2018-04-20_Between disarmament_Panel_ingress

Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Institutt for forsvarsstudier (IFS) er et ledende sikkerhets- og forsvarspolitisk forskningsmiljø som driver faglig fri og uavhengig forskning om forhold som påvirker internasjonal og norsk sikkerhet og strategi.

Kjell Inge Bjerga

Direktør
Professor

Sentrale forskningstemaer er forhold som påvirker Norge direkte, som utviklingen i Russland og nordområdene og sikkerhetssamarbeidet i NATO og Nord-Europa.

Våre forskere er også opptatt av globale strategiske utviklingstrekk, herunder endringer i maktfordeling, trusler og teknologi. Dette omfatter blant annet studier av aktører som USA, Kina og India, samt fremvoksende utfordringer, for eksempel i cyberdomenet.

Sentralt i forskningen står også forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid og utforming av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Institutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Karoline Akerholt

  Førstekonsulent
  Telefon: +4767235386

  Allers, Robin_ (1)

  Robin Allers

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4790662421

  Basit, Saira4

  Saira Basit

  Visedekan [i permisjon fra IFS]
  PhD-stipendiat

  Bekkevold, Jo Inge

  Jo Inge Bekkevold

  Seniorrådgiver

  Bjerga, Kjell Inge8

  Kjell Inge Bjerga

  Direktør
  Professor

  Bjur, Ingeborg3

  Ingeborg Bjur

  Forsker
  Telefon: +4767235000

  Bredal, Tore-Martin_Udir

  Tore-Martin Bredal

  Avdelingsdirektør
  Hovedlærer fra Forsvarsdepartementet

  Line Marie Breistrand

  Forsker

  Sindre Bæk


  Håvard Bækken

  Forsker

  Danielsen_Helge_Portrett

  Helge Danielsen

  Førsteamanuensis

  Egelid, Ernst Rune_Kommandør2

  Ernst Rune Egelid

  Kommandør
  Hovedlærer

  Eggen, Karen-Anna_Forsk4

  Karen-Anna Eggen

  Forsker

  Kristoffersen, Lene_ny

  Lene Ekhaugen

  PhD-stipendiat

  Elgsaas, Ingvill Moe2

  Ingvill Moe Elgsaas

  Forsker

  Gade, Jo g

  Jo Georg Gade

  Forsker

  Haaland, Torunn

  Torunn Laugen Haaland

  Førsteamanuensis

  Hilde, Paal Sigurd_ny

  Paal Sigurd Hilde

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095925

  Hobson, Rolf1

  Rolf Hugh Hobson

  Professor
  Telefon: 55582303

  Holtsmark, Svein G_2_

  Sven G. Holtsmark

  Professor

  Håkenstad, Magnus3_

  Magnus Håkenstad

  Forsker

  Skeie Johanne Jensen

  Forsker

  Kørra, Liv Farge

  Liv Kørra

  Kurskoordinator
  Førstekonsulent

  Landsverk, Cecilie

  Cecilie Landsverk

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet
  Telefon: 23095713/48420271

  Lundesgaard_Anders

  Amund Nørstrud Lundesgaard

  Forsker

  Marthinsen, Kåre Dahl_ (1)

  Kåre Dahl Martinsen

  Professor
  Telefon: 23095944

  Melien, Tor Jørgen_ny

  Tor Jørgen Melien

  Gjesteforsker

  Notaker, Hallvard_1 (3)

  Hallvard Notaker


  Oma,Ida_Maria

  Ida Maria Oma

  PhD-stipendiat

  Opdal, Ingrid_

  Ingerid Maria Opdahl

  Førsteamanuensis

  Petterson, Magnus3

  Magnus Petersson

  Professor

  Romarheim,Anders_2013

  Anders Grindlia Romarheim

  Amanuensis
  Telefon: 23095902

  Rongved, Gjermund

  Gjermund Forfang Rongved

  Seniorforsker
  Telefon: +4722856179

  Rø, Johannes

  Johannes Rø

  Forsker

  Selvaag, Dagfinn Chr_2

  Dagfinn Christian Selvaag

  Seniorforsker

  Sitter, Robin_

  Robin Sitter

  Telefon: 23095938

  Sleppen, Bente_Ob5_

  Bente Sleppen

  Oberst
  Seksjonsleder

  Slåtten_Martin Lau_2

  Martin Lau Slåtten

  Forsker
  Telefon: 23095917

  Bjørn Svenungsen

  Høgskolelektor

  Sæther, Tobias_4

  Tobias Sæther

  Forsker

  Sørlie, Sigurd3

  Sigurd Christian Sørlie

  Forsker

  Tamne_Rolf_2019_2 (1)

  Rolf Tamnes

  rolf.tamnes@ifs.mil.no
  Professor
  Telefon: 22855278

  Thorkelsen Liv Margareth

  Liv Margareth Thorkelsen

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Tunsjø, Øystein_ny

  Øystein Tunsjø

  Seniorforsker

  Wilhelmsen, Vivi Cathrine Ringnes4

  Vivi Cathrine Ringnes Wilhelmsen

  Forsker

  Zysk, Katarzyna_Prof_Medium (1)

  Katarzyna Zysk

  Professor
  Telefon: 23095922

  Østbø, Jardar_1

  Jardar N Østbø

  Førsteamanuensis
  Telefon: 23095956

 1. Senter for sikkerhets­politikk Leder for senteret: Katarzyna Zysk

  forskning_nopol_tkcr14R4408 (1)

  Sikkerhetssituasjonen i Europa og norske nærområder er kompleks og uforutsigbar. Ved Senter for sikkerhetspolitikk analyseres forhold som påvirker norsk og europeisk sikkerhet og strategi. Sentrale temaer for forskningen er utviklingen i NATO, Russland og nordområdene, samarbeid i Nord-Europa og norsk sikkerhetspolitikk.

  Kontakt senterleder Katarzyna Zysk

  Senter for internasjonal sikkerhet Leder for senteret: Anders Romarheim

  Oystein tungsjo bipolarity US china Ingress

  ​Senter for internasjonal sikkerhet analyserer globale strategiske utviklingstrekk med særlig henblikk på stormaktrivalisering rundt verdenshavene. Maktspillet i Asia, samt USA og transatlantiske forbindelser, vies særlig oppmerksomhet. Videre jobber senteret også med å forstå nyere trusler slik som terrorisme, påvirkningsoperasjoner og cyberangrep.

  Kontakt senterleder Anders Romarheim

  Senter for sivil-militære relasjoner Leder for senteret: Sigurd Sørlie

  forskning_siv-mil_lmh-derby19

  Sivil-militære relasjoner handler om forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid, og hvordan Forsvaret utvikles og anvendes i lys av dagens utfordringer. 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi legger vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi legger vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 

  Kontakt senterleder Sigurd Sørlie

  Sjefskurset Leder for seksjonen: Bente Sleppen

  ​Sjefskurset gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

  Les mer om Sjefskursets tilbud