskolen driver forskning innen cybersikkerhet og cybermakt. FoU-aktiviteten bidrar til å utvikle Cyberforsvarets spesielle, og Forsvarets generelle, evne til å forstå og anvende cyberdomenet i fred, krise og krig.

Kirsi Marjaana Helkala

Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
Professor

Forskning og utvikling innenfor cybersikkerhet og cybermakt skal bidra til militære cyberoperasjoner fra flere perspektiver: Teknologi og dens anvendelse, bruken av den logiske delen av cyberdomenet på taktisk og operativt nivå, den menneskelige faktoren på taktisk, fellesoperativt og strategisk nivå, og sikkerhets- og forsvarspolitikk på det strategiske nivå.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Inge Harald Bolme

  [i permisjon fra Cyberingeniørskolen]

  Anders Fongen

  Førsteamanuensis

  Kirsi Marjaana Helkala

  Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
  Professor

  Mass Soldal Lund

  Professor

Pil til høyre
Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling