Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?<img alt="" src="/media/PubImages/Russian_Spetsnaz_-_EDM_April_26__2016_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?On 28 May, distinguished scholars and policy-makers meet at the IFS Russia Strategy Forum to discuss key developments in the theory and practice of Russia’s strategic thinking and NATO’s progress in meeting the new Russia challenge. http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/russia’s-nato-strategy-warfare
Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Søgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen
Institutt for forsvarsstudier: nasjonal dugnad<img alt="" src="/media/PubImages/ifs%20logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Institutt for forsvarsstudier: nasjonal dugnadInstitutt for forsvarsstudier (IFS) stiller seg fullt og helt bak den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av COVID-19.http://forsvaret.no/ifs/corona_covid_19_no
The Future of NATO<img alt="" src="/media/PubImages/2020-04-27_The%20Future%20of%20NATO_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />The Future of NATOIs NATO in a state of peril? What could be done to improve the strength and reputation of the Alliance? The seminar will address these questions, with contributions from the Norwegian Prime Minister, authors of a new, important book on the future of NATO, and Norway’s Ambassador to NATO. http://forsvaret.no/hogskolene/en/events/the-future-of-nato Siste publikasjoner

 

 

Hatlehol, Gunnar D. (2020) Fangenskap og tvangsarbeid i det tyskokkuperte Norge 1940–1945: En historiografisk gjennomgang. Arbeiderhistorie 34/01. 61-83Hatlehol, Gunnar D. (2020) Fangenskap og tvangsarbeid i det tyskokkuperte Norge 1940–1945: En historiografisk gjennomgang. Arbeiderhistorie 34/01. 61-83<p>​Til tross for at det norske bokmarkedet vitnet om en konstant sterk interesse for temaet Norge under den andre verdenskrig, var faghistorikeres bidrag til historiografien heller fåtallige. Og slik fortsatte det til inn på 1970-tallet. Okkupasjonstidens fangehistorie var nærmest utelukkende et domene for populærhistoriske tilnærminger, der mange av utgivelsene var erindringsbaserte, gjerne også skrevet av menn som hadde vært fanger selv. Da var det norske fangers historier som ble skildret. Det store mindretallet fanger fra utlandet, hentet til Norge for å arbeide for den tyske okkupasjonsmakten, ble bare gjenstand for sporadisk interesse og da ikke fra faghistorikerne, et forhold som dels knytter seg til et vanskelig tilgjengelig kildetilfang. Oversiktsverkene om Norges krigsår gjenspeilte marginaliseringen av dem. Først på 1980-tallet begynte de første større arbeidene om sovjetiske krigsfanger og jugoslaviske fanger å materialisere seg, men disse var signert utenlandske historikere. I det påfølgende tiåret, på en tid da en rekke marginaliserte grupper i det tyskokkuperte Norge ble løftet frem i lyset, kunne bare en beskjeden interesse blant historikere for å studere de utenlandske fangene spores. Heller ikke et par tyngre studier av jugoslaviske fanger og polske tvangsarbeidere ble oversatt til norsk. Det store gjennombruddet fant først sted på 2000-tallet, i etterkant av en forsterket internasjonal forskningsinteresse for Nazi-Tysklands tvangsarbeidshistorie. På 2010-tallet fulgte norske universiteter opp med større forskningsprosjekter der okkupasjonsmaktens forhold til fanger og tvangsarbeidere ble belyst. Flere faghistoriske bøker som tar for seg norske fanger i Norge har de to siste tiårene sett dagens lys, selv om et samlende oversiktsverk om denne gruppen stadig mangler.<br></p><p>Les <a href="https://www.idunn.no/file/pdf/67207752/fangenskap_og_tvangsarbeid_i_det_tyskokkuperte_norge_19401.pdf">artikkelen på Arbeiderhistorie (Idunn)</a><br></p>
Rø, Johannes Gullestad. (2020) Politisk psykologi og utenrikspolitisk analyse. Internasjonal Politikk 78(2), 117-141.Rø, Johannes Gullestad. (2020) Politisk psykologi og utenrikspolitisk analyse. Internasjonal Politikk 78(2), 117-141.<p>​<span style="color:#333333;font-family:charter, serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Fremstilling av utenrikspolitiske beslutningstakeres psykologi støter på utfordringer. I denne artikkelen argumenteres det for at analyser av politisk psykologi kan komplettere studiet av utenrikspolitikk, både ved å avdekke nye, kausalt betydningsfulle variabler og ved at tilgjengelige fremstillinger av årsakssammenhenger får høyere oppløsning. Gjennom en avgrenset analyse av hvordan konformisme internt i Bush-administrasjonen i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001 bidro til mangelfull tanke- og meningsutveksling, tilbyr artikkelen en praktisk illustrasjon av dette synspunktet. Illustrasjonen ledsages av prinsipielle argumenter.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:charter, serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Les <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1067">Internasjonal Politikk her</a></span></p>
Søgaard, Fridthjof. (2020) Resultatansvar i sentraladministrasjonen? IFS Insight 4/2020Søgaard, Fridthjof. (2020) Resultatansvar i sentraladministrasjonen? IFS Insight 4/2020<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende  karrieresystem.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;"><a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=cab5d89b-6c96-4594-97ff-9dea53dfc338">Les IFS Insight her</a></span></p>
Ekhaugen, Lene. 2020. Whole-of-government coordination for complex operations: Symbolic politics or coordination failure? Journal of Strategic Studies Ekhaugen, Lene. 2020. Whole-of-government coordination for complex operations: Symbolic politics or coordination failure? Journal of Strategic Studies <p>​<span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Whole-of-government coordination has produced meagre results if measured against declared aims. However, an assessment of such coordination efforts should include also unstated aims. Based on an in-depth study of the primary high-level coordination body for Norway’s Afghanistan engagement, this article finds that the body was successful in pursuing symbolic politics. Showcasing was an underlying but non-declared aim of the body in question. These findings are significant because they provide an explanation why governments continue to pursue this kind of coordination efforts despite their apparent lack of success. Improved coordination was achieved mostly in terms of information sharing.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Read the article from <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1730819">Journal of Strategic Studies</a>.</span></p>
Selvaag, Dagfinn Chr. (2020) Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging. IFS Insight 3/2020Selvaag, Dagfinn Chr. (2020) Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging. IFS Insight 3/2020<p>​I denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.<br></p><p>Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=66fecefb-1006-412b-abf1-6d2242dd6563">IFS Insight her</a><br></p>

 

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_953_sogaard_resultatansv/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/sogaard_resultatansvar_sentraladministrasjonen/media/PubImages/IFS%20Insight%204_2020%20bilde.jpgSøgaard: Resultatansvar i sentraladministrasjonen?I månedens insight argumenterer Fridthjof Søgaard for at det kan realiseres betydelige samfunnsmessige gevinster hvis departementsfellesskapet etablerer en ordning med målbare resultatkrav og et dokumenterbart meritterende karrieresystem.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2342
ifs_2_defaultifs_951_selvaag_makt_net_ass/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpgSelvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2339
ifs_2_defaultifs_950_bækken_krise_tradisj/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bækken_krise_tradisjonalisme_militarisme_russland/media/PubImages/IFS%20Insight%202_2020%20bilde.jpgBækken: Krise, tradisjonalisme og militarismePå 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2338

 Kommende aktiviteter ved IFS

 

 

The Future of NATOThe Future of NATO4/27/2020 10:15:00 AM4/27/2020 12:15:00 PM2020-04-27T12:15:00Z2020-04-27T10:15:00ZConferenceOslo Norwayhttp://forsvaret.no/hogskolene/en/events/the-future-of-nato
Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?Russia’s Changing Strategy and Warfare. What now, NATO?5/28/2020 6:30:00 AM5/28/2020 10:30:00 AM2020-05-28T10:30:00Z2020-05-28T06:30:00ZKonferansehttp://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/russia’s-nato-strategy-warfare