karriere_14_spesialstyrkeutdannikarriere_14_spesialstyrkeutdannihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20344/media/PubImages/FS_karusell_01_16.jpg

Bli en del av spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen er underlagt Forsvarets spesialstyrker. Styrkene ledes av Forsvarets spesialstyrker stab (FSST) i Oslo.

FORSVARETS SPESIALKOMMANDO
Forsvarets spesialkommando velger ut og utdanner fallskjermjegere, jegertropp og spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

MARINEJEGERKOMMANDOEN
Forsvarets maritime spesialstyrke deltar som en integrert del av moderne krigsoperasjoner. Marinejegerkommandoen løser oppdrag som stiller særlige krav til grundig planlegging, hurtig reaksjon, høy presisjon, skjult gjennomføring, dristighet, mot og evne til å operere selvstendig.

Som regel rettes spesialoperasjoner mot mål av høy eller kritisk betydning på militærstrategisk eller operasjonelt nivå.


Fullført førstegangstjeneste
Er du snart ferdig, eller har du gjennomført førstegangstjenesten? Da kan du søke spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør. Søknadsfristen er 15. april hvert år.

Koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.Ikke fullført førstegangstjeneste
Har du ingen militær bakgrunn, men er interessert i en karriere innen spesialstyrkene? Da er førstegangstjenestene som fallskjermjeger, spesialbåtoperatør eller Jegertroppen ditt beste utgangspunkt.