Selvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Selvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging
Bækken: Krise, tradisjonalisme og militarisme<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%202_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bækken: Krise, tradisjonalisme og militarismePå 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bækken_krise_tradisjonalisme_militarisme_russland
Frantzen: Hybrid Deterrence<img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2020%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Frantzen: Hybrid DeterrenceMajor General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence Siste publikasjoner

 

 

Selvaag, Dagfinn Chr. (2020) Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging. IFS Insight 3/2020Selvaag, Dagfinn Chr. (2020) Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging. IFS Insight 3/2020<p>​I denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.<br></p><p>Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=66fecefb-1006-412b-abf1-6d2242dd6563">IFS Insight her</a><br></p>
Bækken, Håvard. 2020. Krise, tradisjonalisme og militarisme: Hvorfor militærpatriotismen fikk gjennomslag i det post-sovjetiske Russland. IFS Insight 2/2020Bækken, Håvard. 2020. Krise, tradisjonalisme og militarisme: Hvorfor militærpatriotismen fikk gjennomslag i det post-sovjetiske Russland. IFS Insight 2/2020<p>​På 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.<br></p><p>Les <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=ede839a0-09c9-4ccc-a7f3-35eb577b64da">IFS Insight her</a><br></p>
Frantzen, Henning-A. 2020. Hybrid Deterrence. IFS Insight 1/2020Frantzen, Henning-A. 2020. Hybrid Deterrence. IFS Insight 1/2020<p>​<span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Major General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.</span><br></p><p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;">Read IFS Insight <a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=f60ebb82-2d04-4fdc-b53b-3012dca0203c">here</a></span></p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.Martinsen, Kåre Dahl. 2019. "The European Agenda on Security". I The Routledge Handbook of European Security Law and Policy, redigert av Elena Conde, 13–28. Routledge.<p>​<span style="background-color:#ffffff;color:#10147e;font-family:"open sans", "helvetica neue", helvetica, arial, sans-serif;font-size:34px;"><a href="https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-European-Security-Law-and-Policy-1st-Edition/Conde-Yaneva-Scopelliti/p/book/9781138609990">The Routledge Handbook of European Security Law and Policy</a></span></p><p><br></p>
Martinsen, Kåre Dahl. 2019. “Germany and the Afghanistan war dead”, i Martin Clauss (red), Vom Umgang mit den Toten, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2019, 345-361.Martinsen, Kåre Dahl. 2019. “Germany and the Afghanistan war dead”, i Martin Clauss (red), Vom Umgang mit den Toten, Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2019, 345-361.

 

 Siste IFS Insight

 

 

ifs_2_defaultifs_951_selvaag_makt_net_ass/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/selvaag_makt_net_assessment_strategi_analyse_forsvarsplanlegging/media/PubImages/IFS%20Insight%203_2020_%20Bilde.jpgSelvaag: Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanleggingI denne ferske Insighten introduseres «Net Assessment» som et verktøy for systematisk utvikling av konkurransebaserte strategier. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med økende rivalisering mellom statene er det et presserende behov for slike analyser i småstaten Norge, skriver seniorforsker Dagfinn Chr. Selvaag.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2339
ifs_2_defaultifs_950_bækken_krise_tradisj/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bækken_krise_tradisjonalisme_militarisme_russland/media/PubImages/IFS%20Insight%202_2020%20bilde.jpgBækken: Krise, tradisjonalisme og militarismePå 1990-tallet arbeidet russiske forsvarsaktører målrettet for å innføre et statsprogram for «patriotisk oppfostring» for den oppvoksende generasjonen. Håvard Bækken diskuterer hvordan og hvorfor, og vurderer påvirkningen på dagens politikk.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2338
ifs_2_defaultifs_948_frantzen_hybrid_dete/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/frantzen_hybrid_deterrence/media/PubImages/IFS%20Insight%201_2020%20bilde.jpgFrantzen: Hybrid DeterrenceMajor General Henning-A. Frantzen (PhD) discusses current security challenges and deterrence in general, focusing on hybrid scenarios as a threat. He offers three key steps for achieving a deterrent effect.ifs_2_defaulthttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2334

 Kommende aktiviteter ved IFS