karriere_1485_201706236366karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20850Forsvarets opptak og seleksjon/media/PubImages/20191124MSP_0445-fosvinterfase1cover.jpg

× OPPTAKSPRØVER PÅ SESSVOLLMOEN AVLYST
Opptaksprøvene nå i mars er avlyst. Enkelte linjer gjennomfører alternative opptaksprøver. Alle berørte har fått egen melding om hva som skjer videre.

Det gjøres fortløpende vurderinger på hvordan opptaksprøvene i sommer skal gjennomføres. Mer informasjon kommer når ting er avklart.

Hva er Forsvarets opptak og seleksjon?

  • Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret

  • I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk

  • Her skal Forsvaret bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har

  • De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret