Norske soldater mottar "non-article 5" medaljen for sin innsats i Afghanistan/Norwegian soldiers receives the "non article 5" medal for their contribution in Afghanistan.Norske soldater mottar "non-article 5" medaljen for sin innsats i Afghanistan/Norwegian soldiers receives the "non article 5" medal for their contribution in Afghanistan.http://forsvaret.no/media/PubImages/PRT_14_LARS_KROKEN-197.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=565

Medaljer og utmerkelser

Medaljer er et synlig uttrykk for Forsvarets og samfunnets anerkjennelse av innsats i tjeneste for Norge.

​Forsvaret anerkjenner veteranenes tjeneste, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Det finnes derfor flere medaljer som kan tildeles personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, eller for tjeneste i Norge​.

Alle som tjenestegjør i en internasjonal operasjon kan hedres med en deltakermedalje. For innsats ut over det forventede kan man tildeles en stridsdekorasjon eller fortjenstmedalje.

deltakermedalje for tjeneste i Internasjonale operasjoner

Alle som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge kan hedres med en medalje. Det var først på midten av 2000-tallet at det kom på plass et helhetlig system for dekorasjoner. I dag gjennomføres det store medaljeseremonier i forbindelse med hjemkomsten, hvor også familiene blir invitert. Sånn var det ikke tidligere. Derfor er det en del veteraner som ikke har mottatt medalje for sin tjeneste.

Før Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft, hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste.

Veteraner som ikke har mottatt en medalje fra Forsvaret som anerkjennelse for sin tjeneste, kan fylle ut skjemaet under. Du kan også tipse om andre du mener har krav på medalje.

Det finnes to forskjellige medaljer for tjeneste i internasjonale operasjoner: Forsvarets operasjonsmedalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Det tildeles kun en av disse for en og samme tjeneste. 

Mangler du en deltakermedalje for tjeneste i en internasjonal operasjon? Eller vet du om noen andre? Fyll ut skjemaet under, så hjelper vi deg.

Gå til skjemaet


Stridsdekorasjoner og fortjenstmedaljer

I tillegg til medaljer for deltakelse, finnes det også strids­dekorasjoner og fortjenstmedaljer. Stridsdekorasjoner kan tildeles for mot og tapperhet i strid ut over det som kan forventes, knyttet til innsats i en enkelthendelse eller flere hendelser i samme kontingent. Fortjenstmedaljer kan tildeles for en betydelig innsats, utover det forventede.

For at noen skal motta en stridsdekorasjon eller en fortjenstmedalje er Forsvaret avhengig av innstillinger. Både kollegaer og sjefer kan skrive en innstilling, men den skal underskrives av nærmeste sjef. Innstillingene behandles av et dekorasjonsråd, som gir sin anbefaling til forsvarssjefen eller aktuell sjef.​

For de som er i tjeneste skal innstilling om stridsdekorasjon eller fortjenstmedalje sendes tjenestevei. Andre kan sende søknaden direkte til Forsvarets veterantjeneste. For forsvarsgrenene og Etterretningstjenestens fortjenstmedaljer sendes innstillingen direkte til avdelingen.

Vil du innstille noen til en stridsdekorasjon eller fortjenstmedalje? Fyll ut dette skjemaet:

Gå til skjemaet


Se også: Veiledning for utfylling av skjema for forslag om tildeling av dekorasjoner.


Send søknaden til: 
Forsvarets veterantjeneste, Etterretningstjenesten eller aktuelle forsvarsgren
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

eller forsvaret@mil.no​


På grunn av svært mange henvendelser er det for tiden lang saksbehandlingstid på medaljesaker, opp mot ett år. 

Alle henvendelser vil bli besvart.
​​​​​​


Publisert 4. desember 2014 11:32.. Sist oppdatert 5. desember 2018 10:50.