karriere_1485_201706236366karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19842Forsvarets opptak og seleksjon/media/PubImages/20190623CRJ-25-landing.jpg

 

 

karriere_1485_201706236366karriere_2739_20190624fossommerkan/fos/2019-06-24-fos-sommer-kandidater-pa-fos/media/PubImages/20190624CRJ-1-5pafos3133.jpgFølger drømmeneMange av kandidatene på Forsvarets opptak og seleksjon har lenge drømt om en militær karriere. Vi snakket med fem motiverte kandidater om hvorfor de har søkt.karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7345
karriere_1485_201706236366karriere_2737_20190622fossommerfos/fos/2019-06-22-fos-sommer-fos-er-i-gang/media/PubImages/20190621CRJ-3-ventesone.jpgKonkurrerer om plass i Forsvaret1650 kandidater har møtt til opptaksprøver på Sessvollmoen. Her konkurrerer de om utdanning og tjeneste i Forsvaret.karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7342

Datoer

Blå dato viser når opptaket på FOS og eventuelt eget opplegg for skolen er ferdig.

Grønn dato viser når utdanningen starter.

Det kan bli endringer i disse datoene.

Teknisk lederutdanning: 12. juli 29. juli Sessvollmoen

Lagførerkurs: 5. juli 8. august Rena

Cybertekniker: 5. juli 9. august Jørstadmoen

CIS/Telematikk: 9. juli 5. august Jørstadmoen

Befalsutdanning kull 3: 5. juli 2. september Sessvollmoen

Befalsutdanning kull 4: 5. juli 9. desember Sessvollmoen

Bachelor i militære studier: 6. juli 4. august Heistadmoen

Språk- og etterretningsutdanning: 25. juli 5. august Lutvann

Hva er Forsvarets opptak og seleksjon?

  • Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret

  • I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk

  • Her skal Forsvaret bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har

  • De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret