20190618AA_Oppstilling_19

Forsvarets høgskole

Forskning og utdanning for fremtidens forsvar.

Oppgave
Forsvarets høgskole (FHS) har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret skjer hovedsakelig ved Forsvarets høgskoles avdelinger.

Pil til høyre
Ingvill_Elgsaas

Arrangementer

Arrangementer i regi Forsvarets høgskole er åpne og gratis for alle.

Pil til høyre
arrangementer
Pil til høyre
Student exchange and internationalisation