Frantzen: Hybrid Deterrence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Frantzen: Hybrid DeterrenceMajor General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence
Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%2011_2019%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024I 2020 skal Regjeringen legge frem ny langtidsplan om forsvarssektoren for Stortinget. Gjennom en seminarrekke har IFS i 2019 rettet søkelyset mot grunnlagsproblemer i langtidsplanleggingen, mulige forsvarskonsepter for Norge og betydningen av NATO. I årets siste Insight reflekterer innlederne fra disse seminarene sammen med andre forskere over truslene, konseptene, ressursene og alliansen på veien mot en ny langtidsplan. Vi står foran et spennende forsvarspolitisk nytt år.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/ifs_refleksjoner_truslene_konseptene_ressursene_alliansen_2021_2024
Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Synstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni Siste publikasjoner

 

 

Frantzen, Henning-A. 2020. Hybrid Deterrence. IFS Insight 1/2020Frantzen, Henning-A. 2020. Hybrid Deterrence. IFS Insight 1/2020<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Major General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Read IFS Insight <a href="/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence">here</a></span></p>
Synstnes, Hans Morten. 2019. President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? IFS Insight 10/2019Synstnes, Hans Morten. 2019. President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? IFS Insight 10/2019<p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025.</span>​</p><p>Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=3ae3d96e-1d10-40d6-9af7-d6299481fc25">IFS Insight her</a><br></p>
Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024. IFS Insight 11/2019Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024. IFS Insight 11/2019<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">I 2020 skal Regjeringen legge frem ny langtidsplan om forsvarssektoren for Stortinget. Gjennom en seminarrekke har IFS i 2019 rettet søkelyset mot grunnlagsproblemer i langtidsplanleggingen, mulige forsvarskonsepter for Norge og betydningen av NATO. I årets siste Insight reflekterer innlederne fra disse seminarene sammen med andre forskere over truslene, konseptene, ressursene og alliansen på veien mot en ny langtidsplan. Vi står foran et spennende forsvarspolitisk nytt år.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=83822e70-167b-4b6b-9409-22e1d96cdd0f">IFS Insight her.</a></span></p>
Martinsen, Kåre Dahl 2019. EU: en sikkerhetspolitisk dverg. IFS Insight 9/2019Martinsen, Kåre Dahl 2019. EU: en sikkerhetspolitisk dverg. IFS Insight 9/2019<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Spriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=756b163d-fc6b-426c-b427-8937fa4d1cd2">IFS Insight her</a></span></p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.<p>​<span style="background-color:#ffffff;color:#10147e;font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:34px;"><a href="https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-European-Security-Law-and-Policy-1st-Edition/Conde-Yaneva-Scopelliti/p/book/9781138609990">The Routledge Handbook of European Security Law and Policy</a></span></p><p><br></p>

 

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_943_synstnes_trump_space/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/synstnes_trump_space_force_romhegemoni/media/PubImages/IFS%20Insight%2010_2019%20nettversjon%20bilde.jpgSynstnes: President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren?Ny teknologi og bruk av verdensrommet står høyt på agendaen under NATOs London-møte denne uken. Ambisjonen er å erklære verdensrommet (space) som et femte operasjonsdomene for alliansen. Det er en tett kobling til USAs romambisjoner, og i denne Insighten ser Hans Morten Synstnes ved Norsk Romsenter nærmere på rasjonale for USAs revitaliserte romorientering fra 2017, opprettelsen av US Space Command i august 2019, og president Trumps ønske om å etablere US Space Force som ny forsvarsgren innen 2025. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2332
ifs_2_defaultifs_941_martinsen_eu_sikkerh/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/martinsen_eu_sikkerhetspolitisk_dverg/media/PubImages/IFS%20Insight%209%202019%201920x840.pngMartinsen: EU – en sikkerhetspolitisk dvergSpriket mellom EUs deklarasjoner om egen sikkerhetspolitikk og hva Unionen faktisk får til, er meget stort. Det er derfor ikke noen særlig grunn til optimisme, og stormaktspolitikken som i dag føres av Kina, Russland og USA forverrer situasjonen. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2330
ifs_2_defaultifs_921_mølmann_etterretning/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/mølmann_etterretning_og_flukt_finnmark_andre_verdenskrig/media/PubImages/IFS%20Insight%208%202019.bilde.pdf.jpgMølmann: «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord Vinteren 1944/45 kom minst 39 båter ulovlig til det befridde Finnmark. Båtene, sammen med sjømilitær etterretning, organisering av flukt og mottak av flyktninger i Øst-Finnmark har hittil vært en ukjent del av norsk krigshistorie. ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2307

 Kommende aktiviteter ved IFS