karriere_1485_201706236366karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20898Forsvarets opptak og seleksjon21. mars til 1. april 2020/media/PubImages/20191129MSP_1676-cover.jpg

Forsvarets neste opptak og seleksjon (FOS) holdes på Sessvollmoen ved Gardermoen i perioden 21. mars–1. april 2020.

Under FOS skal vi selektere kandidater til lagførerkurs og teknisk lederutdanning i Hæren (TLU). I tillegg skal vi velge ut kandidater til grunnleggende offiserskurs (GOK). Du kan lese mer om utdanningene og søke både lagførerkurs og teknisk lederutdanning. Søkning til GOK skjer via arbeidsgiver, og er derfor ikke åpent for ordinær søknad.

 Saker fra forrige FOS i desember 2019

 

 

karriere_1485_201706236366karriere_3051_20191204foserover/karriere/fos/aktuelt/2019-12-04-fos-er-over/media/PubImages/20191128MSP_1520-vedlikeholdshall.jpgEndelig kvalifisertVarierende vær og føreforhold til tross, kandidatene til Befalsskolen og Hærens lagførerskole har kommet seg igjennom opptaket uten alvorlige skader og med nye erfaringer.karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7715
karriere_1485_201706236366karriere_3049_20191204bildersistef/karriere/fos/aktuelt/2019-12-04-bilder-siste-fase/media/PubImages/20191202MSP_9962-cover.jpgBilder fra siste faseSeleksjonsøvelsen ute i felt er over. Her er litt av det som har skjedd de siste dagene.karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7708
karriere_1485_201706236366karriere_3047_20191203lagforer/karriere/fos/aktuelt/2019-12-03-lagforer/media/PubImages/20191201MSP_9653-lftommerstokk.jpgLedere til fremste linjeTo ganger i året gjennomfører Hæren opptak til Hærens lagførerskole.karriere_1485_201706236366http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7703

Datoer

Blå dato viser når opptaket på FOS og eventuelt eget opplegg for skolen er ferdig.

Grønn dato viser når utdanningen starter.

Det kan bli endringer i disse datoene.

Lagførerkurs: 5. desember9. januarRena

Befalsskole kull 1: 5. desember9. desemberSessvollmoen

Befalsskole kull 2: 5. desember23. marsSessvollmoen

Hva er Forsvarets opptak og seleksjon?

  • Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret

  • I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk

  • Her skal Forsvaret bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har

  • De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret