Altinius: Har R2P endret folkeretten?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%205_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Altinius: Har R2P endret folkeretten?I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten
Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen
Postponed: Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?<img alt="" src="/media/PubImages/Russian_Spetsnaz_-_EDM_April_26__2016_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Postponed: Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?Due to the COVID-19 situation this seminar has been postponed to this autumn as a public event or a webinar. Distinguished scholars and policy-makers will discuss key developments in the theory and practice of Russia’s strategic thinking and NATO’s progress in meeting the new Russia challenge. http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/russia’s-nato-strategy-warfare
Institutt for forsvarsstudier: nasjonal dugnad<img alt="" src="/media/PubImages/ifs%20logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Institutt for forsvarsstudier: nasjonal dugnadInstitutt for forsvarsstudier (IFS) stiller seg fullt og helt bak den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av COVID-19.http://forsvaret.no/ifs/corona_covid_19_no 

 Siste publikasjoner

 

 

ifs_2_defaultAltinius, Jonas. 2020. Har R2P endret folkeretten? IFS Insight 5/2020<p class="forsvaretElement-p">I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet <em>responsibility to protect</em>, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.</p><p class="forsvaretElement-p"><a href="/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten" style="font-size:1rem;">Les IFS Insight her</a></p>ifs_2_default
ifs_2_defaultBækken, Håvard and Enstad, Johannes Due. 2020. "Identity under Siege: Selective Securitization of History in Putin's Russia." The Slavonic and East European Review Vol. 98, No. 2 (April 2020), pp. 321-344<p>This article explores state efforts to safeguard national history and identity in Putin's Russia. It is argued that a process of selective securitization has been taking place, whereby elite actors have defined certain (but not all) aspects of Russia's history and identity as vital and existentially threatened interests that need to be forcefully defended. This has paved the way for wide-reaching state policy on the Great Patriotic War and given security actors an important role in its formulation. While the narrative of victory and unity surrounding the Great Patriotic War has become subject to securitization, state policy on the more contentious issue of Stalin's dictatorship has been much more ambiguous. When it comes to Stalin, the state has not sought to unify the population behind a common narrative, but rather to accommodate the value pluralism present among Russian elites and in society at large.​<br></p><p><a href="https://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.98.2.0321?seq=1">The publication is available through JSTOR</a><br></p>ifs_2_default
ifs_2_defaultTunsjø, Øystein. 2020. The new US-China superpower rivalry. East Asia Forum. 4 April 2020<p><a href="https://www.eastasiaforum.org/2020/04/04/the-new-us-china-superpower-rivalry/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2020-04-05&fbclid=IwAR0_OiiRY2-BeK9h8iUQBt-doYElG25ufbb-Q3tigP9gzXzq4MVe22jF9SE">​Read the article in East Asia Forum.</a><br></p>ifs_2_default
ifs_2_defaultEfjestad, Svein and Tamnes, Rolf. 2019. NATO’s Enduring Relevance. 95 (1), 8-25<p><a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681307.2019.1731206?fbclid=IwAR2fR1FQCUbkJzWBbMgEDJfJ1u0ONqLGbjD_abu2qXFtYk_m2MwPHF1cfeQ&journalCode=rwhi20">​</a><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">This chapter focuses on NATO as a stabiliser and a guardian of independence, freedom and the rule of law. It examines the many dilemmas posed by Russia, terrorism and China in particular, underscoring the importance of maintaining US leadership, of revitalising NATO’s political functions and consultation, and of finding efficient ways to operate as a military organisation.</span><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;"> The chapter highlights four broad recommendations for the future.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;"><span style="color:#777777;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:12.24px;">Published online: 04 April 2020</span></span></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681307.2019.1731206?fbclid=IwAR2fR1FQCUbkJzWBbMgEDJfJ1u0ONqLGbjD_abu2qXFtYk_m2MwPHF1cfeQ&journalCode=rwhi20">Read online at Taylor & Francis Online.</a> <br></p>ifs_2_default
ifs_2_defaultHatlehol, Gunnar D. 2020. Fangenskap og tvangsarbeid i det tyskokkuperte Norge 1940–1945: En historiografisk gjennomgang. Arbeiderhistorie 34/01. 61-83<p>​Til tross for at det norske bokmarkedet vitnet om en konstant sterk interesse for temaet Norge under den andre verdenskrig, var faghistorikeres bidrag til historiografien heller fåtallige. Og slik fortsatte det til inn på 1970-tallet. Okkupasjonstidens fangehistorie var nærmest utelukkende et domene for populærhistoriske tilnærminger, der mange av utgivelsene var erindringsbaserte, gjerne også skrevet av menn som hadde vært fanger selv. Da var det norske fangers historier som ble skildret. Det store mindretallet fanger fra utlandet, hentet til Norge for å arbeide for den tyske okkupasjonsmakten, ble bare gjenstand for sporadisk interesse og da ikke fra faghistorikerne, et forhold som dels knytter seg til et vanskelig tilgjengelig kildetilfang. Oversiktsverkene om Norges krigsår gjenspeilte marginaliseringen av dem. Først på 1980-tallet begynte de første større arbeidene om sovjetiske krigsfanger og jugoslaviske fanger å materialisere seg, men disse var signert utenlandske historikere. I det påfølgende tiåret, på en tid da en rekke marginaliserte grupper i det tyskokkuperte Norge ble løftet frem i lyset, kunne bare en beskjeden interesse blant historikere for å studere de utenlandske fangene spores. Heller ikke et par tyngre studier av jugoslaviske fanger og polske tvangsarbeidere ble oversatt til norsk. Det store gjennombruddet fant først sted på 2000-tallet, i etterkant av en forsterket internasjonal forskningsinteresse for Nazi-Tysklands tvangsarbeidshistorie. På 2010-tallet fulgte norske universiteter opp med større forskningsprosjekter der okkupasjonsmaktens forhold til fanger og tvangsarbeidere ble belyst. Flere faghistoriske bøker som tar for seg norske fanger i Norge har de to siste tiårene sett dagens lys, selv om et samlende oversiktsverk om denne gruppen stadig mangler.<br></p><p>Les <a href="https://www.idunn.no/file/pdf/67207752/fangenskap_og_tvangsarbeid_i_det_tyskokkuperte_norge_19401.pdf">artikkelen på Arbeiderhistorie (Idunn)</a><br></p>ifs_2_default

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_954_altinius_harr2p_endr/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/altinius_har-r2p_endret_folkeretten/media/PubImages/IFS%20Insight%205_2020%20bilde.jpgAltinius: Har R2P endret folkeretten?I mai-utgaven av IFS Insights ser Jonas Altinius nærmere på anvendelsen av det omdiskuterte «soft law»-prinsippet responsibility to protect, gjerne kalt R2P, og viser at det har påvirket hvordan det internasjonale samfunnet ser beskyttelse av sivile som grunnlag for maktbruk både med og uten FN-mandat.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2343
ifs_2_defaultifs_953_sogaard_resultatansv/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpgSøgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2342
ifs_2_defaultifs_951_selvaag_makt_net_ass/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpgSelvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2339

 Kommende aktiviteter ved IFS

 

 

POSTPONED: The Future of NATOPOSTPONED: The Future of NATO10/1/2020 6:15:00 PM10/1/2020 7:15:00 PM2020-10-01T19:15:00Z2020-10-01T18:15:00Zhttp://forsvaret.no/hogskolene/en/events/the-future-of-nato